לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

מידע למתעניינים: תואר ראשון

חמש סיבות לעשות תואר ראשון בתקשורת באוניברסיטת חיפה

התואר משלב הכשרה עיונית ומעשית

אפשרות לשלב עם מגוון תחומי לימוד נוספים מרחבי האוניברסיטה

ללמוד עם חוקרות וחוקרים מובילים

הזדמנות להתמחות בתעשייה

ב.א. בשנתיים או בשלוש

 

מטרת הלימודים

שוק התקשורת עובר שינוי משמעותי בעשור האחרון. מתרחשת צמיחה בענפים הקשורים למדיה חדשים ובהופעתם של ערוצי מדיה נוספים בתקשורת האלקטרונית בצד צמצומים בחלק מכלי התקשורת. כתוצאה מכך, ניכר ביקוש לכח אדם במגוון מקצועות התקשורת - עיתונאות, יחסי ציבור, דוברות, פרסום, אינטרנט, הפקה, עריכה, תחקיר ומקצועות נוספים. כחוג שמכשיר מעל 20 שנה מאות בוגרים שהשתלבו במגוון תחומי תקשורת, אנו יודעים שהשתלבות מוצלחת בתעסוקה בתחום אינה מצריכה שליטה מוקדמת במיומנויות טכניות אלא השכלה רחבה ונקודת מבט יצירתית שנשענת על הבנה מורכבת של תהליכים ותופעות חברתיות ותקשורתיות.

לימודי התואר הראשון בתקשורת באוניברסיטת חיפה מעניקים לבוגריו את ההכשרה האוניברסיטאית המצוינת לה הם זקוקים כדי להצליח. במסגרת התוכנית לתואר ראשון בתקשורת התלמידים לומדים את השאלות הבסיסיות שמעסיקות חוקרי תקשורת, ואת הכלים שבהם הם נעזרים כדי להשיב עליהן. הן הקורסים התיאורטיים והן הסדנאות מעניקים מטען הכולל הבנה של תהליכים, מושגים ותיאוריות ביחס למוסדות תקשורת, פלטפורמות וקהלים לצד מיומנויות וכלים בסיסיים, המכינים את הסטודנטים לעבודה מעשית בתחום. לחוג מגזין מקוון, הכרמלית, אותו מפיקים תלמידי החוג בהנחיית איש סגל בעל רקע עשיר בעיתונאות. תלמידי החוג שבוחרים בכך מתמחים במגוון מקצועות תקשורת בארגונים מובילים באזור הצפון וברחבי הארץ.

יתרונות הלימודים בחוג כוללים את המוניטין האקדמי הבינלאומי של החוקרים והמורים בחוג החושפים את הסטודנטים לתהליכים גלובליים ומקומיים. יתרון נוסף שנובע מהסביבה האוניברסיטאית הוא היכולת לשלב את לימודי התקשורת עם מגוון המקצועות הרבים הנלמד באוניברסיטת חיפה, החל במשפטים, פסיכולוגיה, הוראה וכלכלה וכלה בספרות אנגלית, מזרח תיכון, אומנות, שירותי אנוש ועוד. הסטודנטים נהנים מיחס אישי ואווירה תומכת למידה, המאפשרים לתלמידים אינטראקציה מפרה עם חברי הסגל. 

לאתר ההרשמה...

מבנה הלימודים
הלימודים כוללים קורסי חובה והמניחים את התשתית ללימודי המשך, קורסי בחירה הבוחנים סוגיות שונות בחקר התקשורת, סדנאות מקצועיות שאותן מלמדים אנשי תקשורת וסמינריונים - שיאם של לימודי הב"א המציעים זווית מחקרית ממוקדת ושבמהלכם הסטודנטים מתנסים בכתיבת עבודת מחקר. הלימודים בשפה העברית. נדרשת ידיעת אנגלית.

במסגרת לימודי הב"א שני מסלולי לימוד: המסלול החד-חוגי והמסלול הדו-חוגי (תוכנית זו ניתנת במתכונת מיוחדת גם בשילוב עם הפקולטה למשפטים), על המועמד לבחור עם הרשמתו לאוניברסיטה את המסלול שבו הוא מעוניין ללמוד.

 1. תכנית חד-חוגית (208102-18-01)- המסלול החד חוגי נועד לאפשר לתלמידים ללמוד היקף לימודים רחב יותר בתקשורת. היקף הלימודים במסלול זה מבוסס על 80 נ"ז בלימודי תקשורת, 20 נ"ז בלימודי מקבץ, 20 נ"ז מבואות במדעי הרוח והחברה (כולל קורס דרך הרוח בהיקף 4 נ"ז). משך הלימודים בתכנית 3 שנים.
 2. תכנית דו-חוגית (בשנתיים) (208120-18-01) – החוג לתקשורת מודיע על פתיחת לימודים לתואר ראשון בשנתיים. במסגרת התכנית הסטודנטים ילמדו 6 סמסטרים רצופים לאורך שנתיים, כולל סמסטר קיץ בכל שנה. במסלול זה משלב הסטודנט לימודים בחוג לתקשורת עם לימודים בהיקף שווה בחוג הנוסף. היקף הלימודים בכל אחד מהחוגים 58-62 נ"ז (ראו הערה "דרך הרוח").
 3. תכנית דו-חוגית (בשלוש שנים) (208101-18-01) - במסלול זה משלב התלמיד לימודים בחוג לתקשורת עם לימודים בהיקף שווה בחוג נוסף. היקף הלימודים בכל אחד מהחוגים מגיע ל-58-62 נ"ז (ראו הערה "דרך הרוח"). משך הלימודים בתכנית 3 שנים.

מסלול משולב דו-חוגי בתקשורת ומשפטים (בשלוש שנים) (208108-18-01)

החוג לתקשורת והפקולטה למשפטים מציעים תכנית משותפת במסגרת הדו-חוגית:

 1. תלמידים רשאים ללמוד בתכנית המשותפת לחוג לתקשורת ולפקולטה למשפטים, החל משנת הלימודים הראשונה, אם הם עומדים בתנאי הקבלה של הפקולטה למשפטים ושל החוג לתקשורת ובתנאי שאינם בעל תואר ''בוגר'' במשפטים או בתקשורת.
 2. התלמידים ילמדו במקביל את התכנית ללימודי משפטים (בהיקף של 112 נ''ז) ואת תכנית הלימודים של החוג לתקשורת במסלול הדו חוגי בהיקף של 52-56 נ''ז (ראו הערה "דרך רוח").
 3. תלמידי התכנית המשותפת לתקשורת ומשפטים יסיימו את לימודיהם בחוג לתקשורת אם עמדו בכל דרישות האוניברסיטה ותכנית הלימודים הנדרשת על ידי החוג וצברו 52-56 נ''ז בחוג לתקשורת.
 4. תלמידי התכנית המשותפת יהיו פטורים בחוג לתקשורת מקורס החובה ''דיני תקשורת'' (בהיקף של 2 נק'), שיעור/י בחירה ו/או סדנאות בהיקף של 4 נ"ז.
 5. תלמידי התכנית המשותפת יידרשו ללמוד במסגרת לימודי הבחירה בפקולטה למשפטים קורסי בחירה בעלי עניין משותף לשני התחומים בערך של 6 נ''ז. רשימת קורסי הבחירה תתואם עם מזכירות החוג לתקשורת.
 6. תלמידי התכנית המשותפת אשר הפסיקו את לימודיהם בפקולטה למשפטים בלא לסיימם, ייחשבו המקצועות בהם קיבלו ציונים בפקולטה למשפטים במסגרת לימודיו במסלול הדו-חוגי בתקשורת עד למכסה של 10 נ''ז. התלמידים יחוייבו להשלים את מכסת הלימודים הרגילה בחוג לתקשורת בהיקף של 60 נ''ז (וסה''כ 120 נ''ז לסיום התואר) לשם קבלת התואר ''בוגר'' בחוג לתקשורת.
 7. תלמידים שסיימו את לימודיהם במסגרת התכנית המשותפת יקבלו תעודת ''בוגר'' בחוג לתקשורת ובפקולטה למשפטים.

* "דרך הרוח"

על כל תלמידי התואר הראשון (במסלול דו-חוגי ובמסלול חד-חוגי) ללמוד קורס אחד בן 4 נ"ז, או שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד, במסגרת לימודי "דרך הרוח" בפקולטה למדעי הרוח.

הרישום יתבצע תחת אחת מתוכניות הלימודים של התלמיד והציון ישוקלל בציון הסופי של תוכנית זו.

את לימודי "דרך הרוח" ניתן יהיה ללמוד בכל אחת משנות הלימוד לתואר. סיום לימודי דרך הרוח בהצלחה הינו תנאי לקבלת תואר בוגר.

רשימת הקורסים מופיעה תחת אתר האינטרנט של הפקולטה למדעי הרוח- "דרך הרוח" שכתובתו

http://woh.haifa.ac.il/index.php/coursess

תלמידי המסלול הדו-חוגי יוכלו ללמוד את לימודי "דרך הרוח" על פי אחת מהחלופות הבאות:

א. ללמוד 2 קורסים של 2 נ"ז כל אחד שכל אחד מהקורסים נרשם בחוג אחר ולסיים את לימודיהם עם צבירה של 60 נ"ז בכל אחד מהחוגים.

ב. ללמוד קורס אחד בהיקף של 4 נ"ז שנרשם רק בחוג אחד ולסיים את לימודיהם כאשר באחד החוגים צברו 58 נ"ז ובשני 62 נ"ז.

תנאי הקבלה

 1. יש לעמוד בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על ידי החוג.
 2. סף הקבלה לחוג עשוי להשתנות בהתאם למספר הנרשמים (ציון הסכם לשנה"ל תשע"ט הוא 590). מועמדים לשנת הלימודים תשע"ט שציוני הסכם המשוקלל שלהם בין 500-589 מתחת סף הקבלה של החוג, ייתבקשו להיבחן בבחינת כניסה. מומלץ להקדים את ההרשמה. על המועמדים להבחן במבחן הפסיכומטרי לא יאוחר ממועד יולי 2018.
 3. סף הקבלה לתכנית הדו-חוגית בשנתיים (208120-18-01) הינו סכם משוקלל של 590 ומעלה בלבד (אין טווח המתנה), אנגלית רמה "בסיסי" לפחות, יע"ל 120 (עבור מועמדים שלמדו בבית ספר בו שפת ההוראה לא היתה עברית).
 4. החוג ישקול את מועמדותם של תלמידי האוניברסיטאות או מכללות אחרות שמבקשים לעבור מן החוג שלמדו בו לחוג לתקשורת, בתנאי שממוצע הציונים המשוקלל שלהם 80 לפחות או שהוא בין 15% העליונים בכל אחד מן החוגים (כאשר חישוב הממוצע מבוסס על כל הציונים בקורסים שנלמדו וכולל לא פחות מ- 30 נקודות זכות בסה"כ). סטודנטים שיעמדו בדרישות הללו יהיו פטורים מבחינה פסיכומטרית. מועמדים אשר ציונם בטווח 70-79 אשר למדו קורסים בהיקף של 30 נ"ז לפחות, יוזמנו לבחינת כניסה לחוג.
 5. לקראת שנת הלימודים תשע"ט החוג לתקשורת ישקול לקבל לתכנית הב"א, כפיילוט, מספר מצומצם של מועמדים שהצטיינו בלימודיהם בתיכון בעלי ממוצע בגרות 90 ומעלה, ללא בחינה פסיכומטרית. ובהתבסס על הישגיהם בשלושה קורסי יסוד אקדמיים מקוונים, שיוכרו אחר כך ללימודי התואר. הקבלה במסלול זה מותנית בעמידה בתנאי הסף באנגלית (בחינת אמי"ר). מועמדים שלמדו בבית הספר התיכון בו השפה העיקרית אינה עברית ידרשו לעמוד גם בבחינת המיון בשפה העברית (בחינת יע"ל). הקבלה ללימודים כתלמידים מן המניין תתאפשר למועמדים שיסיימו את קורסי היסוד בציון ממוצע של 80 ומעלה.

תהליך ההרשמה

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט לאוניברסיטה תתנהל באמצעות פורטל ההרשמה בלבד. אין יותר ערכות הרשמה למכירה בחנויות.

פרטים נוספים והרשמה אלקטרונית באתר האוניברסיטה בדף הרשמה.

מידע נוסף
ראש ועדת ב''א:
 ד"ר עוזי אלידע ouzi@com.haifa.ac.il
מרכזת החוג: גב' נורית נתן - nnathan@univ.haifa.ac.il

מזכירת החוג:

גב' ניצן לישנסקי - nlishan1@univ.haifa.ac.il

גב' עדי משולם - amordehay@univ.haifa.ac.il

גב' רחל קורנבליט - rkorenbli@staff.haifa.ac.il

כתובת החוג: אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא-חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838
מזכירות החוג לתקשורת, חדר 8034, קומה 8, בניין רבין.

טלפונים
04-8249121, 04-8249283, 04-8288716

פקס
04-8249120

מזכירות הרשמה
קומה 1, בית הסטודנט. טלפון: 04-8240325, 04-8240663

.