לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

סגל מנהלי

nnathan

תפקיד: עוזרת מנהלית לראש החוג
מחלקה
: תקשורת

טלפון: 04-8249121

דוא"לnnathan@univ.haifa.ac.il

חדר: 8034

nlishinsky

תפקיד: מזכירת חוג
מחלקה
: תקשורת

טלפון: 04-8249283

דוא"לnlishan1@univ.haifa.ac.il

חדר: 8034

תפקיד: מזכירת חוג
מחלקה: תקשורת

טלפון: 04-8288716

דוא"לamordehay@univ.haifa.ac.il

חדר: 8034

תפקיד: מזכירת חוג
מחלקה: תקשורת

טלפון: 04-8288716

דוא"ל: rkorenbli@staff.haifa.ac.il

חדר: 8034

.