החוג לתקשורת מודיע על פתיחת תכנית לימודים לתואר ראשון בשנתיים

החוג לתקשורת מודיע על פתיחת תכנית לימודים לתואר ראשון בשנתיים לסטודנטים שאפתניים (ידיעה בכלכליסט).

במסגרת התכנית, הסטודנטים ילמדו 6 סמסטרים רצופים לאורך שנתיים, כולל סמסטר קיץ בכל שנה. בתכנית יוצעו מלגות לסטודנטים מצטיינים על סמך ציוני הבחינה הפסיכומטרית. התוכנית מיועדת לתלמידים אשר עומדים בתנאי הקבלה של החוג בשנת הלימודים תשע"ח (ציון משוקלל בגרות ופסיכומטרי: 580) 

לפרטים נוספים פנו אל מזכירות החוג לתקשורת:  04-8249283, 04-8288716

נורית נתן עוזרת מנהלית לראש החוג: nnathan@univ.haifa.ac.il

.