Select your language

יום פתוח
Image
Image

הקלות ל"קבוצת הסטודנטים"

"קבוצת הסטודנטים" כוללת משרתי מילואים, כוחות הביטחון, משתייכים לצוותי הרפואה וההצלה, וכן בנות ובני זוגם, סטודנטים מיישובים מפונים וסטודנטים ממשפחות שכולות. 

בהתאם להנחיות האוניברסיטה, תלמידים הנכללים ב"קבוצת הסטודנטים" יוכלו לקבל ציון "עובר" בקורס אחד או שניים, בהתאם להנחיות המפורטות כאן

ניתן לפנות בשאלות נוספות לגב' נורית נתן, נציגת החוג לטיפול באנשי ונשות המילואים:

טלפון: 04-8249121

מייל: nnathan@univ.haifa.ac.il

 

שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת

 

  

Home_HE