החוג לתקשורת

  University of Haifa

  Select your language

  ועדת המ''א של החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה

  ועדת המ.א. מורכבת מחברי החוג ומרכזת את כל הפעילות הקשורה ללימודי התואר השני ולתלמידי התואר השני. הועדה נבחרת ע''י מועצת החוג, וכפופה לרשות ללימודים מתקדמים באוניברסיטה ולראש החוג. הוועדה פועלת בהתאם לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים מתוך רצון לקדם את לימודי התואר השני בחוג.

  חברי הוועדה:

  ד"ר ארן ליביו (יו"ר) - olivio@com.haifa.ac.il

  פרופ' יונתן כהןjcohen@com.haifa.ac.il

  בין תפקידי הועדה

  • גיוס מועמדים לתוכנית
  • מיון המועמדים וניהול תהליך המיון והקבלה
  • בניית תוכנית הלימודים
  • עזרה לתלמידי התואר השני בייעוץ
  • מתן פתרון אישי לבעיות בתוכנית לימודים (הכרה בלימודים קודמים, אישור קורסים מיוחדים ועוד)
  • תיאום והמלצה על מועמדים למלגות ופרסים
  • מעקב אחרי התקדמות התלמידים
  • שיפוט ההצעות ועבודות התיזה

  Home_HE