החוג לתקשורת

  University of Haifa

  Select your language

  תואר שני בניהול מידע וידע

  מידע למתעניינים: התוכנית לתואר שני בניהול מידע וידע (נימו"י)

  החוג לתקשורת, בשיתוף עם ספריית אוניברסיטת חיפה, מציע תוכנית ייחודית לתואר מ"א המשלבת התמקצעות מעשית בניתוח מידע וידע לצד למידה אודות התפתחויות טכנולוגיות ותקשורתיות עדכניות.

  התוכנית מציעה אפשרות למסלול מחקרי עם תזה, או למסלול ללא תזה (עם פרקטיקום - עבודת גמר מעשית).

  השיעורים מרוכזים ביום אחד בשבוע (יום שלישי).

  מרבית הקורסים יתקיימו בשנה הראשונה ללימודים. השנה השנייה תוקדש לפרקטיקום/תזה.

  משך הלימודים במסלול ללא תזה: 4 סמסטרים (כולל סמסטר קיץ), משך במסלול עם תזה: 5 סמסטרים (כולל סמסטר קיץ) ועוד כשנת לימודים לצורך כתיבת התזה. לתוכנית הלימודים לחצו כאן.

   

  מטרות התוכנית

  התכנית מיועדת לעובדים ועובדות בתחומי המידע והידע, או למי שמעוניינים להשתלב בעבודה במרכזי מידע, מוסדות תרבות, ספריות, ספריות דיגיטליות מרכזי אוצרות דיגיטלית, ארגוני הייטק, ארגוני המגזר השלישי, מוסדות חינוך, מוסדות ממשלתיים ועוד. תוכנית הלימודים לתואר שני בניהול מידע וידע זכתה לאישור מחלקת הספריות במשרד התרבות והספורט. סגל המרצים והמרצות בתוכנית כולל חוקרי תקשורת, חברי סגל הספרייה ומומחים חיצוניים מובילים, אשר יקנו לתלמידי התוכנית שלל כלים להבנה, ניתוח וניהול של עולם המידע והידע במאה ה-21:

  • כלי ביג דאטה (נתוני עתק) לניתוח התנהגות משתמשים
  • יכולות חיפוש במאגרי מידע, מנועי חיפוש, מדיה חברתיים ומקורות הרשת הנסתרת (Deep Web)
  • עולם המידע והספריות במאה ה-21: טכנולוגיות, ארגון, שימור ואחזור מידע
  • היכרות עם סטנדרטים מובילים בתחום הדיגיטציה, אירכוב ושימור המידע
  • מיומנויות מידע וידע בתעשיות ההייטק (כולל כלים לפיתוח תקשורת פנים ארגונית)
  • כלים למדידה והערכה של שירותים ומידע
  • אינטראקציה בין מערכות ידע ובני אדם

  לצד הקניית מומחיות מעשית, התוכנית מציעה מגוון קורסים עיוניים, החושפים את תלמידיה להבנה מעמיקה של תופעות חדשות בעולם הדיגיטלי המשתנה: אלגוריתמים והשלכותיהם על החברה והפוליטיקה, פייק ניוז, תעשיית ההייטק כמוסד חברתי ותרבותי ועוד.

   

  לצפייה בתוכנית הלימודים המלאה לחצו כאן.

   

  הבוגרים שלנו

  כ-200 בוגרים ובוגרות של התכנית כבר השתלבו בחברות עסקיות, בהי-טק, בארגונים ציבוריים, במוסדות חינוך ובספריות אקדמיות במגוון תפקידים.

   

  תנאי קבלה

  1. בעלי.ות תואר ראשון בתקשורת

  בוגרים ובוגרות שסיימו תואר ב''א בתקשורת במסגרת דו-חוגית או חד-חוגית במוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ ובעולם, בציון 80 לפחות. ועדת המ"א עשוייה לדון גם במועמדים בעלי ציון נמוך יותר.

  2. בעלי.ות תואר ראשון בחוגים אחרים

  בוגרים ובוגרות שקיבלו תואר ב''א בחוגים אחרים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארץ ובעולם, בממוצע 80 לפחות בכל אחד מהחוגים. ועדת המ"א עשויה לדון גם במועמדים.ות בעלי.ות ציון נמוך יותר. סטודנטים.ות ללא תואר בתקשורת יידרשו ללימוד קורס השלמה – מבוא לתקשורת המונים- שיקבע ע"י ועדת מ"א. הוועדה תשקול הענקת פטור למי שלמדו קורס זה במסגרת לימודי תואר ראשון, בכפוף לבקשת מועמד.ת. הלומדים.ות בקורס ההשלמה יוכלו לבחור לסיים את הקורס עד תחילת הלימודים בתכנית או עד סוף סמסטר א', במקביל לתכנית הלימודים בציון ממוצע 76 לפחות. הקורס ההשלמה זמין בסמסטר קיץ בפורמט מקוון, בסמסטר א' הקורס יינתן בפורמט מקוון וגם בפורמט פרונטלי הקמפוס, הסטודנט יוכל לבחור באחת מהאפשרויות.

  • בהתאם לרשות ללימודים מתקדמים (שאחראית על לימודים לתואר שני ושלישי באוניברסיטה), תלמידים.ות שהממוצע לתואר הראשון שלהם.ן באחד משני החוגים נמוך מ-76 יידרשו להשלים שלושה קורסים בקיץ עד תחילת הלימודים בתכנית בציון ממוצע של 80 לפחות בקורסי ההשלמה (במידה שוועדת התואר השני של החוג תחליט לקבלם ללימודים).

   

  3. מועמדים.ות שטרם קיבלו אישור זכאות לתואר ב''א

  תלמידים אשר סיימו את כל חובותיהם לתואר ב''א למעט הגשת עבודות סמינריוניות, ויביאו אישור רשמי על כך מהחוגים שבהם למדו, יתקבלו עפ''י התנאים שמפורטים בסעיף 1 ו- 2 ויתחייבו להשלים את חובותיהם לתואר ב''א עד לתחילת הסמסטר הראשון של לימודי המ''א או ההשלמות.

   

  תהליך המיון

  תהליך המיון מבוסס על חומרי ההרשמה שיועברו לחוג. לפי שיקול דעתה, ועדת המ"א רשאית לבחון את מועמדותם של סטודנטים שממוצע ציוניהם נמוך מ-80. במידה והוועדה תחליט לדון בתיקו של מועמד כזה, הוא יזומן למבחן הבנת טקסטים באנגלית ובעברית (ציון עובר בבחינה: 75), ובמקרה הצורך, עשויה ועדת המ"א להזמין את המועמדים לראיון אישי. ההחלטה לגבי קבלה או דחיה מבוססת על מכלול נתוניהם של כל מועמד ומועמדת והשוואת נתונים אלו לנתוני המועמדים האחרים. בסיום תהליך המיון, המועמדים יקבלו הודעת קבלה או דחייה.

  * מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות בחו"ל וכן בוגרי אוניברסטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת GRE. פרטים נוספים על מבחן GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון.

  * מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייבים לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה.

   

  מסלול עם תזה

  1. סטודנטים יתקבלו למסלול המחקרי בתום לימודי סמסטר א' בשנה הראשונה, באישור ועדת מ"א.

  2. תכנית הלימודים של הסטודנטים במסלול המחקרי תיקבע בהתייעצות עם מנחי התזה.

  3. סטודנטים במסלול מחקרי נדרשים להשיג ציון 80 לפחות בקורסי חובה (שיטות מחקר איכותני ושיטות מחקר כמותני).

  4. במסלול מחקרי על הסטודנט להשלים 3 סמינריונים.

  5. ככל הסטודנטים במסלול המחקרי, סטודנטים בתכנית נימו"י יציגו את הצעת המחקר שלהם בפני סגל החוג וסגל ההוראה של התכנית.

   

  תהליך ההרשמה

  ההרשמה לאוניברסיטה תתנהל באמצעות פורטל ההרשמה בלבד.

  פרטים נוספים והרשמה אלקטרונית באתר האוניברסיטה, בדף ההרשמה.

  במקביל להרשמה לאוניברסיטה, על המועמדים להעביר לידי מזכירות החוג את המסמכים הבאים:

  1. גיליון ציונים מעודכן של לימודי הב''א.

  2. שאלון אישי ותמונה, יישלחו ע''י המועמד/ת ישירות למזכירות החוג.

  3. ניתן לצרף מכתב המלצה אקדמי\ממקום העבודה (לא חובה).

   

  מידע נוסף

  חברי ועדת המ"א, החוג לתקשורת:

  ד"ר ארן ליביו (יו"ר) - olivio@com.haifa.ac.il

  פרופ' יונתן כהןjcohen@com.haifa.ac.il

  מרכזת תכנית ניהול מידע וידע:

  גב' אנה עובדיה - aweber@univ.haifa.ac.il, טלפון: 04-8249283

  כתובת: אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838.

  חדר 9309, קומה 9, בניין רבין, אוניברסיטת חיפה.

  Please publish modules in offcanvas position.