לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

* הגשת הצעה לקורס חדש (עמיתי הוראה)

דוא"ל: wakninidan@gmail.com

 

שעות קבלה :

דוא"ל: smadarpr@smile.net.il

 

שעות קבלה :

דוא"ל: ibezek1@gmail.com

 

שעות קבלה :

דוא"ל: yg100@walla.co.il

קישור לאתר

 

שעות קבלה 

דוא"ל: eran.hadass@gmail.com

 

שעות קבלה :

דוא"ל: ilan@agnon.co.il

 

שעות קבלה 

דוא"ל: limi1@bezeqint.net

 

שעות קבלה 

דוא"ל: yarkoni.adv@gmail.co

 

שעות קבלה :

דוא"ל: ek@eketter.com

 

שעות קבלה :  יום חמישי 13:30-14:30

דוא"ל: tamar37@netvision.net.i

 

שעות קבלה :

דוא"ל: sharonringel@gmail.com

 

שעות קבלה 

דוא"ל: yehuda@item-media.co.il

 

שעות קבלה :

דוא"ל: ofir@ofirpr.co.il

.