ד"ר אורן ליביו (יו"ר) 

מר אופיר רייכמן

ועדת הב.א. מורכבת מחברי החוג ומרכזת את כל הפעילות הקשורה ללימודי התואר הראשון ולתלמידי התואר הראשון. הועדה נבחרת ע''י מועצת החוג, וכפופה לראש החוג.

בין תפקידי הועדה:

- מיון המועמדים וניהול תהליך המיון והקבלה

- בניית תוכנית הלימודים

- ייעוץ לתלמידי הב''א

- מתן פתרון אישי לבעיות בתוכנית לימודים (הכרה בלימודים קודמים, אישור קורסים מיוחדים ועוד)

- תיאום והמלצה על מועמדים למלגות ופרסים

 

החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה | כתובת החוג: חדר 8034, בניין רבין, אוניברסיטת חיפה, חיפה 3498838| טלפון: 04-8249283 | פקס: 04-8249120 | מייל: nnathan@univ.haifa.ac.il

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE