לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

עדכונים שוטפים

כמדי שנה, יעניק החוג לתקשורת מלגות לתלמידי מ"א ודוקטורט, תרומת קרן ידיעות חיפה בטקס שייערך ב-1.5.2018. המלגות לכל זוכה מוענקות לסטודנטים על מנת לעודד אותם להציג את עבודותיהם בכנסים אקדמיים, והחוג מצפה שהעבודות הזוכות תוגשנה לשיפוט בכנסים אקדמיים בחו"ל או בארץ. התאריך האחרון להגשת עבודות לשיפוט הוא ה-4.3.2018.
המלגות תוענקנה לעבודות אקדמיות שנכתבו במסגרת לימודי הסטודנטים בחוג לתקשורת בתכניות המ"א המחקרי (מסלול רגיל ומואץ), מ"א בתקשורת אסטרטגית והדוקטורט. ניתן להגיש עבודות שנכתבו במסגרת קורסים או סמינרים, שנלמדו בחוג או בחוגים אחרים, ושהציון הסופי בקורס או בסמינר שבו הוגשו היה 90 ומעלה. כמו כן, ניתן להגיש מאמרים המבוססים על עבודות מ"א ודוקטורט (או חלקים מהן), הנכתבות או שנכתבו במסגרת הלימודים בחוג. יחד עם זאת, אין להגיש פרקי מ"א או דוקטורט כפי שהם, אלא יש להתאים את ההגשה למבנה המקובל של מאמר או עבודה סמינריונית (הכולל בין השאר פתיחה, תשתית מושגית, מתודולוגיה, שאלות מחקר, דיון מסכם וכו'). אורך ההגשה המקסימלי – עד 25 עמודים (ברווח כפול), לא כולל רשימת מקורות ונספחים.

רשאים להגיש מועמדות: תלמידי מ"א מחקרי (מסלול רגיל ומואץ), מ"א בתקשורת אסטרטגית ודוקטורט בחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה, במצב לימודים תקין שטרם קיבלו את התואר (לתלמידי שנה ג' במ"א: מצב לימודים תקין כולל הגשת הצעת תיזה והשלמת החובות בכל הקורסים). ניתן להגיש עבודות שנכתבו בזוגות, אולם במקרה כזה המלגה תחולק באופן שווה בין הכותבים.

במקרה של עבודות שוות באיכותן, תינתן עדיפות לעבודות שכותביהן לא זכו בעבר למלגות מהחוג. אין להגיש עבודות שזכו בעבר במלגת ידיעות חיפה או בפרס יפעת במסגרת כנס מתקשרים. ואולם, זוכי מלגות ידיעות חיפה ופרס יפעת מוזמנים בחום להגיש עבודות חדשות לתחרות. כל סטודנט/ית רשאי/ת להגיש עבודה אחת בלבד.

העבודות יעברו שיפוט ויבחרו על-ידי ועדה חוגית.

הבקשות צריכות לכלול:

1. טופס בקשה

2. עותק של העבודה (עד 25 עמודים ברווח כפול, לא כולל רשימת מקורות) ונספחים

3. תקציר של עד 150 מילים.

 יש להגיש את החומר למזכירות החוג לתקשורת בדוא"ל nnathan@univ.haifa.ac.il
 לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות לד"ר נחמה לואיס-פרסקי nlewis@com.haifa.ac.il
תאריך אחרון להגשת עבודות לשיפוט: 4 במרץ, 2018

תלמידי מחקר בתכניות מ"א ודוקטורט באוניברסיטאות ובמכללות מוזמנים להגיש עבודות אקדמיות לשיפוט לכנס "מתקשרים", שייערך ב-17.12.17 באוניברסיטת חיפה. הכנס, שייערך זו השנה הארבע עשרה, נועד לתת במה לתלמידי המחקר בתקשורת ולעבודותיהם. תכליתו לטפח רשת של חוקרי תקשורת צעירים, לספק להם תנאים מיטביים לדיון בעבודותיהם ולהזמין אותם לקחת חלק בשיח המחקרי התקשורתי בישראל.

"מתקשרים" מוקדש לזכרו של מארק ביאנו ז"ל, סטודנט מחקר מצטיין ומתרגל אהוב בחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה, וכתב "חדשות חיפה בכבלים". מארק נרצח בפיגוע במסעדת מקסים ב-4 באוקטובר 2003 יחד עם אשתו, נעמי ביאנו וולובסקי ז"ל. 

 הנחיות להגשת התקצירים לשיפוט:

 • תלמידי מחקר בתקשורת ובחוגים אחרים מוזמנים להגיש עבודות שנכתבו במהלך הלימודים לתואר שני ושלישי. נשקול גם עבודות מחקריות איכותיות שנכתבו במהלך לימודי התואר הראשון. אנו מעודדים הגשה של עבודות העוסקות בתקשורת בהגדרתה הרחבה, ואשר מאמצות גישות אינטלקטואליות ושיטות מחקר מגוונות. העבודה המדעית יכולה להתבסס על עבודה סמינריונית, הצעת מחקר לתזה או הצעת דוקטורט. בתהליך השיפוט תינתן עדיפות למחקרים שהושלמו. כל משתתף/ת רשאי/ת להגיש עד שני תקצירים לשיפוט, אך יוכל/תוכל להציג מאמר אחד בלבד מתוך אלה שיתקבלו (מאמר נוסף יתקבל להצגה בתנאי שהמחבר אינו יחיד).
 • א. יש לשלוח תקצירים בני 1,000-1,500 מילה.
 • על התקציר לכלול את כותרת המחקר ואת הפרקים הבאים: מבוא קצר הכולל התייחסות לתשתית המושגית ו/או התיאורטית, שאלות המחקר, מתודולוגיה, ממצאים, דיון ומסקנות.
 • אין לצרף יותר משלושה עמודי נספחים. במידה והעבודה/תקציר כתובים באנגלית, יש להוסיף גם את כותרת העבודה בעברית.
 • יש להקפיד להוסיף רשימת מקורות.
 • ב. על המגישים מועמדות לשלוח שני קבצים של התקציר:
 • בקובץ האחד יש לציין את שמות הכותב/ים, שיוך מוסדי נוכחי, דוא"ל, מס' טלפון, ומנחי העבודה והחוג/מחלקה בו נכתבה
 • בקובץ השני יש להימנע מציון פרטים מזהים, שכן התקצירים יעברו שיפוט מדעי בעילום שם.
 • ג. יש לשלוח את קבצי התקציר כצרופה (attachment), בפורמט Word  לדוא"ל: metaksherim2017@gmail.com

בשורת הכותרת יש לרשום: Graduate Submission.

 • נא ודאו כי קיבלתם הודעה המאשרת את ההגשה של שני הקבצים.

הענקת מלגות:

 • במהלך הכנס יוענקו פרסי  יפעת מידע תקשורתי לעבודות מצטיינות שהתקבלו להצגה ב"מתקשרים". שימו לב: כאמור, ניתן להגיש לשיפוט עבודות המתבססות על הצעות מחקר, ואולם, רק עבודות בהן יוצגו ממצאי מחקר ישקלו לזכייה בפרס לעבודות מצטיינות. סטודנטים שהתקצירים שהגישו קיבלו את הציונים הגבוהים ביותר יתבקשו לשלוח (בתוך כשבועיים) עבודה מלאה (עד 30 ע') לשיפוט נוסף לקביעת הזוכים בפרסי יפעת מידע תקשורתי.

תאריך אחרון להגשת תקצירים לשיפוט: 15.10.2017

החלטות על קבלה ודחייה תישלחנה למגישים בדוא"ל עד 16.11.2017.  

הנחיות מפורטות באשר להצגת העבודה תצורפנה להודעת הקבלה.

ברכות לד"ר מיה מזור טרגרמן על קבלת תואר דוקטור. נושא עבודת הדוקטורט של ד"ר מזור טרגרמן הוא "אוניברסליות מתגוננת: מו"לות, ספרי הדרכת תיירות יוצאת והזהות התיירית הישראלית". מיה כתבה את העבודה בהנחיית ד"ר עוזי אלידע מהחוג שלנו ופרופ' יואל מנספלד מהחוג לגאוגרפיה באוניברסיטת חיפה.

ד"ר נירית וייס-בלט, בוגרת תוכנית הדוקטורט של החוג, תהיה עמיתת מחקר בינלאומית אורחת בביה"ס לתקשורת ועיתונות ע"ש אננברג באוניברסיטת דרום קליפורניה החל מאוגוסט 2017. היא תהיה מעורבת בתוכנית למדיה, כלכלה ויזמות בביה"ס.

ב-6 ביולי יתקיים כנס חיפה השני לתקשורת אסטרטגית באוניברסיטת חיפה. הכנס מאורגן על-ידי החוג לתקשורת ואיגוד יועצי התקשורת ויחסי הציבור בישראל (ISPRA) (להרשמה ופרטים נוספים). הכנס יעסוק בהקמת תאגיד השידור הציבורי ("כאן"), ביחסי הגומלין בין תקשורת ופוליטיקה ובתדמית תעשיית יחסי הציבור ויועצי התקשורת.

שלושה מבוגרי תוכנית הדוקטורט של החוג קיבלו את תואר הדוקטור במסגרת טקס הענקת תואר דוקטור שהתקיים ב-17 למאי 2017. השלושה הם ד"ר אבי מרציאנו, ד"ר שרון רינגל וד"ר אשרת ששוני-בר לב.

תודה ליאיר גיל על הצילומים מהטקס.

a D99A1106

בתמונה (מימין): ד"ר רבקה ריב"ק, ד"ר אשרת ששוני-בר לב, פרופ' רון רובין (אחד ממנחי הדוקטורט של אשרת ונשיא אוניברסיטת חיפה) ופרופ' יריב צפתי.

a D99A1125

בתמונה (מימין): פרופ' נעמה שפי, ד"ר רבקה ריב"ק וד"ר שרון רינגל.

 a D99A1135

 בתמונה (מימין): ד"ר אשרת ששוני-בר לב, פרופ' יריב צפתי, ד"ר אבי מרציאנו, פרופ' נעמה שפי, ד"ר שרון רינגל וד"ר רבקה ריב"ק.

 

יאיר גיל, מנחה סדנת הצילום בחוג, מספר במאמר בעין השביעית מה קרה כשרצה לאחרונה לצלם אירוע שהתקיים כשברקע שלו בניין ראש הממשלה:
 "מפגינים צועקים לעתים בהפגנות "מדינת משטרה". כשזה קורה אני מתכווץ, רוצה לחשוב שהקריאה הזו אינה נכונה, מקווה שהקולות יירגעו. אבל עכשיו, כשהשוטר דורש ממני לא לצלם את בניין ראש הממשלה, אני תוהה אם ההסתייגות שלי מהסיסמה הזו היא משאלת לב. האם השוטר ושולחו מילאו אחרי הנחיות שקבלו? האם נטלו חירות וסמכות לעצמם?" (למאמר המלא)

ב-9 במאי החוג חילק את מלגות ידיעות חיפה ל-5 תלמידי מחקר מצטיינים - הדר אליאש, סופיה חייטין, דניאל כ"ץ, עופר כרמל ועדי צור. ברכות לזוכים!
במסגרת הטקס שוחחנו עם עינת פישביין, ממייסדות האתר "המקום הכי חם בגיהנום" על עיתונות עצמאית בישראל. תודה ליעקב שחם, העורך הראשי של ידיעות חיפה, למשפחות הזוכים שהגיעו לטקס ולעינת על השיחה המרתקת וגלוית הלב על היתכנותה של עיתונות עצמאית בישראל.

.D99A0853 900

בתמונה: עם הגב אלינו - שניים מזוכי המלגות, סופיה חייטין ודניאל כ"ץ. במרכז - מר יעקב שחם; מציץ מימין - ראש החוג פרופ' יריב צפתי (צילם: יאיר גיל)

ברכות חמות לד"ר שרון רינגל על קבלת תואר דוקטור. ד"ר רינגל כתבה את עבודתה על "טכנולוגיות דיגיטליות וזכרון העתיד: תהליך הדיגיטציה של ארכיונים על ידי הספריה הלאומית בישראל". את עבודת הדוקטורט הנחו ד"ר רבקה ריב"ק ופרופ' נעמה שפי.

החוג לתקשורת מודיע על פתיחת תכנית לימודים לתואר ראשון בשנתיים לסטודנטים שאפתניים (ידיעה בכלכליסט).

במסגרת התכנית, הסטודנטים ילמדו 6 סמסטרים רצופים לאורך שנתיים, כולל סמסטר קיץ בכל שנה. בתכנית יוצעו מלגות לסטודנטים מצטיינים על סמך ציוני הבחינה הפסיכומטרית. התוכנית מיועדת לתלמידים אשר עומדים בתנאי הקבלה של החוג בשנת הלימודים תשע"ח (ציון משוקלל בגרות ופסיכומטרי: 580) 

לפרטים נוספים פנו אל מזכירות החוג לתקשורת:  04-8249283, 04-8288716

נורית נתן עוזרת מנהלית לראש החוג: nnathan@univ.haifa.ac.il

ב-29 במרץ  (18:30) נקיים בסינמטק חיפה את אירוע מחצית הסמסטר של החוג. במסגרת האירוע נקרין את הסרט "שעתם היפה" (Their finest, Lone Scherfig, 2017). הסרט עוסק בסיפורה של תסריטאית בריטית המגויסת במהלך מלחמת העולם השנייה להוסיף פרספקטיבה נשית לסרטי פרופגנדה שמפיק משרד המידע הבריטי לחיזוק מוראל האומה. פרופ' גבי וימן יקדים דברים אודות תעמולה וד"ר רועי דודזון יסיים בדברים קצרים אודות נשים במלחמה ומלחמת נשים לשוויון מגדרי בתעשיות התרבות.

 

ואם גם אתם בוגרי החוג ורוצים לחלוק איתנו את הישגכם נשמח מאוד לשמוע מכם במייל...

גב' אילת הר-אבן, אחראית דף הפייסבוק

ד"ר רועי דודזון, עורך האתר והנוכחות המקוונת של החוג

דברים שכתב ד"ר אורן מאיירס בעין השביעית שולבו בכתבה שהתפרסמה באותו אתר שעוסקת בניסיון המוצלח של השחקן שרון אלכסנדר לשטות במוסף הבריאות של "ידיעות אחרונות":

"העובדה שפעם אחר פעם מושאי סיקור מצליחים למכור סיפורי חיים סנסציוניים ובדויים לחלוטין לעורכים ולכתבים מלמדת על סוגי הסיפורים המעניינים את העיתונאים, כמו גם על התלות הכמעט מוחלטת שלהם ב'סובסידיית המידע' שמעניקים היחצנים", כתב כאן ד"ר אורן מאיירס לאחר פרשת "פאטמה  הסטנדאפיסטית הבדואית", "הדבר ניכר במיוחד בתחומי התרבות והבידור, שבהם התחקירים העצמאיים נדירים יחסית וההסתמכות על היחצנים רחבת היקף". (לכתבה המלאה)

סוזן אמסלם, תלמידת תואר ראשון בחוג, מסקרת באתר העיתונאי של תלמידי החוג, "הכרמלית", את פתיחתו של הבית הגאה בשכונת הדר בחיפה:

"השאיפה של ארגוני הקהילה השונים היא שהמרכז יהווה חממה להצמחת פעילים חברתיים בנושא, ומתוך כך יהפוך את "הקהילה הגאה החיפאית לחלק אינטגרלי משמעותי בשיח הרב-תרבותי ובעשייה הרב-תרבותית של העיר חיפה", כפי שנכתב בחזון הזמני של הבית, שנוסח בידי שלום ואלוש. הבית אמור לשמש גם כמסגרת שתאגד תחתיה את הארגונים והעמותות השונות של הקהילה הלהטב"קית ותבנה תשתיות להקמת מסגרות נוספות על פי הצורך.  "הייתי רוצה להגיע למצב שבו לא נצטרך בית מיוחד לקהילות ולסובלנות", אומר אלוש, "אבל אנחנו עדיין רחוקים מהחברה שהייתי רוצה שנחיה בה, שהיא חברה גמישה המכילה שונויות". (לכתבה המלאה)

.