החוג לתקשורת

  University of Haifa

  Select your language

  תוכנית הפרקטיקום

  כמדי שנה, אנו מזמינים את תלמידי שנה ג' בחוג (כולל, כמובן, מי שלא יכלו להגיע למפגש ביום שני) להשתתף בתוכנית הפרקטיקום. מטרת התכנית היא לאפשר לסטודנטים להתמחות בעבודה בענפי התקשורת השונים. וכך, במהלך השנים התנסו סטודנטים מן החוג במגוון עיסוקים תקשורתיים - במשרדי פרסום, כלי תקשורת, ארגונים ציבוריים ועוד. בכל שנה, ממשיכים סטודנטים מן החוג ממקום ההתמחות שלהם הישר לעבודה בשדה התקשורת. רצ"ב:

  - רשימת מקומות ההתמחות

  - טופס הרשמה לפרקטיקום (יש לשלוח למזכירות החוג לאחר הקבלה להתמחות)

  - טופס המסביר כיצד נרשמים למערכת דיווח השעות של "הדבר הבא" (פרטים בהמשך)

  במידה ותרצו להתמחות במקום עבודה שאינו מופיע בטבלה עליכם לפנות למתאמת הפרקטיקום גב' הדר אליאש hadareli@outlook.com והיא תפנה למקום ההתמחות המבוקש. אין ליצור קשר ישיר עם מקום ההתמחות, לפני כן.

  אנחנו נמצאים בקשר עם מקומות התמחות נוספים, ובעוד שבוע, ב-27.6, נפרסם רשימה מעודכנת של מקומות המתמחות.

  על כן אתם מתבקשים להמשיך לעקוב אחר ההודעות שישלחו בדוא"ל.

  הפרקטיקום מיועד לסטודנטים בשנה ג' בחוג, והוא כולל התחייבות של כארבע שעות עבודה שבועיות במקום ההתמחות במשך סמסטר (שווה ל-2 נ"ז) או שנה (4 נ”ז), או שמונה שעות עבודה שבועיות בסמסטר אחד (4 נ”ז). כלומר, סטודנטים שנרשמו לפרקטיקום של 2 נ”ז (לרוב, מעט סטודנטים) צריכים לעבוד כ-52 שעות (ללא זמן נסיעות) וסטודנטים שנרשמו לפרקטיקום של 4 נ”ז (מרבית הסטודנטים) צריכים לעבוד כ-104 שעות (ללא זמן נסיעות). תזמון מדויק יקבע בתיאום עם מקום ההתמחות. שימו לב: התגמול על עבודת הפרקטיקום אקדמי בלבד, ואין לקבל עבורה כל תגמול כספי (כולל מלגות, סיוע בשכ"ד מן האוניברסיטה וכד').

  מבחינה מנהלית, ההרשמה לפרקטיקום מתבצעת כמו הרשמה לכל קורס אחר, אולם, היא תתאפשר רק לסטודנטים שכבר התקבלו להתמחות באחד ממקומות ההתמחות. על הסטודנטים המעוניינים להשתתף בפרקטיקום לפנות למקומות ההתמחות ולהתקבל לחניכה קודם להרשמה. הקבלה להתמחות היא חלק מתהליך הלמידה, והיא תיערך באופן ישיר בין הסטודנט/ית לבין מקומות ההתמחות, כתנאי להשתתפות בפרקטיקום. כל מקום התמחות קובע את אופי המיון והקבלה לפי צרכיו (למשל, דרישה לקורות חיים, גיליון ציונים, ראיון וכו'). להודעה זאת מצורף טופס רישום שימולא וייחתם על ידי האחראי/ת עליכם במקום ההתמחות. הגשה של טופס חתום למזכירות החוג היא תנאי קבלה שבלעדיו לא תיתכן הרשמה לתוכנית. מומלץ מאד לפנות למספר מקומות התמחות, במקביל, מכיוון שאין ביטחון שתתקבלו להתמחות בכל מקום עבודה שתרצו. יחד עם זאת, במידה והתקבלתם למספר מקומות התמחות עליכם ליידע את מקום ההתמחות שבו בחרתם לא לעבוד אודות החלטתכם. 

  מחויבויות הסטודנטים בפרקטיקום:

  - הרשמה במזכירות החוג: יש למלא את טופס ההרשמה המצורף, להחתים את נציג מקום ההתמחות ולשלוח למזכירות החוג.

  - התמחות במקום העבודה, תוך מילוי המטלות שתתבקשו לעסוק בהן. בעיקרון, הסטודנטים לא יעבדו במהלך חופשות הסמסטר, אך יש לתאם זאת מראש עם מקום ההתמחות.

  - דיווח על שעות העבודה במערכת הממוחשבת של "הדבר הבא": ראו בבקשה את המסמך רצ"ב המסביר כיצד נרשמים למערכת "הדבר הבא", לאחר הקבלה להתמחות.

   

  - השתתפות בפגישות הפרקטיקום. הסטודנטים בפרקטיקום מחויבים בהשתתפות במספר מפגשים לאורך השנה (כ-5-6) בימי ראשון, 16-18 עם מנחי מרכז ברמן לייעוץ והכוון תעסוקתי. כל הסטודנטים המשתתפים בתוכנית (במסגרת סמסטריאלית או שנתית) חייבים להגיע לכל הפגישות, בשני הסמסטרים. שימו לב: פגישת הפרקטיקום הראשונה תתקיים במהלך חופשת הקיץ ותתמקד בפניה למקומות ההתמחות. נא לא להירשם לקורסים שחופפים לשעות מפגשי הפרקטיקום (כאמור, ראשון, 16-18).

   

  - הכנת מצגת/פוסטר אודות עבודת הפרקטיקום שלכם. בסיום השנה יכינו הסטודנטים מצגת/פוסטר שיתעדו את תוצרי עבודתם ויוצגו במהלך קיץ 2019, במפגש הפרקטיקום לקראת שנת הלימודים הבאה

  סטודנטים שלא ישתתפו באופן פעיל במילוי כל המטלות יקבלו ציון "נכשל" בתוכנית הפרקטיקום.

  ההתמחות יכולה להתקיים לאורך סמסטר אחד או שניים, בכפוף למה שתסכמו עם המקומות ההתמחות. לאורך הסמסטרים, תיתכן גמישות מסוימת בארגון השעות ואולם יש לתאם כל שינוי עם מקום ההתמחות. כל עבודה במהלך חופשת הסמסטר צריכה להיות מתואמת אתכם ואתם זכאים ל"פיצוי" על זמן עבודה זה בדמות שעות מצומצמות יותר במהלך שאר שנת העבודה.

  ניתן להתחיל את עבודת הפרקטיקום במהלך הקיץ, לפני תחילת שנת הלימודים 2018-19, כלומר, כבר בסוף חודש יוני, או בתחילת יולי. סטודנטים שלא יתחילו את הפרקטיקום בסמסטר הקיץ יבצעו את ההתמחות, כרגיל, בכפוף ללוח השנה האקדמי 2018-19 בסמסטר א', סמסטר ב' או במשך שני סמסטרים. שימו לב: אין "למשוך" פרקטיקום של 2 נ"ז על פני שני סמסטרים ואין "למשוך" פרקטיקום של 4 נ"ז על פני שלושה סמסטרים

  שאלות לגבי הפרקטיקום יש להפנות לד"ר אורן מאיירס, omeyers@com.haifa.ac.il, טל' 04-8249212 או למתאמת הפרקטיקום גב' הדר אליאש hadareli@outlook.com טל' 052-653-6368

  Home_HE