ועדת המ''א של החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה

ועדת המ.א. מורכבת מחברי החוג ומרכזת את כל הפעילות הקשורה ללימודי התואר השני ולתלמידי התואר השני. הועדה נבחרת ע''י מועצת החוג, וכפופה לרשות ללימודים מתקדמים באוניברסיטה ולראש החוג. הוועדה פועלת בהתאם לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים מתוך רצון לקדם את לימודי התואר השני בחוג.

חברי הוועדה:

ד"ר ארן ליביו (יו"ר) - olivio@com.haifa.ac.il

פרופ' אורן מאיירס omeyers@com.haifa.ac.il

בין תפקידי הועדה

  • גיוס מועמדים לתוכנית
  • מיון המועמדים וניהול תהליך המיון והקבלה
  • בניית תוכנית הלימודים
  • עזרה לתלמידי התואר השני בייעוץ
  • מתן פתרון אישי לבעיות בתוכנית לימודים (הכרה בלימודים קודמים, אישור קורסים מיוחדים ועוד)
  • תיאום והמלצה על מועמדים למלגות ופרסים
  • מעקב אחרי התקדמות התלמידים
  • שיפוט ההצעות ועבודות התיזה

 

החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה | כתובת החוג: חדר 8034, בניין רבין, אוניברסיטת חיפה, חיפה 3498838| טלפון: 04-8249283 | פקס: 04-8249120 | מייל: nnathan@univ.haifa.ac.il

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE

Home_HE