קול קורא להגשת מאמרים לכנס מתקשרים ה-18 לתלמידי מחקר בתקשורת

החוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה מזמין תלמידות ותלמידי מחקר בתכניות מ"א ודוקטורט ותלמידי ותלמידות תואר ראשון מצטיינים/ות באוניברסיטאות ובמכללות להגיש עבודות אקדמיות בתחום התקשורת לשיפוט לכנס "מתקשרים", שייערך במתכונת סדנת תלמידי מחקר ב-5.12.21 (חופשת חנוכה). הכנס, שיתקיים זו השנה השמונה עשרה, נועד לתת במה לתלמידי ותלמידות מחקר ולעבודותיהם/ן. תכליתו לטפח רשת של חוקרות וחוקרי תקשורת צעירות/ים, לספק להם/ן תנאים מיטביים לדיון בעבודותיהם ולהזמין אותם/ן לקחת חלק בשיח המחקרי התקשורתי בישראל.

האירוע יתקיים השנה במתכונת סדנה במטרה להגדיל את הסיכויים שנוכל לקיים את האירוע בקמפוס פנים אל פנים. במסגרת הסדנה ישויכו התלמידים/ות שיתקבלו לקבוצה בה ישתתפו גם שתי חוקרות/ים מובילות/ים בתחומי המחקר של המציגים. הקבוצה תתכנס ביום הכנס באותו הרכב לשני מושבים סגורים. כל חברות וחברי הקבוצה יתבקשו לקרוא את כלל המאמרים לקראת המפגש. לתלמידות/ים בקבוצה יוקצו 5-10 דקות להציג סוגיות ובעיות הנוגעות למאמר עליהן היו רוצות/ים לקבל משוב. כל התלמידות/ים יקבלו משוב משני חברי/ות הסגל בקבוצה ומתלמידי/ות המחקר האחרים/ות על סמך הקריאה המקדימה.

במהלך הכנס יוענקו פרסים לעבודות מצטיינות.

"מתקשרים" מוקדש לזכרו של מארק ביאנו ז"ל, סטודנט מחקר מצטיין ומתרגל אהוב בחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה, וכתב "חדשות חיפה בכבלים". מארק נרצח בפיגוע במסעדת מקסים ב-4 באוקטובר 2003 יחד עם אשתו, נעמי ביאנו וולובסקי ז"ל. 

המרצה האורח בכנס יהיה פרופ' נתן ולטר (אוניברסיטת נורת'ווסטרן). פרופ' ולטר, מוסמך החוג, חוקר הערכת קמפיינים בריאותיים, אקולוגיות תקשורתיות ואסטרטגיות לתיקון דיסאינפורמציה. הרצאתו של פרופ' ולטר תתקיים במידת האפשר בקמפוס במתכונת פתוחה לציבור, ותשודר גם ברשת במתכונת שתאפשר לקהל המקוון לשאול שאלות.

 

The Metaksherim (Communicating) graduate conference is an annual student-only conference devoted to communication research in Israel. It is held in the blessed memory of Mark Biano, a graduate student in our department. Weaccept submissions in Hebrew and English. This year the conference will take the form of a graduate student workshop held if possible on the University of Haifa’s Mount Carmel campus. The keynote speaker will be Prof. Nathan Walter (Northwestern University). Students are invited to submit papers (not abstracts) that include full or partial findings . If you wish to submit a paper, and cannot read the full Call for Papers in Hebrew, feel free to contact the conference committee for assistance in submitting a paper: metaksherim@com.haifa.ac.il

 

הנחיות להגשת התקצירים והמאמרים לשיפוט 

תלמידות ותלמידי מחקר בתקשורת ובחוגים אחרים מוזמנים/ות להגיש עבודות שנכתבו במהלך הלימודים לתואר שני ושלישי. נשקול גם עבודות מחקריות מצטיינות שנכתבו במהלך לימודי התואר הראשון. אנו מעודדים הגשה של עבודות העוסקות בתקשורת ובמידע בהגדרתם הרחבה, ואשר מאמצות גישות אינטלקטואליות ושיטות מחקר מגוונות. העבודה המדעית יכולה להתבסס על עבודה סמינריונית או חלקים מעבודות תזה ודוקטורט. בתהליך השיפוט תינתן עדיפות למחקרים שהושלמו. כל משתתף/ת רשאי/ת להגיש עבודה אחת לשיפוט. השיפוט ייעשה באופן אנונימי.

  1. מתכונת העבודה המוגשת: יש לשלוח מאמר באורך 3,000-5,000 מילה (לא כולל רשימת מקורות) וכן תקציר באורך 700-1,100 מילה (לא כולל רשימת מקורות), המתייחס לאותו מאמר. על המאמר להכיל לפחות ממצאים חלקיים. אין להגיש הצעות מחקר. הדרישה להגשת מאמר נועדה להבטיח אפשרות לתלמיד/ה לקבל משוב משמעותי על המחקר ביום הסדנה מחברי הסגל והעמיתים לקבוצה שיקראו את המאמרים מראש.
  • על המאמר והתקציר לכלול את כותרת המחקר ואת הפרקים הבאים: מבוא קצר הכולל התייחסות לתשתית המושגית ו/או התיאורטית, שאלות המחקר, מתודולוגיה, ממצאים, דיון ומסקנות.
  • אין לצרף יותר משלושה עמודי נספחים. במידה והעבודה כתובה באנגלית, יש להוסיף גם את כותרת העבודה בעברית.
  • יש להקפיד להוסיף רשימת מקורות במתכונת APA.
  • אין לצרף כל פרטים מזהים בגוף ההגשה ויש למחוק פרטים מזהים המוטמעים במאפייני הקובץ המוגש
  1. אופן ההגשה: את קובץ העבודה ופרטים מזהים אודות המגיש/ה (שלא יצורפו לקובץ העבודה) יש לשלוח באמצעות טופס זה: https://forms.gle/49LHpBoV7Apisx5f8

הענקת פרסים:

  • במהלך הכנס יוענק פרס לעבודות מצטיינות שהתקבלו להצגה ב"מתקשרים".
  • עבודות שקיבלו את הציונים הגבוהים ביותר בסבב השיפוט הראשון על סמך התקציר שהוגש ישלחו לסבב שיפוט נוסף על סמך המאמר כולו לקביעת הזוכים בפרסי ההצטיינות.

תאריך אחרון להגשת תקצירים לשיפוט: 31/10/2021

החלטות על קבלה ודחייה תישלחנה למגישים בדוא"ל עד 22/11/2021 .

הנחיות מפורטות באשר להצגת העבודה תצורפנה להודעת הקבלה.

בכל שאלה נוספת ניתן לפנות לוועדת הכנס: metaksherim@com.haifa.ac.il

 

החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה | כתובת החוג: חדר 8034, בניין רבין, אוניברסיטת חיפה, חיפה 3498838| טלפון: 04-8249283 | פקס: 04-8249120 | מייל: nnathan@univ.haifa.ac.il

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE