רשימת בוגרים ותיזות שאושרו / Research MA graduates

קובץ זה מכיל רשימה מעודכנת נכון לפברואר 2016 של כל עבודות התזה שאושרו בתוכנית לתואר שני מחקרי בחוג לתקשורת.

.This file contains an updated (March 2015) list of Research MA graduates and their theses titles

 

.