החוג לתקשורת

  University of Haifa

  Select your language

  תואר שלישי

  התכנית ללימודי תואר שלישי בחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה נועדה להכשיר חוקרים שיוכלו לתרום לפיתוח האקדמי של לימודי התקשורת בארץ, וישמשו בתפקידי מחקר בארגוני תקשורת פרטיים וציבוריים כאחד. התכנית, שהיא עיונית באופייה, שואבת ממגוון של דיסציפלינות כדי לפתח הבנה רב-תחומית של תופעות תקשורתיות שונות. התכנית כוללת קורסי לימוד והנחייה אקדמית מתקדמת, והיא מיועדת לסטודנטים מעולים שיכולים ורוצים לעסוק במחקר.

  תוכנית הלימודים לתואר שלישי כוללים 4 קורסים בהיקף של 16 שש''ס:

  • שני קורס חובה:
   כישוריים אקדמיים (4 שש"ס)
   כתיבה מדעית (4 שש"ס)
  • שני קורסי בחירה:
   בהתאם לתחום המחקר, בתאום עם המנחה ובאישור ועדת הדוקטורט (8 שש"ס בסך-הכל)
  • השתתפות קבועה בסמינר המחלקתי (לא נספר במניין ה-16 שש''ס).

  שני קורסי החובה יינתנו בשנים עוקבות לסירוגין. התלמידים ישתתפו בהם במהלך השנה הראשונה והשנייה ללימודיהם. קורסים אלה ישמשו גם לתכלית של מפגש דוקטורנטים. שני הקורסים הנותרים יילמדו במקביל לקורסי החובה בשנים הראשונות ללימודי התואר השלישי.

  מהלך הלימודים

  משך הלימודים לתואר שלישי 4 שנים. הלימודים נחלקים לשני שלבים:

  שלב מחקר א':
  שלב א' לא יעלה על שנה, כולל חופשת סמסטר קיץ.
  שלב זה נועד לכתיבתה של הצעת המחקר ולהגשתה לאישור.
  לקראת סיום שלב א' הסטודנטים יציגו את הצעת המחקר בפני פורום חברי החוג ותלמידי תארים מתקדמים.
  שיפוט ההצעה יכלול שופט חיצוני אחד לפחות.

  שלב מחקר ב':
  שלב ב' לא יעלה על שלוש שנים מהסמסטר בו אושרה הצעת המחקר, כולל חופשת סמסטר קיץ.
  שלב זה נועד למחקר, כתיבה והגשה של עבודת הדוקטורט.
  בתחילת כל שנת לימודים הסטודנטים יגישו דו''ח התקדמות לועדת הדוקטורט ו-לרשות ללימודים מתקדמים.
  שיפוט עבודת הדוקטורט ייערך לפי נהלי האוניברסיטה.

  Please publish modules in offcanvas position.