הרשמה והליך הקבלה לתכנית

הכנה להרשמה

ראשית עלייך לשאול את עצמך:
- האם ברצונך וביכולתך להקדיש ארבע שנים ללימודים ולמחקר?
- האם למדת בחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה בעבר תואר אחד או שניים? אם כן, אולי זה הזמן להכיר מורים וחוגים חדשים?
הנה שאלות נוספות:
- האם קראת את תקנון לימודי התואר השלישי, אשר מופיע באתר הרשות ללימודים מתקדמים באוניברסיטה?
- האם קראת את המידע אודות לימודי התואר השלישי בחוג לתקשורת, אשר מפורט באתר החוג?
- האם קראת על תחומי העניין והמחקר של חברי הסגל בחוג שיכולים להנחות לדוקטורט, אשר מפורטים באתר החוג?
הכרות עם החמרים הללו תקל על תהליך ההרשמה והמועמדות.

למעוניינים להרשם
- ניתן להרשם דרך אתר האוניברסיטה (http://www.haifa.ac.il/).

- ניתן להרשם לתכנית לסמסטר חורף או לסמסטר אביב; מומלץ להרשם לחורף.

הליך קבלת המועמדים
קבלת המועמדים מורכבת משני שלבים:
א. שלב קביעת הכשירות - שלב מנהלי באופיו, שבו וועדת הד''ר שוקלת את מועמדותם של הפונים על פי הישגיהם הלימודיים כמפורט למטה. שלב זה מסתיים בדחייה או בקביעת כשירות ללימודי תואר שלישי בחוג.

ב. שלב הצעת הנושא - שלב אקדמי שבו מועמדים כשירים בוחרים מנחה, מגבשים (בתיאום עם המנחה) נושא למחקר, ומנסחים מסמך הצהרת כוונות. שלב זה מסתיים בדחייה או בקבלה ללימודי תואר שלישי בחוג.

הלימודים מיועדים לבעלי תואר שני מחקרי בתקשורת. תישקל מועמדותם של בעלי תואר שני מחקרי שאינו בתחום התקשורת, או בעלי תואר שני לא-מחקרי בתחום התקשורת, או של מועמדים מצטיינים אחרים. מועמדים אלו יחוייבו בלימודי השלמה על פי הנחיות וועדת הד"ר החוגית. לאחר שיסיימו את לימודי ההשלמה כנדרש הם יוכרו ככשירים להגשת הצהרת הכוונות לוועדת הד"ר, ובמידה שוועדת הד"ר תקבל את הצהרת הכוונות שלהם, הוועדה תמליץ לרשות ללימודים מתקדמים על קבלתם ללימודי הד"ר החוג.

הפונים לחוג מוזמנים להתייעץ עם חברי הסגל של החוג לגבי הנחייה כבר בשלב קביעת הכשירות; ואולם וועדת ד"ר היא שמאשרת כשירות ללימודים בחוג וממליצה לרשויות האוניברסיטה על קבלה לתכנית. המנחים יתבקשו להביע את הסכמתם להנחיה רק לקראת שלב הצעת הנושא.

א. שלב קביעת הכשירות:

1. בעלי תואר מ''א מחקרי בתקשורת

יש להגיש לוועדת הד''ר החוגית:
(א') גיליון קורות חיים בעברית ובאנגלית.
(ב') גיליון ציונים: תואר ראשון ושני או אישור זכאות לתואר שני. סיום לימודי מ''א בציון 85 לפחות, ציון עבודת התיזה 86 (או ''טוב מאוד''), לפחות.
(ג') שתי המלצות אקדמיות ממורי תואר שני; אחת ההמלצות ממנחה/ת התיזה.
(ד') דוגמת כתיבה אקדמית: תקציר התיזה בהיקף של כ- 10 עמודים, או פרסום אקדמי אחר. על סמך המסמכים הללו ייקבע מועד לעריכת:
(ה') מבחן באנגלית; ציון עובר 85. מי שעברו את המבחן החוגי בעבר פטורים.
על סמך המסמכים וציון המבחן תחליט וועדת הד''ר: דחייה/כשירות למעבר לשלב הצעת הנושא.

2. בעלי תואר מ''א מחקרי שאיננו בתקשורת (עם ב''א בתקשורת)

יש להגיש לוועדת הד''ר החוגית:
(א') גיליון קורות חיים בעברית ובאנגלית.
(ב') גיליון ציונים: תואר ראשון ושני או אישור זכאות לתואר שני. סיום לימודי מ''א בציון 85 לפחות, ציון עבודת התיזה 86 (או ''טוב מאוד''), לפחות.
(ג') שתי המלצות אקדמיות ממורי תואר שני; אחת ההמלצות ממנחה/ת התיזה.
(ד') דוגמת כתיבה אקדמית: תקציר התיזה בהיקף של כ- 10 עמודים, או פרסום אקדמי אחר. על סמך המסמכים הללו ייקבע מועד לעריכת:
(ה') מבחן באנגלית; ציון עובר 80.
על סמך המסמכים וציון המבחן תחליט וועדת הד''ר: דחייה/ כשירות על-תנאי למעבר לשלב הצעת הנושא. כשירות מלאה תושג עם השלמת לימודי ההשלמות בממוצע 90 לפחות.

לימודי ההשלמה:
שלושה קורסים מהתואר השני:
               -  תיאוריות עכשוויות בתקשורת
               -  שיטות מחקר למ''א
               -  קורס מ"א ע"פ בחירה
או קורסים אחרים על פי הנחיית וועדת הד''ר.

3. בעלי תואר מ''א מחקרי שאיננו בתקשורת (עם ב''א ומ''א שאינם בתקשורת)

יש להגיש לוועדת הד''ר החוגית:
(א') 
גיליון קורות חיים בעברית ובאנגלית.
(ב')
גיליון ציונים: תואר ראשון ושני או אישור זכאות לתואר שני. סיום לימודי מ''א בציון 85 לפחות, ציון עבודת התיזה 86 לפחות.
(ג')
שתי המלצות אקדמיות ממורי תואר שני; אחת ההמלצות ממנחה/ת התיזה.
(ד') 
דוגמת כתיבה אקדמית: תקציר התיזה בהיקף של כ- 10 עמודים, או פרסום אקדמי אחר. על סמך המסמכים הללו ייקבע מועד לעריכת:
(ה')
מבחן באנגלית; ציון עובר 80.
על סמך המסמכים וציון המבחן תחליט וועדת הד''ר: דחייה/ כשירות על-תנאי למעבר לשלב הצעת הנושא. כשירות מלאה תושג עם השלמת לימודי ההשלמות בממוצע 90 לפחות. 

לימודי ההשלמה:
המבואות העיקריים של התואר הראשון (ללא חובת השתתפות בתרגילים) ושני קורסים מהתואר השני:               
              - ב''א: תקשורת המונים
              - ב''א: תקשורת כתרבות
              - ב''א: פסיכולוגיה חברתית בתקשורת
              - ב''א: שפה ותקשורת
              - ב''א: שיטות מחקר איכותניות
              - מ''א: תיאוריות עכשוויות בתקשורת
              - מ''א: שיטות מחקר למ''א
או קורסים אחרים על פי הנחיית וועדת הד"ר.

4. בעלי תואר מ''א לא מחקרי בתקשורת

יש להגיש לוועדת הד''ר החוגית:
(א')
גיליון קורות חיים בעברית ובאנגלית.
(ב')
גיליון ציונים: תואר ראשון ושני או אישור זכאות לתואר שני. סיום לימודי מ''א בציון 85 לפחות.
(ג')
שתי המלצות אקדמיות ממורי תואר שני.
(ד')
דוגמת כתיבה אקדמית: חלק מעבודה שהוגשה במסגרת לימודי התואר השני (עד 10 עמ'), או פרסום אקדמי אחר.
על סמך המסמכים הללו ייקבע מועד לעריכת:
(ה')
מבחן באנגלית; ציון עובר 80.
על סמך המסמכים וציון המבחן תחליט וועדת הד''ר: דחייה/ כשירות על-תנאי למעבר לשלב הצעת הנושא. כשירות מלאה תושג עם השלמת לימודי ההשלמות בממוצע 90 לפחות.

לימודי ההשלמה: 
              - סדנת מחקר
              - קורסים נוספים במידת הצורך
              - עבודת תיזה: ציון עבודת התיזה 86 לפחות
וועדת הד"ר תקבע אם דרושים קורסי ההשלמה נוספים, ותטפל בתהליך אישור ההצעה ובאישור הסופי של עבודת המחקר.

ב. שלב הצעת הנושא (לאחר קבלת אישור הכשירות)

(א') איתור מנחה, גיבוש נושא לעבודה, הסכמה להנחיה.
(ב') ניסוח מסמך הצהרת כוונות בהיקף של 5 עמודים (תיאור נושא המחקר וקוים כלליים של תכנית המחקר) ותמצית נושא המחקר באנגלית.
(ג') ראיון אישי בפני וועדת הד''ר, בנוכחות המנחה, בנושא מסמך הצהרת הכוונות.
(ד') החלטת ועדת ד''ר: קבלה ללימודים/ דחייה/ תיקון מסמך הצהרת הכוונות/ ראיון חוזר.


מועדי הרשמה
בשל מורכבותו של הליך קבלת המועמדים, מומלץ להרשם לפחות שלושה חדשים לפני תחילת הלימודים.

Home_HE