החוג לתקשורת

  University of Haifa

  Select your language

  מידע למתעניינים: תקשורת אסטרטגית ויחסי ציבור

  מידע למתעניינים: התוכנית לתואר שני בתקשורת עם התמחות בתקשורת אסטרטגית ויחסי ציבור 

  תכנית המ"א (ללא תזה) בתקשורת אסטרטגית ויחסי ציבור מיועדת לבעלי תואר ראשון בתקשורת, המעוניינים בידע תיאורטי וכלים פרקטיים בתחום יחסי הציבור והתקשורת האסטרטגית. תכנית הלימודים מתמקדת בתקשורת אסטרטגית, שינוי עמדות וניהול רושם, יחסי ציבור אסטרטגיים ומשבריים ואסטרטגיות תקשורת והיא מיועדת למעוניינים ללמוד על הסברה ודיפלומטיה ציבורית, קידום חברות וארגונים מסחריים, מלכ"רים, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ועוד. סגל המרצים כולל חוקרי תקשורת ואנשי מקצוע מובילים בתחום יחסי הציבור והתקשורת האסטרטגית. בפני התלמידים בתכנית תפרסנה תיאוריות מרכזיות בתחום, בצד סדנאות שתתמקדנה בהיבטים פרקטיים (כמו לובינג פוליטי, שיווק ברשתות חברתיות והכנת תוכנית אסטרטגית). במסגרת הלימודים יוכלו הסטודנטים להתמחות במשרדי יחסי ציבור/תקשורת שיווקית ברחבי הארץ ובמחלקות הדוברות של ארגונים מובילים.  

  משך הלימודים הוא שלושה עד שישה סמסטרים, אותם ניתן לפרוס על פני שנה קלנדארית אחת (סמסטרים סתיו, אביב וקיץ) או שנתיים. הלימודים מרוכזים בימי חמישי, מתוך התחשבות בלוח הזמנים העמוס של התלמידים ומתוך ניסיון לאפשר לימודים במקביל לעבודה. הלימודים מתקיימים באוניברסיטת חיפה.

  תנאי הקבלה

  זכאים להגיש מועמדות:

  1. בעלי תואר ראשון בתקשורת
   בוגרים שסיימו תואר ב''א בתקשורת במסגרת דו-חוגית או חד-חוגית במוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ ובעולם, בציון 80 לפחות. ועדת המ"א עשוייה לדון גם במועמדים בעלי ציון נמוך יותר.
  2. בעלי תואר ראשון בחוגים אחרים
   בוגרים שקיבלו תואר ב''א בחוגים אחרים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארץ ובעולם, בממוצע 80 לפחות בכל אחד מהחוגים. ועדת המ"א עשויה לדון גם במועמדים בעלי ציון נמוך יותר. סטודנטים אלו יידרשו ללימודי השלמות שיקבעו ע''י ועדת מ''א, ויידרשו לסיים את קורסי ההשלמה עד תחילת הלימודים בתכנית בציון ממוצע 76 לפחות. כל קורסי ההשלמה זמינים בסמסטר קיץ בפורמט מקוון או לחילופין בסמסטרים א' או ב' בהוראה בקמפוס.
   • בהתאם למדיניות הרשות ללימודים מתקדמים (שאחראית על לימודים לתואר שני ושלישי באוניברסיטה), תלמידים שהממוצע לתואר הראשון שלהם באחד משני החוגים נמוך מ-76 יידרשו לממוצע של 80 לפחות בקורסי ההשלמה (במידה וועדת התואר השני של החוג תחליט לקבלם ללימודים). 
  3. מועמדים שטרם קיבלו אישור זכאות לתואר ב''א
   תלמידים אשר סיימו את כל חובותיהם לתואר ב''א למעט הגשת עבודות סמינריוניות, ויביאו אישור רשמי על כך מהחוגים שבהם למדו, יתקבלו עפ''י התנאים שמפורטים בסעיף 1 ו- 2 ויתחייבו להשלים את חובותיהם לתואר ב''א עד לתחילת הסמסטר הראשון של לימודי המ''א או ההשלמות.

  תהליך המיון
  תהליך המיון מבוסס על חומרי ההרשמה שיועברו לחוג. לפי שיקול דעתה, ועדת המ"א רשאית לבחון את מועמדותם של סטודנטים שממוצע ציוניהם נמוך מ-80. במידה והוועדה תחליט לדון בתיקו של מועמד כזה, הוא יזומן למבחן הבנת טקסטים באנגלית ובעברית (ציון עובר בבחינה: 75), ובמקרה הצורך, עשויה ועדת המ"א להזמין את המועמדים לראיון אישי. ההחלטה לגבי קבלה או דחיה מבוססת על מכלול נתוניהם של כל מועמד ומועמדת והשוואת נתונים אלו לנתוני המועמדים האחרים. בסיום תהליך המיון, המועמדים יקבלו הודעת קבלה או דחייה.

  * מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות בחו"ל וכן בוגרי אוניברסטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת GRE פרטים נוספים על מבחן GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון.

  * מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייבים לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה.

  תהליך ההרשמה
  ההרשמה לאוניברסיטה תתנהל באמצעות פורטל ההרשמה בלבד. 

  פרטים נוספים והרשמה אלקטרונית באתר האוניברסיטה, בדף הרשמה..

  במקביל להרשמה לאוניברסיטה, על המועמדים להעביר לידי מזכירות החוג את המסמכים הבאים:

  1. גיליון ציונים מעודכן של לימודי הב''א.
  2. שאלון אישיותמונה, יישלחו ע''י המועמד/ת ישירות למזכירות החוג.
  3. ניתן לצרף מכתב המלצה אקדמי\ממקום העבודה (לא חובה).

  בטופסי הרישום יש לציין את הפרטים הבאים:

  לתלמידי השלמות: 208150-24-01

  לתלמידי מ"א (יש לבחור את אחת משתי התוכניות)

  208202-24-01 - לסטודנטים המעוניינים ללמוד במשך שנה אחת-שלושה סמסטרים (סמסטר א', סמסטר ב' ו-סמסטר קיץ).

  208202-24-04 -  לסטודנטים המעוניינים ללמוד במשך שנתיים- עד שישה סמסטרים.

  מידע נוסף

  כתובת החוג: אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי 199, הר הכמל, חיפה 3498838.

  מזכירות החוג לתקשורת, חדר 9309, קומה 9, בניין רבין, אוניברסיטת חיפה.

  טלפונים
  04-8249121, 04-8249283, 04-8288716

  פקס
  04-8249120

  מזכירות הרשמה
  קומה 1, בית הסטודנט. טלפון: 04-8240325, 04-8240663

  לימודי השלמות
  לימודי ההשלמות נועדו למועמדים ללימודי מ''א בתקשורת שאין בידם תואר ב''א בתקשורת, או שתכנית הלימודים שלהם שונה במידה ניכרת מן המקובל בחוג. מטרת ההשלמות לבסס רקע אקדמי בתחום הדעת ולהקנות כלי חשיבה ומחקר ללימודים מתקדמים, ובכך להבטיח הזדמנות שווה לכל המשתתפים בתכנית המ''א. תכנית ההשלמות כוללת את הקורסים מבוא לתקשורת המונים, שיטות מחקר איכותניות ושיטות מחקר כמותיות. ועדת מ"א תקבע את מספר הקורסים הספציפי הנדרש להשלמה על ידי כל סטודנט/ית עפ"י הרקע האקדמי שלו/שלה. מרבית הקורסים ניתנים להשלמה בלמידה מקוונת. הקבלה לתכנית לתואר שני בתקשורת עם התמחות בתקשורת אסטרטגית מותנית בסיום קורסי ההשלמה בממוצע 76 לפחות. 

  תוכנית הלימודים 

  הלימודים הם בהיקף של 37 שש''ס (כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות ופרויקט מסכם).

  משך הלימודים הוא שלושה עד שישה סמסטרים שילמדו לאורך שנה קלנדארית אחת (סמסטר סתיו, אביב וקיץ) או שנתיים.

  השיעורים יתקיימו באוניברסיטת חיפה.

  (לתוכנית המלאה)

  ראש התכנית: ד"ר ארן ליביו olivio@com.haifa.ac.il
  ראשת החוג: פרופ' נורית טל-אור - ntalor@com.haifa.ac.il
  חברי ועדת מ''א:

  ד"ר ארן ליביו (יו"ר) - olivio@com.haifa.ac.il

  פרופ' יונתן כהןjcohen@com.haifa.ac.il


  מרכזת החוג: גב' נורית נתן - nnathan@univ.haifa.ac.il

  מזכירת החוג:

  גב' אנה עובדיה - aweber@univ.haifa.ac.il

  גב' עדי משולם - amordehay@univ.haifa.ac.il

  Please publish modules in offcanvas position.