לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

מידע למתעניינים: תואר ראשון

חמש סיבות לעשות תואר ראשון בתקשורת באוניברסיטת חיפה

התואר משלב הכשרה עיונית ומעשית

אפשרות לשלב עם מגוון תחומי לימוד נוספים מרחבי האוניברסיטה

ללמוד עם חוקרות וחוקרים מובילים

הזדמנות להתמחות בתעשייה

ב.א. בשנתיים או בשלוש

 

מטרת הלימודים

שוק התקשורת עובר שינוי משמעותי בעשור האחרון. מתרחשת צמיחה בענפים הקשורים למדיה חדשים ובהופעתם של ערוצי מדיה נוספים בתקשורת האלקטרונית בצד צמצומים בחלק מכלי התקשורת. כתוצאה מכך, ניכר ביקוש לכח אדם במגוון מקצועות התקשורת - עיתונאות, יחסי ציבור, דוברות, פרסום, אינטרנט, הפקה, עריכה, תחקיר ומקצועות נוספים. כחוג שמכשיר מעל 20 שנה מאות בוגרים שהשתלבו במגוון תחומי תקשורת, אנו יודעים שהשתלבות מוצלחת בתעסוקה בתחום אינה מצריכה שליטה מוקדמת במיומנויות טכניות אלא השכלה רחבה ונקודת מבט יצירתית שנשענת על הבנה מורכבת של תהליכים ותופעות חברתיות ותקשורתיות.

לימודי התואר הראשון בתקשורת באוניברסיטת חיפה מעניקים לבוגריו את ההכשרה האוניברסיטאית המצוינת לה הם זקוקים כדי להצליח. במסגרת התוכנית לתואר ראשון בתקשורת התלמידים לומדים את השאלות הבסיסיות שמעסיקות חוקרי תקשורת, ואת הכלים שבהם הם נעזרים כדי להשיב עליהן. הן הקורסים התיאורטיים והן הסדנאות מעניקים מטען הכולל הבנה של תהליכים, מושגים ותיאוריות ביחס למוסדות תקשורת, פלטפורמות וקהלים לצד מיומנויות וכלים בסיסיים, המכינים את הסטודנטים לעבודה מעשית בתחום. לחוג מגזין מקוון, הכרמלית, אותו מפיקים תלמידי החוג בהנחיית איש סגל בעל רקע עשיר בעיתונאות. תלמידי החוג שבוחרים בכך מתמחים במגוון מקצועות תקשורת בארגונים מובילים באזור הצפון וברחבי הארץ.

יתרונות הלימודים בחוג כוללים את המוניטין האקדמי הבינלאומי של החוקרים והמורים בחוג החושפים את הסטודנטים לתהליכים גלובליים ומקומיים. יתרון נוסף שנובע מהסביבה האוניברסיטאית הוא היכולת לשלב את לימודי התקשורת עם מגוון המקצועות הרבים הנלמד באוניברסיטת חיפה, החל במשפטים, פסיכולוגיה, הוראה וכלכלה וכלה בספרות אנגלית, מזרח תיכון, אומנות, שירותי אנוש ועוד. הסטודנטים נהנים מיחס אישי ואווירה תומכת למידה, המאפשרים לתלמידים אינטראקציה מפרה עם חברי הסגל. 

לאתר ההרשמה...

מבנה הלימודים
הלימודים כוללים קורסי חובה והמניחים את התשתית ללימודי המשך, קורסי בחירה הבוחנים סוגיות שונות בחקר התקשורת, סדנאות מקצועיות שאותן מלמדים אנשי תקשורת וסמינריונים - שיאם של לימודי הב"א המציעים זווית מחקרית ממוקדת ושבמהלכם הסטודנטים מתנסים בכתיבת עבודת מחקר. הלימודים בשפה העברית. נדרשת ידיעת אנגלית.

במסגרת לימודי הב"א שני מסלולי לימוד: המסלול החד-חוגי והמסלול הדו-חוגי (תוכנית זו ניתנת במתכונת מיוחדת גם תקשורת ב"א למשפטים), על המועמד לבחור עם הרשמתו לאוניברסיטה את המסלול שבו הוא מעוניין ללמוד.

 1. תכנית חד-חוגית (208102-19-01)- המסלול החד חוגי נועד לאפשר לתלמידים ללמוד היקף לימודים רחב יותר בתקשורת. היקף הלימודים במסלול זה מבוסס על 80 נ"ז בלימודי תקשורת, 20 נ"ז בלימודי מקבץ, 20 נ"ז מבואות במדעי הרוח והחברה (קורסים מאחד מאשכולות הלימוד בהיקף של 6 נ"ז - ראה פירוט בהמשך). משך הלימודים בתכנית 3 שנים.
 2. תכנית דו-חוגית (בשנתיים) (208120-19-01) – החוג לתקשורת מודיע על פתיחת לימודים לתואר ראשון בשנתיים. במסגרת התכנית הסטודנטים ילמדו 6 סמסטרים רצופים לאורך שנתיים, כולל סמסטר קיץ בכל שנה. במסלול זה משלב הסטודנט לימודים בחוג לתקשורת עם לימודים בהיקף שווה בחוג הנוסף. היקף הלימודים בכל אחד מהחוגים 58-62 נ"ז (כולל קורסים בהיקף 6נ"ז מאחד מאשכולות הלימוד - ראה פירוט בהמשך).
 3. תכנית דו-חוגית (בשלוש שנים) (208101-19-01) - במסלול זה משלב התלמיד לימודים בחוג לתקשורת עם לימודים בהיקף שווה בחוג נוסף. היקף הלימודים בכל אחד מהחוגים מגיע ל-58-62 נ"ז (כולל קורסים בהיקף 6 נ"ז מאחד מאשכולות הלימוד - ראה פירוט בהמשך).משך הלימודים בתכנית 3 שנים.

תקשורת ב"א למשפטים (208108-19-01)

החוג לתקשורת והפקולטה למשפטים מציעים תכנית במסגרת הדו-חוגית:

 1. תלמידים רשאים ללמוד בתכנית חוג לתקשורת ולפקולטה למשפטים, החל משנת הלימודים הראשונה, אם הם עומדים בתנאי הקבלה של הפקולטה למשפטים ושל החוג לתקשורת ובתנאי שאינם בעל תואר ''בוגר'' במשפטים או בתקשורת.
 2. סטודנט\ית לתואר ראשון במשפטים יכול ללמוד במקביל במסלול "חוגלאחר תואר". בסיום לימודיו יקבל הסטודנט תעודה במשפטים ואישור סיום בחוג הנוסף שלמד. לא ניתן יהיה לקבל אישור סיום לאחר תואר לקבלת תעודת גמר הבוגר במשפטים.
 3. התלמידים ילמדו במקביל את התכנית ללימודי משפטים ואת תכנית הלימודים של החוג לתקשורת במסלול הדו חוגי בהיקף של 52-56 נ''ז (כולל קורסים בהיקף של 6 נ"ז מאחד "מאשכולות הלימוד" - ראה פירוט בהמשך).
 4. תלמידי התכנית  לתקשורת ומשפטים יסיימו את לימודיהם בחוג לתקשורת אם עמדו בכל דרישות האוניברסיטה ותכנית הלימודים הנדרשת על ידי החוג וצברו 52-56 נ''ז בחוג לתקשורת.
 5. תלמידי התכנית יהיו פטורים בחוג לתקשורת מקורס החובה ''דיני תקשורת'' (בהיקף של 2 נק'), שיעור/י בחירה ו/או סדנאות בהיקף של 4 נ"ז.
 6. תלמידי התכנית יידרשו ללמוד במסגרת לימודי הבחירה בפקולטה למשפטים קורסי בחירה בעלי עניין משותף לשני התחומים בערך של 6 נ''ז. רשימת קורסי הבחירה תתואם עם מזכירות החוג לתקשורת.
 7. תלמידי התכנית אשר הפסיקו את לימודיהם בפקולטה למשפטים בלא לסיימם, ייחשבו המקצועות בהם קיבלו ציונים בפקולטה למשפטים במסגרת לימודיו במסלול הדו-חוגי בתקשורת עד למכסה של 10 נ''ז. התלמידים יחוייבו להשלים את מכסת הלימודים הרגילה בחוג לתקשורת בהיקף של 60 נ''ז (וסה''כ 120 נ''ז לסיום התואר) לשם קבלת התואר ''בוגר'' בחוג לתקשורת.

אשכולות לימוד לתואר ראשון

* בהתאם להחלטת סנאט האוניברסיטה, כל תלמיד מחוייב ללמוד במהלך התואר
באחד משלושת אשכולות הלימוד הבאים קורסים בהיקף של 6 נ'ז שלא מתחום
לימודיו. הקורסים נכללים בספירת הנקודות לתואר באחד מן החוגים. השלמת
לימודים אלו בהצלחה הינה תנאי לקבלת תואר בוגר והציון בקורסים אלו ישוקלל
בציון הסופי.

1. אשכול "דרך הרוח"

תכנית דרך הרוח מיועדת להפגיש את הסטודנטים עם המורשת התרבותית של

האנושות, עם שאלות מרתקות שנוגעות לחיים של כל אחד מאיתנו, ועם דרכים

עמוקות לחשוב על המדע, התרבות וההשכלה ולחוות אותם.

תחומים אלו מפתחים השקפה רחבה, הבנה עמוקה, חשיבה ביקורתית,

ומיומנות מחשבתית ולשונית שיתרמו באופן מכריע להצלחה, להתקדמות,

ולסיפוק בכל מקצוע שאדם יבחר. התוכנית מציעה לימודי העשרה בכל

המדעים והתחומים הנלמדים באוניברסיטת חיפה למען כלל ציבור הסטודנטים.

ניתן ללמוד את קורסי "דרך הרוח" בכל אחת משנות הלימוד לתואר. ״דרך הרוח״

מציעה מגוון רחב של קורסים מתחומים מגוונים ובאופני הוראה שונים כגון קורסי

כיתה, קורסים מתוקשבים וכן מספר קורסים רבי–מרצים במסגרת תכנית נופי

ידע.

2. אשכול "מדעי הנתונים"

אשכול מדעי הנתונים כולל שני קורסי יסוד:

1. יסודות המחשוב (3 נ'ז, 5 שש"ס)

מטרות הקורס: "הצצה" אל מאחורי הקלעים של מבנה המחשב; הכרת מגוון

הכלים הממוחשבים הנמצאים כיום בשימוש יומיומי; אפשרויות השימוש השונות

בכלים הממוחשבים לצרכים שונים; והיכרות בסיסית עם תכנות ויזואלי ומונחה

עצמים. הקורס יורכב משלוש שעות הרצאה ושעתיים תרגול.

2. יסודות התכנות: (3 נ'ז, 5 שש"ס)

מטרות הקורס: כיצד יש לפרק בעיה למרכיביה השונים; כיצד להשתמש בתרשימי

זרימה, לימוד תכנות בפייתון ויישומי עיבוד נתונים (בין היתר עיבוד טקסט)

המאפשרים יצירת Pipeline המייצג תהליך חישובי. הקורס יורכב משלוש שעות

הרצאה ושעתיים תרגול.

3. אשכול" חדשנות ויזמות"

התכנית מיועדת לחשוף את הסטודנט לנושאי חדשנות ויזמות. התכנית

כוללת קורס חובה אחד )נ"ז) ושני קורסי בחירה (2 נ"ז כל אחד) ובסך הכל 6

נ'ז:

קורס חובה (2 נ"ז):

מבוא ליזמות וחדשנות (2 נ'ז, 2 שש"ס)

מטרת הקורס לקרב את הסטודנטים לעולם החדשנות והיזמות ולחשוף בפניהם

את הכלים הבסיסיים ומושגי היסוד הנדרשים בתחום. הסטודנטים ילמדו על

תהליכי חדשנות ויזמות, החל משלב הפיתוח הראשוני, הוכחת התכנות, דרישות

כוח אדם, תקציב ולוחות הזמנים הנדרשים לפרויקט מסחרי, הקמת חברה,

רישום פטנט, בניית אב טיפוס, גיוס כסף, ייצור ובקרת איכות, רגולציה, תמחור

ושיווק ראשוני.

קורסי בחירה (כל קורס 2 נ'ז, 2 שש"ס)

תנאי הקבלה

 1. יש לעמוד בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על ידי החוג.
 2. סף הקבלה לחוג עשוי להשתנות בהתאם למספר הנרשמים (ציון הסכם לשנה"ל תש"פ הוא 600). מועמדים לשנת הלימודים תש"פ שציוני הסכם המשוקלל שלהם בין 500-599 מתחת סף הקבלה של החוג, ייתבקשו להיבחן בבחינת כניסה. מומלץ להקדים את ההרשמה. על המועמדים להבחן במבחן הפסיכומטרי לא יאוחר ממועד יולי 2019.
 3. סף הקבלה לתכנית הדו-חוגית בשנתיים (208120-19-01) הינו סכם משוקלל של 600 ומעלה בלבד (אין טווח המתנה), אנגלית רמה "בסיסי" לפחות, יע"ל 120 (עבור מועמדים שלמדו בבית ספר בו שפת ההוראה לא היתה עברית).
 4. החוג ישקול את מועמדותם של תלמידי האוניברסיטאות או מכללות אחרות שמבקשים לעבור מן החוג שלמדו בו לחוג לתקשורת, בתנאי שממוצע הציונים המשוקלל שלהם 80 לפחות או שהוא בין 15% העליונים בכל אחד מן החוגים (כאשר חישוב הממוצע מבוסס על כל הציונים בקורסים שנלמדו וכולל לא פחות מ- 30 נקודות זכות בסה"כ). סטודנטים שיעמדו בדרישות הללו יהיו פטורים מבחינה פסיכומטרית. מועמדים אשר ציונם בטווח 70-79 אשר למדו קורסים בהיקף של 30 נ"ז לפחות, יוזמנו לבחינת כניסה לחוג.
 5. לקראת שנת הלימודים תש"פ החוג לתקשורת ישקול לקבל לתכנית הב"א, כפיילוט, מספר מצומצם של מועמדים שהצטיינו בלימודיהם בתיכון בעלי תעודת בגרות ללא בחינה פסיכומטרית. ובהתבסס על הישגיהם בשלושה קורסי יסוד אקדמיים מקוונים, שיוכרו אחר כך ללימודי התואר. הקבלה במסלול זה מותנית בעמידה בתנאי הסף באנגלית (בחינת אמי"ר). מועמדים שלמדו בבית הספר התיכון בו השפה העיקרית אינה עברית ידרשו לעמוד גם בבחינת המיון בשפה העברית (בחינת יע"ל). הקבלה ללימודים כתלמידים מן המניין תתאפשר למועמדים שיסיימו את קורסי היסוד בציון ממוצע של 80 ומעלה.

תהליך ההרשמה

ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ לאוניברסיטה תתנהל באמצעות פורטל ההרשמה בלבד. אין יותר ערכות הרשמה למכירה בחנויות.

פרטים נוספים והרשמה אלקטרונית באתר האוניברסיטה בדף הרשמה.

מידע נוסף
ראש ועדת ב''א:
 פרופ עוזי אלידע ouzi@com.haifa.ac.il
מרכזת החוג: גב' נורית נתן - nnathan@univ.haifa.ac.il

מזכירת החוג:

גב' ניצן לישנסקי - nlishan1@univ.haifa.ac.il

גב' עדי משולם - amordehay@univ.haifa.ac.il

כתובת החוג: אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא-חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838
מזכירות החוג לתקשורת, חדר 8034, קומה 8, בניין רבין.

טלפונים
04-8249121, 04-8249283, 04-8288716

פקס
04-8249120

מזכירות הרשמה
קומה 1, בית הסטודנט. טלפון: 04-8240325, 04-8240663

.