פרופ' יריב צפתי (יו"ר) - ytsfati@com.haifa.ac.il

מר נתנאל שלומוביץ nslyomovics@com.haifa.ac.il

ועדת הב.א. מורכבת מחברי החוג ומרכזת את כל הפעילות הקשורה ללימודי התואר הראשון ולתלמידי התואר הראשון. הועדה נבחרת ע''י מועצת החוג, וכפופה לראש החוג.

בין תפקידי הועדה:

- מיון המועמדים וניהול תהליך המיון והקבלה

- בניית תוכנית הלימודים

- ייעוץ לתלמידי הב''א

- מתן פתרון אישי לבעיות בתוכנית לימודים (הכרה בלימודים קודמים, אישור קורסים מיוחדים ועוד)

- תיאום והמלצה על מועמדים למלגות ופרסים

Home_HE