סגל מנהלי

גב' נורית נתן

nnathan

תפקיד: עוזרת מנהלית לראש החוג
מחלקה
: תקשורת

טלפון: 04-8249121

דוא"לnnathan@univ.haifa.ac.il

חדר: 8034

גב' ניצן לישנסקי

nlishinsky

תפקיד: מזכירת חוג
מחלקה
: תקשורת

טלפון04-8288716

דוא"לnlishan1@univ.haifa.ac.il

חדר: 8034

גב' עדי משולם

תפקיד: מזכירת חוג
מחלקה: תקשורת

טלפון: 04-8288716

דוא"לamordehay@univ.haifa.ac.il

חדר: 8034

.