החוג לתקשורת

  University of Haifa

  Select your language

  מסלול מ"א מחקרי מואץ לסטודנטים מצטיינים

  המסלול מיועד לסטודנטים מצטיינים בתכנית התואר הראשון, אשר השיגו במהלך לימודי שנה א' ושנה ב' ממוצע של 90 לפחות.

  סטודנטים יוכלו להתחיל את המסלול המואץ בשנה ג' ללימודי התואר הראשון, אחרי שסיימו את כל חובות השמיעה של שנים א' ו-ב' בתכנית הב"א בחוג לתקשורת. במסגרת המסלול יוכלו הסטודנטים ללמוד בשנה ג' בתואר הראשון שלושה עד ארבעה קורסים מלימודי התואר השני (12 שש"ס) ובכללם קורס התיאוריות, קורס המתודולוגיה האיכותני או הכמותי, והחלק הראשון של סדנת התיזה. במידה והסטודנטים יתקבלו ללימודי התואר השני בשנה העוקבת, יוכרו קורסים אלה כחלק מתכנית הלימודים לתואר שני.

  על תלמידי המסלול המואץ לסיים את חובות השמיעה לתואר הראשון במהלך שנה ג' ללימודי התואר הראשון. המעבר למעמד של תלמידים מן המנין בתואר השני מותנה בסיום חובות התואר הראשון בציון 85 (ככל תלמידי המסלול המחקרי). כמו כן, הקבלה לתכנית המ"א מותנית בסיום עבודה סמינריונית אחת  (בשנה ג') בציון של 90 לפחות.

  התלמידים יתקבל ללימודי התואר השני בשנה ד' ללימודיהם, במהלכה ישלימו את מכסת הקורסים לתואר השני הנדרשת על-ידי החוג.

  בהתאם לתקנון שכר הלימוד (מסלול מואץ מ"א), שכר הלימוד במסלול המואץ בשנה השלישית ללימודי הב"א הינו 110%.

  משך הלימודים הכללי לתואר ראשון ושני במסלול המחקרי המואץ (עם כתיבת תזה) יעמוד על חמש שנים.

  Please publish modules in offcanvas position.