החוג לתקשורת

  University of Haifa

  Select your language

  תואר שני במסלול מחקרי (עם תיזה)

  1. תכנית המ"א המחקרי בחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה היא היחידה בישראל הממוקדת באופן בלעדי בהכשרת חוקרים והיחידה בה לומדים רק תלמידים הכותבים עבודת תיזה.

  2. האיכות הגבוהה של תכנית המ"א המחקרי בחיפה נובעת מהיחס האישי לכל תלמיד/ה המתאפשר מהיותה תכנית שבה לומדים מספר מצומצם של תלמידי מחקר נבחרים. התכנית מתאפיינת בהכשרה האינטנסיבית הנדרשת ללימוד מחקר. היא מתאפשרת בשל העובדה שהתלמידים מתעניינים במחקר ברמה גבוהה.

  3. לאורך השנים, הציגו תלמידי התכנית  את מחקריהם  בכנסים יוקרתיים בארץ ובחו"ל ופרסמו את עבודותיהם בכתבי עת מדעיים מובילים

  4. רבים ממוסמכי התכנית התקבלו לתכניות הדוקטורט הטובות בעולם ומשמשים כחברי סגל מצליחים באוניברסיטאות ומכללות.

  5. למתאימים תוצענה מלגות הצטיינות ומשרות הוראה ומחקר.

  מטרת הלימודים

  מטרת הלימודים בתכנית המחקרית לתואר שני בחוג לתקשורת היא הרחבת הידע העיוני והמחקרי בתקשורת יחד עם התמחות בנושא מחקרי בהנחיה אישית של חוקרי החוג. התכנית כוללת התבוננות בין-תחומית על תופעות תקשורתיות מגוונות וכוללת מחקר על תכני תקשורת, השפעות תקשורת המונים, תרבות פופולארית, תקשורת בין אישית ולשונית, הקשר בין תקשורת לפוליטיקה, ועוד. הסטודנטים יוכלו למקד את לימודיהם בתחום נושא מסוים ולבנות, יחד עם המנחה האישי, תכנית המתאימה להתעניינות וליידע הנדרש לשם כתיבת עבודת המ''א (תיזה).

  על התוכנית המחקרית לתואר שני בתקשורת:

  סגל המרצים בחוג לתקשורת מתמחה בתקשורת, אך מגיע מרקע מגוון שמבטא שילוב בין מסורות מחקר שונות במדעי החברה והרוח. ברוח זו, תכנית המ''א המחקרית מטפחת התבוננות בין-תחומית על תופעות תקשורתיות מגוונות, ומשלבת מחקר על השפעות, תכנים ודימויים של תקשורת המונים ואינטראקטיבית ותרבות פופולארית עם מחקר על תקשורת בין-אישית ולשונית. התכנית מקנה כישורים מחקריים שיאפשרו לתלמידים להמשיך בקריירה אקדמית באוניברסיטאות או במכללות וכן להשתמש בכישורים אלו בתפקידי מחקר במסגרות אחרות כגון מכוני מחקר, משרדי ממשלה, ארגוני תקשורת וכדומה. בוגרים רבים של התכנית המשיכו את לימודיהם לתואר שלישי במוסדות אקדמיים מובילים בישראל ובחו"ל.

  תכנית המ''א המחקרית היא תכנית קטנה, המאפשרת מתן יחס אישי והדרכה מקצועית לכל סטודנט/ית. רבים מבין תלמידי התכנית נבחרים בכל שנה לתפקידי הוראה ומחקר בחוג. עוזרי ההוראה מקבלים משכורת חודשית וסיוע בתשלום שכר לימוד. מספר סטודנטים זוכים מידי שנה במלגות על הצטיינות בלימודים ועל כתיבת עבודות מחקר מצטיינות. נוסף על כל אלה, מסייעת הרשות ללימודים מתקדמים באיתור מלגות ומענקים מקרנות חיצוניות לסטודנטים על פי תחומי העניין והמחקר שלהם.

  הלימודים בתכנית המחקרית לתואר שני בתקשורת מתקיימים במסלול א' הכולל כתיבת תיזה. הלימודים הם בהיקף של  36 שש''ס (כולל 4 שש"ס של סדנת המחקר) והם אורכים עד 3 שנים, כאשר במהלך השנתיים הראשונות נלמדים קורסי החובה והבחירה ומוגשת הצעת תיזה. הלימודים כוללים: 3 קורסי חובה, סדנת תיזה, 2 סמינריונים וקורס בחירה, שאותם בוחר/ת הסטודנט/ית מבין הקורסים המוצעים בחוג או בחוגים אחרים. במהלך השנה הראשונה מומלץ ללמוד את קורסי החובה ולהשלים לפחות מחצית מתכנית הלימודים.


  זכאים להגיש מועמדות:
  תנאי הקבלה

  1. בעלי תואר ראשון בתקשורת
   בוגרים שסיימו תואר ב''א בתקשורת במסגרת דו-חוגית או חד-חוגי במוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ ובעולם, בציון 85 לפחות. ועדת המ"א רשאית לדון גם במועמדים בעלי ציון נמוך יותר.
  2. בעלי תואר ראשון בחוגים אחרים
   סטודנטים בעלי תואר ראשון שאינו בתקשורת, עשויים להידרש ללימודי השלמה במהלך התואר השני עפ"י החלטת וועדת מ"א. ממוצע ללימודי השלמה למי שיידרש יהיה 80 לפחות. 
  3. מועמדים שטרם קיבלו אישור זכאות לתואר ב''א
   תלמידים אשר סיימו את כל חובותיהם לתואר ב''א למעט הגשת עבודות סמינריוניות, ויביאו אישור רשמי על כך משני חוגי הלימודים שלהם, יתקבלו עפ''י התנאים שמפורטים בסעיף 1 ו- 2 ויתחייבו להשלים את חובותיהם לתואר ב''א עד לתחילת הסמסטר הראשון של לימודי המ''א או ההשלמות.
  4. מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות בחו"ל וכן בוגרי אוניברסטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת GRE פרטים נוספים על מבחן GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון.

  תהליך המיון

  מיון המועמדים מבוסס על חומרי ההרשמה שיועברו לחוג. מועמדים שיעברו סינון ראשוני יוזמנו למבחן הבנת טקסט מחקרי באנגלית (ציון עובר בבחינה: 80). ההחלטה לגבי קבלה או דחיה מבוססת על מכלול נתוניו של המועמד/ת והשוואת נתונים אלו לנתוני המועמדים האחרים. בסיום תהליך המיון, המועמדים יקבלו הודעת קבלה או דחייה.

  * מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה.


  פרטים נוספים והרשמה אלקטרונית באתר האוניברסיטה, בדף הרשמה.

  במקביל להרשמה לאוניברסיטה, על המועמדים להעביר לידי מזכירות החוג את המסמכים הבאים:

  1. שתי המלצות: תינתן עדיפות להמלצות אקדמיות. הממליצים ישלחו את המלצותיהם ישירות למזכירות החוג ולא ימסרו את המלצתם למעומד/ת. על המועמד/ת לוודא שההמלצות הגיעו לחוג עד לתום ימי הרישום.
  2. גיליון ציונים מעודכן של לימודי הב''א.
  3. שאלון אישי ותמונה, יישלחו ע''י המועמד/ת ישירות למזכירות החוג.
  4. מדרג (מיקום המועמד/ת מבחינת ציונים ביחס לשאר התלמידים במחזור)

  שימו לב!

  בטופסי הרישום יש לציין את הפרטים הבאים:

  לתלמידי מ''א מחקרי:

   

  לתלמידי השלמות:

  208201-24-01

   

  208150-24-01

   

   

   

   

  מידע נוסף
  חברי ועדת מ''א:

  ד"ר ארן ליביו (יו"ר) - olivio@com.haifa.ac.il

  פרופ' יונתן כהןjcohen@com.haifa.ac.il


  מרכזת החוג: גב' נורית נתן - nnathan@univ.haifa.ac.il
  מזכירת החוג: 

  גב' אנה עובדיה - aweber@univ.haifa.ac.il

  גב' עדי משולם - amordehay@univ.haifa.ac.il

  כתובת: אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838.
  מזכירות החוג לתקשורת, חדר 9309, קומה 9 בניין רבין, אוניברסיטת חיפה.

  טלפונים
  04-8249121, 04-8249283, 04-8288716

  פקס
  04-8249120

  מזכירות הרשמה
  קומה 1, בית הסטודנט. טלפון: 04-8240325, 04-8240663

  לימודי השלמות

  לימודי ההשלמות נועדו למועמדים ללימודי מ''א בתקשורת שאין בידם תואר ב''א בתקשורת, או שתכנית הלימודים שלמדו שונה במידה ניכרת מן המקובל בחוג. מטרת ההשלמות לבסס רקע אקדמי בתחום הדעת ולהקנות כלי חשיבה ומחקר ללימודים מתקדמים, ובכך להבטיח הזדמנות שווה לכל המשתתפים בתכנית המ''א. תכנית ההשלמות כוללת את הקורסים מבוא לתקשורת המונים, מבוא לתקשורת כתרבות, פסיכולוגיה חברתית, שיטות מחקר איכותניות ושיטות מחקר כמותיות. ועדת מ"א תקבע את מספר הקורסים הספציפי הנדרש להשלמה על ידי כל סטודנט/ית עפ"י הרקע האקדמי שלו/שלה. מרבית הקורסים ניתנים להשלמה בלמידה מקוונת. סיום קורסי ההשלמה בציון ממוצע 80 מבטיח קבלה לתכנית המ''א המחקרי.

  Home_HE