קבוצת מחקר וקריאה: תעשיות תרבות וטכנולוגיות תקשורת

התפתחויות טכנולוגיות, תרבותיות ותאורטיות מחדדות את העניין המחקרי בבחינת הדרכים שבהן התעשייה והטכנולוגיה מעורבות בעיצוב תוצרי תרבות. הקשרים שבין תהליכים של דיגיטציה לתמורות בסיקור ענפי ספורט שונים, או לשימור נכסי התרבות שיהיו נגישים לדורות הבאים ממחישים כיצד ייצור התרבות בן זמננו כרוך בתמורות טכנולוגיות, ומחייב המשגה מורכבת שמחברת בין הפקה לתוכן. קבוצת הקריאה והמחקר "תעשיות תרבות וטכנולוגיות תקשורת" נועדה לקדם את לימוד הממשקים הללו באמצעות דיון בטקסטים שמאירים אותם והצגה של מחקרים שעוסקים בהם. הקבוצה תתכנס באוניברסיטת חיפה אחת לחודש ותעסוק בטקסט נבחר ובמחקר בתהליך של תלמידי מחקר וחוקרים.

הוועדה המארגנת: ד"ר רועי דודזון, פרופ' תמר כתריאל, ד"ר מישל רוזנטל, ד"ר רבקה ריב"ק.
גב' שרון רינגל מרכזת את פעילות קבוצת המחקר

תאריכי המפגשים מצוינים בסדר כרונולוגי הפוך:

.