פרופ' אורן מאיירס, ראש החוג

תחומי עניין: פרקטיקות וערכים עיתונאיים, זיכרון קולקטיבי, תרבות פופולארית.
טלפון: 04-824-9212
דוא"ל: omeyers@com.haifa.ac.il
חדר: בניין רבין 8044

שעות קבלה: יום ג' 11-12 או בתיאום מראש במייל

CV להורדה

אורן מאיירס למד לב"א (1995) באוניברסיטה העברית ולמ"א (1999) ודוקטורט (2004) בבית הספר לתקשורת ע"ש אננברג באוניברסיטת פנסילבניה. תחומי המחקר האקדמי שלו הם פרקטיקות וערכים עיתונאיים, זיכרון קולקטיבי ותרבות פופולארית. מחקריו זכו למימון המרכז לתקשורת חדשנית ע"ש הוברט בורדה, הקרן הישראלית למדע וקרנות מחקר נוספות. מאמריו הופיעו בכתבי עת מובילים בתחום התקשורת.

הוראה: שיטות מחקר איכותניות; גישות ביקורתיות במחקר העיתונות; השיח הביטחוני בתקשורת הישראלית; מחקר עיתונות ועיתונאים; מחקר זיכרון קולקטיבי; תכנית הפרקטיקום.

פרסומים נבחרים

Books:

Meyers, O., Zandberg, E. & Neiger, M. (2014). Communicating Awe: Media Memory and Holocaust Commemoration. London: Palgrave McMillan.

Neiger, M., Meyers, O. &Zandberg, E., (Eds.) (2011). On Media Memory: Collective Memory in a new Media Age.London: Palgrave McMillan.

Academic articles and chapters in books:

Meyers, O. (2001), v.6, n.3. Home Away from Home? Israel Shelanu and the Self Perceptions of Israeli Migrants. Israel Studies 71-90.

Meyers, O. & Zandberg, E., (2002), v.24, n.3. The Soundtrack of MemoryAshes and Dust and Holocaust Commemoration in Israeli Popular Culture . Media, Culture & Society389-408.

Meyers, O. (2002) v.5, n.3. Still Photographs, Dynamic Memories: An Analysis of the Visual Presentation of Israel's History in Commemorative Newspaper Supplements . The Communication Review179-205.

המאמר הופיע גם בגרסה עברית מקוצרת:

מאיירס, א. זיכרון צילומי: עיצוב העבר הישראלי במוספי יום העצמאות. פנים (גיליון 23, 2003), 112-124.

Meyers, O. (2004-2005). Narrating the 1960s via The '60sTelevision's Representation of the Past between History and Memory.Film&History CD-ROM Annual.

Meyers, O. (2005). Historical Museums and the Americanization of the Holocaust (in French). LeTemps des media, Autumn, n. 5, 92-114.

Meyers, O. (2005). Israeli Journalism during the State's Formative Era: Between Ideological Affiliationand Professional Consciousness. Journalism History, v.31, n.2, 88-97.

Tsfati, Y., Meyers, O. &Peri, Y. (2006). What is Good Journalism? Comparing Israeli Public and Journalists' Perspectives.Journalism, v.7, n.2, 152-173.

Meyers, O. (2007). Memory in Journalism and the Memory of Journalism: Israeli Journalists and the Constructed Legacy of Haolam Hazeh. Journal of Communication, v.57, n.4, 719-739.

מאיירס, א. (2008). קרובים-רחוקים: על היחס שבין מחקר עיתונאות, מחקר השפעות התקשורת והפרקטיקה העיתונאית. בתוך: מ. נייגר, מ. בלונדהיים ות. ליבס (עורכים) סיקור כסיפור: מבטים על שיח התקשורת בישראל.ירושלים: מאגנס, 217-244.

Meyers, O. (2008).Contextualizing Alternative Journalism: Haolam Hazehand the Birth of Critical Israeli NewsMakingJournalism Studies, v.9, n.3,375-391.

Meyers, O. (2009). The Engine's in the Front, But its Heart's in the Same PlaceAdvertising, Nostalgia and the Construction of Commodities as Realms of Memory.The Journal of Popular Culture, v.42, n.4, 733-755.

נייגר, מ., מאיירס, א. וזנדברג, א. (2009, ג.46, מ.1-2). אתם זוכרים עם השירים: תרבות פופלרית, זיכרון קולקטיבי ושידורי הרדיו בישראל ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, 1993-2002.מגמות, 254-280.

נייגר, מ., זנדברג, א., ומאיירס, א. (2008). רטוריקה של ביקורתיות: ביקורת מאתגרת, ביקורת מאשרת והעיתונות הישראלית במלחמת לבנון השנייה. סדרת התקשורת והמלחמה בלבנון 2006, בית ספר רוטשילד קיסריה לתקשורת, אוניברסיטת תל-אביב.

Meyers, O., Zandberg, E. &Neiger, M. (2009, v.59, n.3). Prime Time Commemoration: An Analysis of Television Broadcasts on Israel's Memorial Day for the Holocaust and the Heroism. Journal of Communication456-480.

מאיירס, א. וכהן, י. (2009, ג.4). דיוקן עצמי של עיתונאים בישראל: מאפיינים, ערכים ועמדות. מסגרות מדיה, 107-134.

Neiger, M., Zandberg, E., &Meyers O. (2010, v.3, n.3). Communicating Critique: Towards a Conceptualization of Journalistic Criticism. Communication, Culture and Critique377-395.

Meyers, O. (2011, v.12, n.3). Expanding the Scope of Paradigmatic Research in Journalism Studies: The Case of Early Mainstream Israeli Journalism and Its Discontents. Journalism261-278.

Meyers, O. Neiger, M., &Zandberg, E. (2011, v.14, n.2). Structuring the Sacred: Media Professionalism and the Production of Mediated Holocaust Memory. The Communication Review123-144.

Neiger, M., Meyers, O., &Zandberg, E. (2011). On Media Memory - editors' introductionin: Neiger, M., Meyers, O.,  &Zandberg, E. (Eds) On Media Memory: Collective Memory ina new Media Age. London: Palgrave McMillan (1-26).

Neiger, M., Zandberg, E., &Meyers, O. (2011). Localizing Collective Memory: Radio Broadcasts and the construction of Regional Memory, in: Neiger, M., Meyers, O.,  &Zandberg, E. (Eds) On Media Memory: Collective Memory ina new Media Age. London: Palgrave McMillan, 156-173.

Neiger, M., Meyers, O.,  &Zandberg, E. (2011, v.33, n.7). Tuned to the National Mood: Popular Music as a Mnemonic Cultural ObjectMedia CultureSociety971-987.

Tsfati, Y. & Meyers, O. (2012). Journalists in Israel. In: D. H. Weaver & L.Willant (Eds.) The Global Journalist: News People Around the World. Cresskill, NJ: Hampton Press, 443-457.

Zandberg, E., Meyers, O., &Neiger, M. (2012, v.29, n.1). Past ContinuousNewsworthiness and the Shaping of Collective Memory.Critical Studies in Media Communication, 65-79.

מאיירס, א. ורוזן, א. (2013, ג.10). טוהר וסכנה: חדשותיות, מסגור משברי תדמית ותחקיר הצלילות בקישון. מסגרות מדיה, 107-134.

Meyers, O. & Rozen, A. (2014, v.81, n.1). Framing the Flotilla: Newsmaking, Image Crises and the Kishon Dives Investigative Report. Communication Monographs, 108-132.

Kligler-Vilenchik, N., Tsfati, Y. & Meyers, O. (2014, v.7). Setting the Collective Memory Agenda: Examining Mainstream Media Influence on Individuals’ Perceptions of the Past. Memory Studies, 484-499.

Meyers, O. & Davidson, R. (2014, v.15, n.8). The Journalistic Structure of Feeling: An Exploration of Career life Histories of Israeli Journalists, Journalism, 987-1005.

Neiger, M., Zandberg, E. & Meyers, O. (2014). Reversed memory: Commemorating the past through coverage of the present. In: B. Zelizer & K. Tenenboim-Weinblatt, K. (Eds.). Journalism and Memory. London: Palgrave Macmillan, 113-128.

Yadlin Segal, A. & Meyers, O. (2014, v.40, n.3). “Like Birds Returning to their Nest”: Immigration Narratives and Ideological Constructions in Early Israeli Children Magazines. Journalism History, 158-166.

Davidson, R. & Meyers, O. (2014). “Should I stay or should I go?” Exit, voice and loyalty among journalists. Journalism Studies,DOI: 10.1080/1461670X.2014.988996

Hagay, H. & Meyers, O. (2015). Everybody’s team? The national narrative in the Hebrew press covering Israeli national soccer team matches. Media Culture & Society,  DOI: 10.1177/0163443714566898

טוב-לי, ר. ומאיירס, א. (2015, ג.14). "דמיו ‏זועקים ‏כל‏ העת ‏מן ‏האדמה": משפט, ‏עיתונות‏ וזיכרון ‏בפרשת ‏רצח‏ הנער ‏דני‏ כץמסגרות מדיה, עמ' 1-32.

דו"חות מחקר

מאיירס, א., נייגר, מ. וזנדברג, א. (2006). התפקיד הממלכתי בעידן המסחרי: הטלוויזיה המסחרית והרדיו האזורי כמעצבי זיכרון קולקטיבי. דו"ח לרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, מחלקת מחקר ואסטרטגיה.

פרסומים אחרים

מאיירס, א.מרי אזרחי. העין השביעית, 3.11.2009

מאיירס, א.לא ארץ לעיתונאים זקנים. העין השביעית, 24.2.2011

מאיירס, א.חיילים של שוקולד. העין השביעית, 16.6.2011

מאיירס, א.בלי משוא פנים ובלי פרס ישראל. העין השביעית, 30.10.2011

מאיירס, א.אהבה כפשע עיתונאי. העין השביעית, 8.11.2011

מאיירס, א.אבא בוכה על בן בוכה על אבא. העין השביעית, 1.1.2012

מאיירס, א. ודודזון, ר.הרוב המכריע לא יכולים להתפרנס. העין השביעית, 7.5.2012

מאיירס, א.ריאליזם דנקנריסטי. העין השביעית, 9.4.2013

מאיירס, א.עמישראל חי. העין השביעית, 13.6.2013

מאיירס, א. פאטמה מורגנה. העין השביעית, 7.7.2013

מאיירס, א. הסלקומיזציה של צה"ל. העין השביעית, 4.12.2013  

מאיירס, א. להגיש צונן. העין השביעית,   21.12.2013

זנדברג, א., מאיירס, א. ונייגר, מ. מעצבי העצב העין השביעית, 31.7.2013

מאיירס, א. נגד הרוח העין השביעית, 1.2.2014

מאיירס, א. אל תגיד נאצי. העין השביעית, 3.2.2014

מאיירס, א. השמיים צבועים וניל, האופק מפוייח. העין השביעית, 15.4.2014

מאיירס, א. משל הנרקומן. העין השביעית, 16.8.2014

מאיירס, א. נפרדנו כך. העין השביעית, 8.9.2014

מאיירס, א. האיש עם השערות על הפנים .‏העין השביעית17.1.2015

שאלות ותשובות

אם היית יכול/ה לתת לסטודנטים שלך רק פריט אחד לקריאה, באיזה ספר או מאמר היית בוחר/ת?

אם מדובר בידע כללי אודות העולם שבו אנו חיים הייתי מבקש מכל הסטודנטים לקרוא את "חזקים על חלשים", קובץ המאמרים של העיתונאי המנוח אריה כספי. זה הניתוח הנוקב והבהיר ביותר שאני מכיר אודות הפרטת השירותים הציבוריים בישראל (חינוך, בריאות, רווחה ועוד), קריסת הסולידאריות החברתית, ומה שמצפה לכולנו כשנצא לפנסיה (למי שתהיה פנסיה, כמובן). בנוסף, הקובץ של כספי יכול לשמש כל פרח-עיתונות מתחיל כמדריך שימושי המדגים מהי עיתונאות מעולה.

אם מתמקדים במחקר תקשורת אז הייתי בוחר במאמר של ג'יימס קארי ז"ל The Dark Continent of American Journalism. המאמר הוא פרק מתוך הספר Reading the News, שבו מספר חוקרים מציעים ניתוחים ביקורתיים ומחכימים של האופנים באמצעותם עיתונאים מפרשים את שאלות היסוד העיתונאיות הידועות (מי? מה? היכן? מתי? איך? מדוע?): כיצד עיתונאים עונים על השאלות בעבודת הסיקור השוטפת וכיצד הם מסתייעים בשאלות ובתשובות הללו בכדי לכונן את סמכותם המקצועית והתרבותית. המאמר של קארי עוסק ב"איך" ובעיקר ב"מדוע" והוא חושף באופן שיטתי את המימדים הערכיים והשיפוטיים שמוטמעים בכל סיקור עיתונאי. נדמה לי שגם אריה כספי, מהפסקה שלמעלה, היה חותם על הניתוח של קארי. 

על איזו טכנולוגיה לא היית בשום פנים ואופן מוותר/ת?

אני מניח שהכוונה לטכנולוגיות תקשורת (התשובה הראשונית שלי היתה דוד שמש). אם כן, כנראה שהדוא"ל גובר על הטלפון הנייד בנקודות.

מהו הספר שאת/ה חוזר/ת אליו הכי הרבה?

אני בדרך כלל לא קורא ספרים פעמיים. אבל היות ויש לי שלושה ילדים בבית, יש ספרים רבים שאני חוזר אליהם כמעט בכל ערב, לאורך תקופות ארוכות. אחד מהמוצלחים שבהם הוא "מקס הילד הלוחם", שכתב עוזי וייל ואיירה איריס דה בוטון. זה ספר אהוב במיוחד בביתנו משום שהוא מדבר בגובה העיניים אל ועל ילדים ומבוגרים, והוא מצליח לדון בקשת שלמה של רגשות אנושיים - אהבה, פחד, געגועים, כעס - בצורה חכמה ומרגשת. מעבר לכך, הוא מזכיר לי מאד את "ארץ יצורי הפרא", שהיה אחד מהספרים האהובים עלי בילדותי. אני מניח שלא במקרה  הגיבור בשני הספרים הוא ילד בשם מקס.

באילו תכניות טלוויזיה את/ה צופה במיוחד?

אני צופה באדיקות ב-The Daily Show בהנחיית ג'ון סטיוארט. מעבר לכך, אני צופה בעיקר בסדרות: נהניתי מאד מ"הסטירה" האוסטרלית ואני ממתין בציפייה לעונות החדשות של  "מד מן", "חסרי בושה" ו"הומלנד".

אם היית יכול/ה לחזור אחורה ולקחת קורס שלא לקחת בתקופת לימודיך, איזה קורס היית לוקח/ת?

כל קורס שקשור בכלכלה, ובעיקר בכלכלת תקשורת. אני יודע ומבין מעט מדי בתחומים הללו, ונראה לי שקשה מאד לנתח את פעולת כלי התקשורת בלי הבנה מעמיקה של הנושאים האלו.

מהו הדבר הכי חשוב שלמדת מהסטודנטים שלך?

במקרים רבים, אני מרגיש שסטודנטים שכותבים עבודות מחקר בהנחייתי משמשים עבורי כשליחים או אפילו מרגלים ב"עולם האמיתי", שמחוץ למגדל השן האקדמי. וכך, בסיוע עבודות מחקר מצוינות שכתבו סטודנטים למדתי על השפעות הלינה המשותפת על חברי קיבוצים, על סיקור משחקי נבחרת ישראל בכדורגל, על מאבקן של משפחות חללי פיגועים להכרה ממלכתית, על ההיסטוריה של ספרי הבישול בישראל ועוד.

Home_HE