החוג לתקשורת

  University of Haifa

  Select your language

  עמיתי הוראה ומורים מן החוץ

  כתובת דואר אלקטרוני

  שם המרצה

  mattttan@gmail.com

  מר מתן אליגור

  korchen@psy.haifa.ac.il

  ד"ר קרן אור חן

  blumshar@gmail.com

  גב' שרון בלום

  yg100@walla.co.il

  מר יאיר גיל

  eran.hadass@gmail.com

  מר ערן הדס

  maya.h789@gmail.com

  גב' מאיה הורודניצ'אנו

  ilan@agnon.co.il

  משפטן אילן הורוביץ

  michal.hershman1@gmail.com

  ד"ר מיכל הרשמן שטרית

  wakninidan@gmail.com

  מר עידן וקנין

  smadarpr@smile.net.il

  גב' סמדר חדש

  eyallehmann@gmail.com

  מר אייל להמן

  tamar@tamarlazar.co.il

  ד"ר תמר לזר

  chen.liberman@gmail.com

  גב' חן ליברמן

  maya.eingil@hotmail.com

  גב' מאיה עין גיל

  s.fogelman@gmail.com

  מר שי פוגלמן

  ravivt@gmail.com

  מר רביב טל

  yarivratner@mail.tau.ac.il

  מר יריב רטנר

  yaffas@netvision.net.il

  ד"ר יפה שיר רז

  Home_HE