ועדת הדוקטורט מורכבת מחברי החוג ומרכזת את כל הפעילות הקשורה ללימודי התואר השלישי. הועדה נבחרת ע''י מועצת החוג, ופועלת בהתאם להחלטותיה ולתקנון הרשות ללימודים מתקדמים באוניברסיטה. הוועדה שוקדת על קידום לימודי התואר השלישי בחוג ועל טיפוח קהילת הדוקטורנטים שלומדת בו.

חברי הועדה:

פרופ' רבקה ריב"ק (יו"ר) rribak@com.haifa.ac.il

פרופ' יריב צפתי   Ytsfati@com.haifa.ac.il

פרופ' אורן מאיירס (ראש החוג, מתוקף תפקיד) omeyers@com.haifa.ac.il

בין תפקידי הועדה

 • איתור מועמדים מתאימים ללימודי תואר שלישי
 • טיפול בפניות מועמדים לתכנית
 • ליווי המועמדים במהלך שלב הכשירות ושלב הצעת הנושא
 • בניית תוכנית הלימודים
 • עזרה וייעוץ לתלמידי התכנית
 • אישור מנחים העומדים בקריטריונים להנחייה, או החלפתם
 • הבטחת תקינותה של ההנחיה
 • מתן מידע והמלצות למלגות ופרסים
 • ליווי ומעקב שוטף אחר התקדמות התלמידים
 • המלצה בפני הרשות ללימודים מתקדמים על אישור הצעת המחקר או דחייתה
 • המלצה על מינוי שופטים לעבודת הד''ר ופיקוח על תיקונים לאור חוות הדעת שלהם

 

החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה | כתובת החוג: חדר 8034, בניין רבין, אוניברסיטת חיפה, חיפה 3498838| טלפון: 04-8249283 | פקס: 04-8249120 | מייל: nnathan@univ.haifa.ac.il

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE

Home_HE