החוג לתקשורת

  University of Haifa

  Select your language

  מסלול ישיר ללימודי דוקטורט

  תנאי קבלה למסלול ישיר ללימודי דוקטורט:

  מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים לתואר ראשון שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט, ושהחוג רואה בהם מועמדים ללימודי תואר שלישי.

  מועמדים המבקשים להירשם כתלמידים מן המניין במסלול הישיר ללימודי דוקטורט צריכים לעמוד בתנאים הבאים:

  1. זכאות לתואר ראשון בתקשורת ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בציון של 93 ומעלה בכל אחד מחוגי הלימוד.
  2. עמידה במבחן קריאה מדעית באנגלית.
  3. ראיון אישי עם ועדת דוקטורט.

  או:

  תלמידי מ.א. במסלול המחקרי בתקשורת שהשלימו שנה ראשונה והצטיינו בה (בציון ממוצע של 90 לפחות ) יוכלו להגיש מועמדות למסלול הישיר לדוקטורט. יידרש ראיון אישי עם ועדת דוקטורט.

  על המועמדים להגיש את המסמכים הבאים:

  א.      טופס הגשת מועמדות ללימודים.

  ב.       גיליון ציונים מאושר לתואר "בוגר", כולל ציון סופי משוקלל בכל אחד מחוגי הלימוד.

  ג.        הצהרת כוונות לגבי נושא המחקר המוצע, מאושרת ע"י המנחה המיועד/ת.

  ד.       אישור בכתב על הסכמת המנחה העומד/ת בקריטריונים להנחיה.

  ה.      קורות חיים בעברית ובאנגלית.

  ו.        שתי המלצות מאנשי אקדמיה.

  ז.        תקציר נושא המחקר באנגלית.

  הערות:

  א.      אין קבלה במעמד על תנאי למסלול ישיר ללימודי דוקטורט.

  ב.       הקבלה למסלול זה תתאפשר בסמסטר א' או בסמסטר ב'.

  ג.        תלמידים יוכלו להתקבל למסלול ישיר ללימודי דוקטורט לא יאוחר מסוף שנת הלימודים הראשונה לתואר השני, במידה והם עומדים בקריטריונים שצוינו לעיל ועל סמך הישגיהם בשנת הלימודים הראשונה בלימודי התואר השני.

  ד.       לימודי התואר השני במסלול הישיר ללימודי דוקטורט בחוג לתקשורת מבוססים על לימודי המסלול המחקרי בלבד (לא על המסלול בתקשורת אסטרטגית ויח"צ). קורסים מהתכנית לתואר שני בתקשורת אסטרטגית יוכרו רק באישור ועדת הדוקטורט.

  מבנה הלימודים:

  שלב א'

  א.      השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 28 שש"ס לפחות מהמסלול המחקרי בחוג לתקשורת, או שיוכרו ע"י ועדת המ"א בהתאם למדיניות הנהוגה בחוג (לרבות כל קורסי החובה במסלול המחקרי) , וסיומם בציון משוקלל 90 לפחות.

  ב.       הגשת שתי עבודות סמינריוניות. על התלמיד/ה להשיג ציון של 90 לפחות בשתי העבודות הסמינריוניות.

  ג.        תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הם השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 16 שש"ס לפחות, סיומם בציון משוקלל של 90 לפחות והגשת עבודה סמינריונית שזכתה לציון 90 לפחות.

  ד.       הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים.

  ה.      הצגה פומבית בחוג של אחת מהעבודות הסמינריוניות.

  משך הלימודים בשלב א' הוא שנתיים.

  שלב ב'

  אישור הצעת המחקר לדוקטורט ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל מאפשרת מעבר למעמד של תלמיד/ת דוקטורט לשלב ב'. במסגרת שלב זה על התלמידים לבצע את המחקר, לכתוב את עבודת הדוקטורט ולעמוד ביתר הדרישות לתואר שלישי, לרבות קורסים בהיקף של 16 שש"ס.

  משך הלימודים בשלב ב' (מחקר וכתיבת עבודת הדוקטורט) הוא שלוש שנים.

   

  תלמידים במסלול הישיר ללימודי דוקטורט יקבלו תעודת מוסמך האוניברסיטה (במסלול הישיר ללימודי דוקטורט) עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ולאחר שיעמדו בחובות הלימוד של המסלול הישיר ללימודי דוקטורט כמפורט לעיל. ממוצע הציונים בקורסים שנלמדו במסגרת המ"א המחקרי יהווה את ציון התואר השני (במסלול ישיר ללימודי דוקטורט).

  תלמידים יוכלו לפרוש משלב א' של המסלול הישיר לדוקטורט. במקרה זה יהיה עליהם להשלים את מכסת הלימודים ושאר החובות הנדרשים לקבלת התואר השני, בין אם במסלול א' ובין אם במסלול ב'.

  במקרה של אי השלמת חובות המסלול הישיר ללימודי דוקטורט תוך שנתיים (השלמת 28 שש"ס לפחות כולל הגשת שתי עבודות סמינריוניות) ו/או אי אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ניתן יהיה לעבור ללימודים בתכנית התואר השני המחקרי בחוג. בכדי לסיים את הלימודים בתכנית זו, יהיה עליהם להשלים את יתר החובות לתואר (לרבות עבודת תיזה).

  לא תאושר הארכת לימודים לתלמידי המסלול הישיר לדוקטורט בשלב א', למעט סטודנט/ית אשר נעדר/ה בשל אירוע מזכה*.

  *היעדרות בשל אירוע מזכה – היעדרות בשל טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ  או קבלת ילד למשמורת או אומנה – לתקופה של 21 ימים לפחות במהלך סמסטר.

  Please publish modules in offcanvas position.