ד"ר ארן ליביו (יו"ר) olivio@com.haifa.ac.il

מר נתנאל שלומוביץ nslyomovics@com.haifa.ac.il

ועדת הב.א. מורכבת מחברי החוג ומרכזת את כל הפעילות הקשורה ללימודי התואר הראשון ולתלמידי התואר הראשון. הועדה נבחרת ע''י מועצת החוג, וכפופה לראש החוג.

בין תפקידי הועדה:

- מיון המועמדים וניהול תהליך המיון והקבלה

- בניית תוכנית הלימודים

- ייעוץ לתלמידי הב''א

- מתן פתרון אישי לבעיות בתוכנית לימודים (הכרה בלימודים קודמים, אישור קורסים מיוחדים ועוד)

- תיאום והמלצה על מועמדים למלגות ופרסים

 

החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה | כתובת החוג: חדר 8034, בניין רבין, אוניברסיטת חיפה, חיפה 3498838| טלפון: 04-8249283 | פקס: 04-8249120 | מייל: nnathan@univ.haifa.ac.il

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE

Home_HE