החוג לתקשורת

  University of Haifa

  Select your language

  עצות והנחיות להגשת עבודות לכנסים


  החוג לתקשורת מעודד הצגת עבודות בכנסים אקדמיים ע''י תלמידי המ''א ורואה בכך נדבך חשוב בחיים האקדמיים.

  מטרת הצגת העבודות בכנסים היא הפצת הידע והמסקנות אליהן הגיעו החוקרים בקרב קהיליית החוקרים והציבור המתעניין. אך באותה המידה, ההצגה של עבודות מחקריות בכנסים נועדה לאפשר דו שיח של החוקרים עם הקהילייה המחקרית, לחשוף אותם להערות מועילות או לביקורות פוטנציאליות, וכך, לקדם את התהליך המחקרי. במקרים רבים (אך לא בהכרח), הצגת מאמר בכנס היא שלב ראשון בהכנתו לפרסום. ההערות שמקבלים המציגים משופטי המאמר וממשתתפי הכנס משמשות להמשך העבודה על המאמר.

  הליך בחירת המאמרים מצד מארגני כנסים אקדמיים גדולים הוא פעמים רבות תחרותי ומבוסס על שיפוט אקדמי אנונימי. במילים אחרות, מארגני התכנית בכנסים השונים נועצים בשופטים שאינם יודעים את זהות הכותבים. הכנסים השונים נבדלים זה מזה במידת התחרותיות, כלומר, בשיעורי הקבלה והדחייה של מאמרים.

  בכדי להגיש מומלץ:

  ראשית, לחשוב על כנסים מתאימים, ולבחון את התאמת העבודה לכנסים אלו. מידע על הכנסים נמצא באתרי האינטרנט של אגודות החוקרים. בשנים האחרונות סטודנטים מהחוג הגישו והציגו עבודות בכנסים של האגודה הישראלית לתקשורת, האגודה הסוציולוגית הישראלית , והאגודה הישראלית לשפה וחברה.
  ICA ו-NCA נחשבים ארגונים בינ''ל חשובים בתחום התקשורת. אך ישנם כנסים רבים נוספים רלבנטיים.

  שנית, יש להתייעץ עם מנחה העבודה לפני הגשת המאמר לכנס. ''מנחה העבודה'' - המרצה בקורס במסגרתו נכתבה עבודה סמינריונית, או מנחה עבודת התיזה או הצעת התיזה. במקרה שהעבודה היא תולדה של אינטראקציה עם מספר מרצים רצוי להתייעץ עם כולם.

  שלישית, יש להכין היטב את המאמר להגשה. מאמר מדעי שונה בצורתו ובמבנהו מעבודה סמינריונית - חלקים מסוימים צריכים צמצום משמעותי וחלקים אחרים דורשים הבהרה ואולי אף הרחבה. יש לתת על כך את הדעת בטרם שולחים את העבודה לשיפוט. מומלץ להשקיע בהגהות, עריכה לשונית ושמירה קפדנית על כללי ציטוט וכתיבה מדעית. העדר תשומת לב למרכיבים אלו עלולה להתפרש כזלזול או רשלנות.

  בהגשת מאמר יש לקחת בחשבון שהוא עשוי להתקבל להצגה בכנס, ועל כן שעל אחד הכותבים יהיה להציגו. במקרה ולא ברור אם ניתן יהיה לנסוע לכנס (למשל לכנס בחו''ל בשל בעיות מימון) ניתן לבקש מראש החלפה של אדם אחר המתעתד לנסוע לכנס. יש בהגשת מאמר מעין התחייבות שהוא יוצג.

  יש לשמור על הנחיות ההגשה, השונות מאוד מארגון לארגון.

  מקובל לאזכר את העובדה שהמאמר מבוסס על עבודה שנכתבה במסגרת קורס ספציפי או על עבודת תיזה או חלקים מתוכה ולהודות לאנשים שתרמו לעבודה.

  הרשות ללימודים מתקדמים מעניקה מימון חלקי לתלמידים מתקדמים ע''מ לסייע בהוצאות הנסיעה לכנסים. יש למלא טופס ולהעבירו למנחה העבודה, שיעבירו ליו''ר ועדת המ''א. ניתן גם לבקש עזרה במימון מהפקולטה למדעי החברה. לשם כך יש למלא טופס שיועבר לאישור ראש החוג.

  Home_HE