Colloquium, Nahuel Ribke - סמינר מחלקתי, 6.12.16: נאואל ריבקה, פורמטים גלובליים ו"טלוויזיה איכותית"

פורמטים גלובליים ו"טלוויזיה איכותית": מוניטין גלוקאלי ושיח חוצה תרבויות בפורמט הישראלי 'בטיפול'"

Nahuel Ribke (Tel Aviv University), Global Formats and "Quality TV": Glocal Reputation and Cross-cultural Discourse in the Israeli Format "In Treatment"

ביום שלישי הבא, 6.12.16, בשעה 13:45-12:15, נארח בסמינר המחלקתי את ד"ר נאואל ריבקה מאוניברסיטת תל אביב. הסמינר יתקיים בחדר 7052, בניין רבין

תקציר: 

בשנים האחרונות אנחנו עדים לנוכחות מוגברת של פורמטים טלוויזיוניים גלובליים ובמקביל להופעה של סדרות איכות, תהליך שכונה על די רוברט תומפסון (Thompson, 1997) כ"עידן הזהב השני" של הטלוויזיה. בעוד הפורמטים הגלובליים זוכים לביקורת מצד מבקרי תרבות ואקדמאים על השטחת התרבות ומחיקת מאפיינים של זהות המקומית, "סדרות האיכות" זוכות להילה ותשבחות ששמורות בדרך כלל ליצירות אמנות. הסדרה הישראלית "בטיפול" זכתה להצלחה רבה כפורמט גלובלי על ידי שילוב של מאפיינים סותרים על פניו: טלוויזיית "איכות" ונוסחה "סגורה" המאפיינת את הסחר בפורמטים. ההרצאה תתמקד בתהליך הגלובליזציה של הפורמט הישראלי "בטיפול", תוך מתן דגש על היבטים הפקתיים, אך גם גאו-פוליטיים ותרבותיים, שאפשרו את הצלחתו ברחבי העולם. 

 

 

Department of Communication, University of Haifa | Department address: Room 8034, Rabin Building, University of Haifa, 199 Aba Khoushy Ave., Mount Carmel, Haifa 31905 | Phone: 04-8249283 | Fax: 04-8249120 | e-mail: nnathan@univ.haifa.ac.il |

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper