לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

סגל אקדמי

 

תחומי ענייןתקשורת פוליטית, אמון בתקשורת, השפעות התקשורת

טלפון: 04-824-0012

דוא"ל: ytsfati@com.haifa.ac.il

חדר: בניין רבין 8034 א'

שעות קבלה: בתיאום מראש

CV להורדה

תחומי עניין: עיתונאות והפקה של חדשות; פרסום וחברה; יחסי ציבור ואסטרטגיות שיווק; תקשורת משברית; מיעוטים בתקשורת; שיווק וקידום מקומות

טלפון: 04-824-9152

דוא"ל: eavraham@com.haifa.ac.il

חדר: בניין רבין 8046

שעות קבלה: יום ב16-17

תחומי ענייןההיסטוריה של המדיה הפופולאריים בצרפת במאות השמונה-עשרה עד העשרים, ההיסטוריה של המדיה הפופולאריים והאליטיסטיים בישראל במאות התשע-עשרה עד העשרים, ההיסטוריה התרבותית והתקשורתית של המהפכה הצרפתית, גישות אינטלקטואליות והיסטוריוגראפיות צרפתיות במאות השמונה עשרה עד העשרים.

טלפון: 04-824-9599

דוא"ל: ouzi@com.haifa.ac.il

חדר: בניין רבין 8030

שעות קבלה: בתיאום מראש

CV להורדה

Davidson

תחומי עניין :תקשורת פוליטית, תקשורת כלכלית, תעשיות תרבות

טלפון:04-828-8152

דוא"ל: roei@com.haifa.ac.il

חדר: בניין רבין 8031

שעות קבלה: ג' 12-13

 CV להורדה

תחומי עניין: חקר השפעות תקשורת ההמונים, דעת קהל ותקשורת המונים, טרור מודרני ותקשורת המונים, מסעות תעמולה פוליטיים ומסחריים, תקשורת ההמונים בישראל, רשתות חברתיות ותקשורת, תקשורת מודרנית והבניית המציאות, אלימות בתקשורת והשפעתה.

טלפון: 04-824-9598
דוא"ל: weimann@soc.haifa.ac.il
חדר: בניין רבין 8036

שעת קבלה: יום א' 1-12

CV להורדה

תחומי ענייןפסיכולוגיה של המדיה ותקשורת בין אישית

טלפון: 04-824-9601

דוא"ל: ntalor@com.haifa.ac.il

חדר: בניין רבין 8033

שעות קבלה: בתיאום מראש

CV להורדה

תחומי עניין: שכנוע נרטיבי, הזדהות ויחסים פרא-חברתיים
טלפון: 04-828-8513
דוא"ל: jcohen@com.haifa.ac.il
חדר: בניין רבין 8032

שעות קבלה: בתיאום מראש באמצעות המייל                                   

CV להורדה 

תחומי ענייןאתנוגרפיה של תקשורת, תקשורת בין-תרבותית, גישות אנתרופולוגיות לחקר המדיה, תקשורת ואקטיביזם, רטוריקה של השיח הציבורי.

טלפון: 04-824-9143

דוא"ל: tamark@edu.haifa.ac.il

חדר: בניין רבין 8037

CV להורדה

שעת קבלה: בתיאום מראש

תחומי ענייןתקשורת בריאות, שכנוע, השפעות מדיה ומסרים, קמפיינים.

טלפון: 04-6647958

דוא"ל: nlewis@com.haifa.ac.il

חדר: בניין רבין 8035

שעות קבלה:  יום ב' 13-14

CV להורדה

תחומי עניין: חקר שיח, תקשורת ומרחב, תקשורת ומחאה, לאומיות, אזרחות ומיליטריזם.

טלפון: 04-828-0732

דוא"ל: olivio@com.haifa.ac.il

חדר: בניין רבין 8049

שעות קבלה: יום ב' 12-13

 CV להורדה

תחומי עניין: פרקטיקות וערכים עיתונאיים, זיכרון קולקטיבי, תרבות פופולארית.
טלפון: 04-824-9212
דוא"ל: omeyers@com.haifa.ac.il
חדר: בניין רבין 8044

שעות קבלה: יום ג' 11-12 או בתיאום מראש במייל

CV להורדה

תחומי עניין: תיווך תרבותי של תכנים ושל טכנולוגיות תקשורת: הבניית זהות מגדרית ופוליטית באמצעות אמצעי תקשורת, אימוץ של טכנולוגיות (מחשבים, טלפונים) בהקשרים תרבותיים (משפחה, קיבוץ), וסוגיות של פרטיות וסכנות אינטרנט אחרות מזווית בין-תרבותית; תיאוריות פמיניסטיות, טכנולוגיות, והתפתחותיות; הוראת תקשורת.

טלפון04-824-9602

דוא"ל:rribak@com.haifa.ac.il

חדר: בניין רבין 8031

שעות קבלה: יום א' 14-15

אתר אישיhttps://sites.google.com/com.haifa.ac.il/rivkaribak/home

CV להורדה

טלפון04-824-9143

דוא"ל: orichman@com.haifa.ac.il

חדר: בניין רבין 8037

שעות קבלה: בתיאום מראש

.