לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

קבוצת פסיכולוגיה של תקשורת היא קבוצת מחקר שבה חברים תלמידי מחקר וחוקרים מהחוג לתקשורת ומתחומים רלוונטיים שנפגשים באופן סדיר לדון במחקרים שלהם.  הקבוצה דנה במחקרים שנוגעים לתהליכים פסיכולוגיים-חברתיים של תקשורת המונים עם דגש על מחקרים ניסויים וכמותיים. תחומי העניין העיקריים של הקבוצה הם ההשפעות של חשיפה תקשורתית על עמדות והתנהגות, תהליכי עיבוד של מסרים תקשורתיים בכלל ונרטיבים בפרט, הקשר שבין תקשורת לעצמי (Self), השפעות קמפיינים תקשורתיים על הפרט בתחומי פוליטיקה ובריאות ועוד. חברי הקבוצה מציגים את המחקרים בהם הם עסוקים בשלבי מחקר שונים ודנים בהיבטים שונים של תכנון המחקר או התוצאות שהתקבלו. מטרת הקבוצה לשמש פורום לדיון במחקר ולהתלבטות משותפת, וזאת על מנת לתרום לשיפור איכות המחקר בתחום.

The Media Psychology Research Group is a group of faculty members and graduate students who meet regularly to discuss their research. Research discussed focuses on social-psychological processes related to media consumption with an emphasis on quantitative and experimental studies. Current areas of interest include:  Effects of narrative media content on attitudes and behaviors, elements of message processing and specifically processing of narrative content (e.g., identification, transportation), the connection between media and the self, impact of media campaigns in areas such as public health and politics. Group members are invited to present their ideas for research, work In progress or initial findings of their research. The group acts as an open forum to discuss studies and brainstorm about how best to advance the research in this area.

The Indirect Effect of Non-Narrative Message Engagement (NNME) on Attitudes through Reactance and Counterarguing

The use of alternative narratives for the debunking of misinformation - a preliminary model

נתן ולטר:

Immigration in video games: Interactive experience and identification as predictors of attributing responsibility.

איילת פלד:

Tolerating the other side: Crosscutting exposure in the era of partisan media.

שרון רינגל:

Building an archive for future generations: The digitization of the National Library of Israel

An empirical examination of the barriers facing artists’ use of crowdfunding platforms

Norton, M. I., Monin, B., Cooper, J., & Hogg, M. A. (2003). Vicarious dissonance: attitude change from the inconsistency of others. Journal of Personality and Social Psychology, 85(1), 47.

הופעה חיצונית כמנבאת דפוסי סיקור של פוליטיקאים ישראליים במדיה.

)How) does partisan selective exposure promote political polarization?

.