החוג לתקשורת

  University of Haifa

  Select your language

  הגשת הצעה לסדנא (עמיתי הוראה)

  תכנית הלימודים בחוג לתקשורת כוללת, בנוסף לקורסים הנלמדים ע"י הסגל הסדיר של החוג, גם סדנאות, בהן ההוראה מתבצעת ע"י אנשי תקשורת פעילים. מטרת הסדנאות היא לחשוף את הסטודנטים בתקשורת למקצועות התקשורת השונים ולהקנות להם ידע, מיומנויות וכלים שיסייעו להם בכניסה לשוק העבודה בתחום. המטלות בסדנא הן מטלות מקצועיות ואנו מצפים שהסטודנטים יסיימו את הסדנאות עם "תיק עבודות" מקצועי שיבטא את הידע והמיומנויות שרכשו, כמו גם את כשרונם ויכולותיהם, בתחום הסדנא. על פי מדיניות החוג, מורי הסדנאות נבחרים לפי כישוריהם וניסיונם המקצועיים, ולאו דווקא האקדמיים.

  החוג מקבל מדי שנה הצעות רבות לסדנאות חדשות. כל ההצעות החדשות נבחנות על ידי החוג (ועדת התואר הראשון וועדת תואר שני עם התמחות בתקשורת אסטרטגית ויח"צ) פעם בשנה ובאופן מרוכז, כדי שניתן יהיה לקבל תמונה מלאה של האפשרויות הקיימות ושל הצרכים של החוג. אם ברצונך להגיש הצעה לסדנא חדשה בחוג לתקשורת, אנא עקב/י אחרי ההנחיות להלן:


  1. הצעות לסדנאות חדשות ייבחנו פעם בשנה במסגרת ההיערכות לשנת הלימודים העוקבת. לכן, הצעות אלו תתקבלנה רק עד מחצית חודש מרץ (ה 15 במרץ או יום העבודה שמיד אחריו). הצעות שיתקבלו לאחר תאריך זה ישקלו בסבב השנתי הבא.

  2. הוועדות ידונו בכל הצעות הסדנאות וידורגו אותן מבחינת התאמתן. בהמשך, כאשר יתבררו צרכי החוג לקראת שנת הלימודים (למשל, מספרי נרשמים, משאבים וכו'), יישלחו תשובות למציעים.

  3. כדי להבטיח התייחסות מלאה ושוויונית, כל הצעה לסדנא צריכה לכלול את המרכיבים הבאים:
  • תיאור קצר של הסדנא באופן שיבהיר את מטרותיה ואת המיומנויות שהיא מתעתדת להקנות• סילבוס מלא שיכלול את תוכנית השיעורים, תיאור המטלות, רשימת קריאת החובה, דרישות הסדנא ודפוסי הערכה.
  • גליון קורות חיים מלא של המורה המציע/ה, כולל ניסיון אקדמי ומקצועי.
  • שמות וכתובות דוא"ל של שני ממליצים רלוונטיים לכישורים המקצועיים וליכולת ההוראה של המציע/ה.
  • תוצאות סקרי הוראה, אם נערכו.

  4. את כל החומרים יש לשלוח במרוכז למזכירות החוג לתקשורת, אל הגב' נורית נתן, מזכירות החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה, 31905.

  Home_HE