ד"ר אורן ליביו (יו"ר) 

מר אופיר רייכמן

ועדת הב.א. מורכבת מחברי החוג ומרכזת את כל הפעילות הקשורה ללימודי התואר הראשון ולתלמידי התואר הראשון. הועדה נבחרת ע''י מועצת החוג, וכפופה לראש החוג.

בין תפקידי הועדה:

- מיון המועמדים וניהול תהליך המיון והקבלה

- בניית תוכנית הלימודים

- ייעוץ לתלמידי הב''א

- מתן פתרון אישי לבעיות בתוכנית לימודים (הכרה בלימודים קודמים, אישור קורסים מיוחדים ועוד)

- תיאום והמלצה על מועמדים למלגות ופרסים

Department of Communication, University of Haifa | Department address: Room 8034, Rabin Building, University of Haifa, 199 Aba Khoushy Ave., Mount Carmel, Haifa 31905 | Phone: 04-8249283 | Fax: 04-8249120 | e-mail: nnathan@univ.haifa.ac.il |

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE