תואר שני בניהול מידע וידע

רשימת קורסים - תוכנית נימוי

רשימת קורסים - תואר שני בניהול מידע וידע

שנה א', סמסטר א'

מגוטנברג לצוקרברג: יסודות ארגון וניהול מידע וידע. קורס, 4 שש"ס

קורס בסיסי להיכרות עם עולם המידע והספריות, מהספריות בבבל ועד גוגל סקולר. רקע היסטורי, שיטות ותיאוריות בקיטלוג, מיון, ארגון וניהול מידע. מטה-דאטה: אונטולוגיות, מילות מפתח, תגיות. נדון בסוגי קטלוגים ומאגרי מידע. מעבר מִיֶּדַע מומחה לחוכמת המונים. הסטודנטים יחשפו לכלים אנלוגיים ודיגיטליים לארגון ואיתור חומרים.

שיטות מחקר כמותיות. קורס, 4 שש"ס

הקורס סוקר את הנושאים המתודולוגיים העיקריים ברמת המ"א - פיתוח תיאורטי, המשגה, מדידה, דגימה, משתנים מתערבים, תכנון ניסוי, סוג ניסוי ובדיקת מניפולציות, ניתוח כמותי של הממצאים, וכתיבת הממצאים תוך תרגול בביצוע מחקר ניסוי תקשורתי. הנושאים העיקריים הנלמדים בסטטיסטיקה - רגרסיה מרובה, ניתוח אינטראקציה, ניתוח תיווך ותיווך ממותן באמצעות PROCESS, שימוש בממשק הסקרים המקוון קוואלטריקס. דרישות הקורס: 3 מטלות הקשורות בתכנון וביצוע המחקר, בחינת בית וביצוע ומעבר בהצלחה של שיעור חזרה מקוון בסטטיסטיקה.

שיטות מחקר איכותניות. קורס, 4 שש"ס

הקורס נועד להעניק לתלמידי ותלמידות מחקר ידע נרחב ומעמיק במתודולוגיות ושיטות מחקר איכותניות כמו גם כלים מעשיים למחקר איכותני: החל מהמשגה ושאלת המחקר ועד לבניית מערך מחקר ודיון במגבלות ובסוגיות האתיות שעולות במהלך מחקר איכותני. ראשית, נדון בפילוסופיית המחקר האיכותנית: פוזיטיביזם לעומת פרשנות, אובייקטיביות לעומת סובייקטיביות מחקרית, ומקומה של החוקר/ת בשדה המחקר. בהמשך נעמוד על כלי המחקר האיכותניים: ראיונות עומק, תצפית ואתנוגרפיה ועל שיטות ניתוח כדוגמת: ניתוח תמטי, ניתוח שיח, ניתוח תוכן, ניתוח נרטיבי וניתוח סמיוטי. נוסף על אלו, נסקור שיטות איכותניות מתקדמות כגון נטנוגרפיה ואוטואתנוגרפיה. לסיום נדון בסוגיות אתיות שעולות במחקר איכותני בכלל ובשימוש במקורות דיגיטליים לטובת מחקר איכותני

טכנולוגיות אינטרנט. קורס, 2 שש"ס

המשתתפים בקורס ילמדו להכיר את עולם מושגי הרשת והאינטרנט המאפשרים התמצאות מידענית ושימוש בסיסי בטכנולוגיות קיימות. בקורס יסקרו נושאים כגון: מהפכת האינטרנט ורשתות המחשבים, פרוטוקולי תקשורת, קישוריות, XML. אסטרטגיות לבנית אתרי אינטרנט, מנועי חיפוש, אלגוריתמים לאופטימיזציה של חיפושים. שיטות לייצוג מידע – טקסטואלי, ויזואלי, אודיו, וידאו.

תיעוד ושימור. קורס, 2 שש"ס

הקורס יתייחס למידע מקורי לעומת מידע מעובד, מקורות ראשוניים, שניוניים ואחרים וסוגי פורמטים של מידע. בהמשך יעלו נושאים כגון מעבר מאוספים אנלוגיים לדיגיטליים – מארכיונים פיסיים למאגרים אלקטרוניים, הנגשה של חומרים ראשוניים, שימור תרבות, פרוטוקולים וסטנדרטיים בינלאומיים לשימור דיגיטלי, פרויקטים דיגיטליים לאומיים ובינלאומיים, מדעי הרוח הדיגיטליים, שימור העבר ואתגרי העתיד. סטודנטים ילמדו שיקולים וגישות בשימור ודיגיטציה של מקורות מידע.

 

שנה א', סמסטר ב'

תאוריות בטכנולוגיות וחברה. סמינר/קורס, 4 שש"ס

הקורס/סמינר יעסוק בסוגיות תיאורטיות וביקורתיות המתייחסות לחברת המידע. בחלקו הראשון של הקורס נדון במסורות מחקריות קלאסיות כדוגמת הדטרמיניזם הטכנולוגי וההבניה החברתית של הטכנולוגיה. כמו כן, נדון בתיאוריות שהתפתחו מסוציולוגיה של לימודי טכנולוגיה ומדע (STS): תיאורית השחקן והרשת (ANT) ולימודי תשתיות ופלטפורמות. בחלקו השני של הקורס נעזר במסגרות תיאורטיות אלו כדי לבחון את שאלת הפערים החברתיים שהתעצמו עם כניסתן של טכנולוגיות דיגיטליות לחיינו וכן נעסוק בסוגיית ההטיה האלגוריתמית והשלכותיה החברתיות, התרבותיות והפוליטיות. כמו כן, נבחן בכלים ביקורתיים תחומי מחקר חדשים שמבוססים על דיגיטציה של מידע כדוגמת מדעי הרוח הדיגיטליים, ונעמוד על הקשר שבין דיגיטציה ודמוקרטיזציה של ידע. בהמשך, נדון בהשלכות החברתיות של סוגיות משפטיות שלבשו צורה חדשה בעידן המידע כגון פרטיות וזכויות יוצרים ונעסוק בהשלכות החברתיות של זיכרון דיגיטלי: אילו נכסים דיגיטליים יחידים וקהילות משאירים אחריהם ומה יעלה בגורלו של המידע (הלכאורה אינסופי) שמיוצר כיום.

תקשורת פוליטית בעידן נתוני העתק (big data): תיאוריות וכלים ממוחשבים. סמינר/קורס 4 שש"ס

סמינר זה יתמקד בסוגיות מרכזיות העומדות בחזית המחקר בתקשורת פוליטית, לצד הקניית כלים ממוחשבים לניתוח נתונים שיסייעו ליישם את התיאוריות הנלמדות. נתמקד בסוגיות כמו קיטוב פוליטי ופופוליזם לאור הדומיננטיות של רשתות חברתיות כיום, הפצת "פייק ניוז", היווצרות שיח פוליטי גס ועוין, קמפיינים פוליטיים בעידן הדיגיטלי ועוד. לצד לימוד גישות תיאורטיות מגוונות, חלק ניכר מהסמינר יוקדש להקניית ידע פרקטי בעיבוד וניתוח נתונים באופן ממוחשב, הכולל גם טקסטים תקשורתיים ופוליטיים (לדוגמא, חדשות או ציוצים בטוויטר), דבר שיסייע להבין וליישם את החומר התיאורטי. ניתוח הנתונים ייעשה באמצעות תוכנת R או פייתון.

כלכלת מידע. קורס, 2 שש"ס (או סמינר 4 שש"ס)

מידע הפך בשנים האחרונות להיות קטר כלכלי בכל המגזרים במשק. קורס זה יעסוק בניתוח קשרי הגומלין בין מידע, טכנולוגיה ואדם כדי להבין תהליכים להם אנו עדים, כגון צמיחה מהירה של חברות, יצירת מונופולים בסביבה תחרותית, מתווכים מסוגים חדשים. באמצעות הבנה של עקרונות יסודיים של מידע כמוצר פרטי או ציבורי נפתח יכולת לנתח את הפעילות העסקית סביב מידע ונתוודע למגוון של מודלים עסקיים. בסיום הקורס יציעו הסטודנטים יוזמות ליישום הידע הנלמד בארגוניהם.

הערכה ושיווק של שירותי מידע. קורס, 2 שש"ס

במסגרת קורס זה הסטודנטים ילמדו לאפיין ולהעריך ממשקי משתמש. ייסקרו מושגים הנוגעים לממשקי משתמש כגון UX-UI, שימוש בנתוני מערכות ע"י כריית נתונים, סטטיסטיקות ואנליטיקס להערכה ושיפור של שירותי מידע. הסטודנטים יחשפו לטכניקות מעשיות כגון: קבוצות מיקוד, גוגל אנליטיקס, CRM ושיטות הערכה מדידות אחרות.

הקורס יתייחס בקצרה גם להנגשת ספריות ומרכזי מידע פיסיים ווירטואליים תוך שימוש באסטרטגיות שיווק ותיאוריות מרכזיות בפילוח קהלי יעד. חשיבות שיווק שירותי מידע תוך מיקוד באמצעי ניו-מדיה, פודקאסטים, סרטונים וכו'.

סדנת מחקר א. קורס, 2 שש"ס

סדנת המחקר מלווה את תלמידי המסלול המחקרי בתהליך כתיבת הצעת המחקר שלהם. בחלק הראשון של הסדנה, הסטודנטים מתוודעים למרצי החוג, למגוון הנושאים שבהם הם עוסקים ולמתודולוגיות המחקר המשמשות אותם. בהמשך, הסטודנטים מנתחים באופן שיטתי הצעות מחקר שכתבו סטודנטים ממחזורים קודמים של המסלול המחקרי ונפגשים עם סטודנטים הלומדים בתכנית ונמצאים בשלבים מתקדמים יותר. בסיום הסמסטר, הסטודנטים מגבשים שאת שאלות המחקר הראשוניות שלהם.

מדעי הנתונים למדעי החברה. קורס מתוקשב, 2 שש"ס

קורס מבוא לרעיונות שבבסיס מדעי הנתונים, כולל שיטות לאיתור, שליפה וניתוח של נתונים כמותיים, טקסט ותמונות. הקורס משלב הקניית בסיס תיאורטי עם עבודה מעשית בכלי ניתוח כגון רגרסיה, ניבוי על-בסיס סדרות עיתיות, ניתוח רשתות ועוד. הקורס כולל עבודה hands-on עם התוכנה Orange ללא צורך בידע בתכנות.

 

שנה א', סמסטר קיץ

להבין את תעשיות ההיי-טק. סמינר, 4 שש"ס

סמינר זה יעסוק בתעשיות ההיי-טק כמוסדות חברתיים ותקשורתיים. לתעשיות אלו יש כיום משקל כלכלי (כיצרניות ומעסיקות), תרבותי (כמעצבות ומפיצות של ערכים ותפיסות עולם) ופוליטי (כמפתחות ומפעילות של תשתיות חברתיות חיוניות בחברות בנות זמננו). חברות היי-טק מפתחות טכנולוגיות בינה מלאכותית, קריפטוגרפיה, ביוטכנולוגיה ורובוטיקה ומתחזקות פלטפורמות חיוניות שהולכות ומשתרגות אל תוך מרקם החיים היום יומי שלנו. בקורס זה נשאל מה המקורות ההיסטוריים של תעשיות ההיי-טק וכיצד מקורות אלו מסבירים את תפקוד התעשיות כיום? כיצד הן מאורגנות מבחינה ענפית וארגונית? מה מאפיין את העבודה בתעשיות אלו ואת העבודה בצילן עבור יוצרי תרבות ועובדי gig? מה מאפיין את המערכות שהן מייצרות ואת האופן בו התעשייה מתקשרת אותן? ומה התרומה של מערכות אלו לעיצוב החברה בחינוך, בפוליטיקה ובמסחר? כדי לענות על שאלות אלו נכיר מגוון מקורות מידע אודות התעשיות ונתרגל שימוש בשיטות מחקר (Walkthrough Method, ביוגרפיה של אובייקטים), המשלבות פרקטיקות תעשייתיות וביקורתיות, כדי לחקור את התעשיות הללו. שיטות אלו יאפשרו ניתוח של המערכות שתעשיות אלו מפתחות תוך קישורן למודל העסקי של המערכות ולהשלכות החברתיות והפוליטיות שיש להן.

תקשורת ארגונית. קורס, 2 שש"ס

זירת התקשורת הארגונית מקיפה מכלול סוגיות, ערוצים וקהלים, פנימיים וחיצוניים. קורס זה מתמקד בתפקידו המשמעותי של השיח – הניהולי, המקצועי והתעסוקתי – כמכונן את הארגון, מקיים ומעצב אותו. זאת, באמצעות טקסטים המיוצרים, מופצים ונצרכים באופנים שונים. בקורס זה נשאל: מהן האסטרטגיות והפרקטיקות התקשורתיות שמאמצים המשתתפים בשיח הארגוני? כיצד משתלבות טכנולוגיות תקשורת שונות, ובכלל זה רשתות חברתיות ואפליקציות ייעודיות, בשיח היום יומי המתקיים בארגון? כיצד עובדים מבטאים הזדהות עם הארגון ומייצגים אותו, או מביעים התנגדות למעשיו? כיצד הם מתמודדים עם סוגיות מהותיות של אתיקה ואחריות חברתית? כיצד בא לידי ביטוי קולם של מחזיקי העניין השונים – עובדים, מנהלים, לקוחות, ספקים, מתחרים, קהילה, הציבור הרחב? ו-כיצד משתלב השיח הארגוני בתהליכים כלכליים-חברתיים מקומיים וגלובליים? נעמיק במתודולוגיות לחקר תקשורת ארגונית, מפרספקטיבות שונות, וניישמן בניתוחי טקסטים הקשורים באירועים ומקרי בוחן רלוונטיים. במהלך הקורס ירכשו הסטודנטים כלים לניהול תקשורת ארגונית אפקטיבית ובכלל זה גיבוש תכניות עבודה וכתיבת בריף לקמפיינים.

מערכות מידע ספרייתיות. קורס, 2 שש"ס

הצגת תמונה עכשווית של מערכות המידע המובילות בארץ ובעולם: מערכות לניהול ספריות, קטלוגים מאוחדים לאומיים ובינלאומיים, מערכות חיפוש וכלי גילוי, טכנולוגיות גישה לטקסט מלא link resolver, מנועי חיפוש, קישוריות linked data וטכנולוגיות גישה לחומרים. מערכות להנגשת חומרים מהירה ושיתוף מידע בין ספריות, אבטחת מידע ושמירה על זכויות יוצרים וקנין רוחני. API, הכרות עם תכנות בפייתון.

חיפוש. קורס/סמינר, 4 שש"ס

הקורס יכשיר את הסטודנטים לשימוש באסטרטגיות חיפוש, תוך חשיפה למקורות מידע מומחה ואמצעים להערכת תוצאות החיפושים. לאחר סקירה של תעשיית המידע והמקורות המקצועיים שהיא מציעה יקבלו הלומדים לבקרה וביקורת של מקורות מידע פתוחים וכן מקורות בגישה מוגבלת. הסטודנטים ילמדו ויתרגלו עקרונות חיפוש במשאבי מידע בתחומים שונים ובשפות שונות כולל חיפוש מידע במשאבי הספריה ומידע פתוח ברשת. בין המשאבים שבהם יעשה שימוש בסדנא: מאגרי מידע כלליים ונושאיים, עיתונות יומית מקומית ועולמית, פטנטים, מידע עסקי, מסדי נתונים גולמיים ועוד.

MOOC ספריה, מרעיון לפרסום מדעי: מיומנויות מידע לתלמידי מחקר. קורס מקוון, 2 שש"ס

קורס זה מתקיים במתכונת של למידה עצמית ומלווה את הסטודנטים בתהליך של קריאה אקדמית, ביסוס טיעונים ופיתוח שאלת מחקר, חיפוש מידע מדעי ראשוני ושניוני, כתיבה אקדמית, אתיקה בכתיבה, בחירת במה לפרסום והתמודדות עם אתגרים רגשיים הנוגעים לתהליך כולו.

יסודות מדעי הנתונים. קורם מקוון, 2 שש"ס

קורס יסוד המוצע ע"י המרכז למדעי הנתונים, במסגרתו יתוודעו הסטודנטים לרעיונות בבסיס של מדעי הנתונים. הקורס כולל עבודה hands-on עם התוכנה Orange ללא צורך בתכנות.

 

שנה ב', סמסטר א'

פרקטיקום בניהול מידע וידע. קורס, 4 שש"ס

מטרת הפרקטיקום היא לספק לתלמידים הזדמנות לרכוש ניסיון וכלים ליישום הידע התיאורטי שלמדו ולצבירת יתרון מקצועי משמעותי בתחום. הפרקטיקום מנוהל כקורס אקדמי שבמסגרתו יוצעו לסטודנטים התנסויות מקצועיות בספריית האוניברסיטה וכן בארגונים מהמגזרים הציבורי והפרטי. ההתנסות המעשית היא בהיקף של 80 שעות בליווי איש מקצוע מהספרייה או מהארגון המארח ובנוסף, מתקיים ליווי אקדמי של מרצה הקורס. בסיום הקורס, הסטודנטים מציגים את תוצרי עבודותיהם וכן את העבודה העיונית המלווה את הפרקטיקום.

קורס שיטות מחקר שני (איכותני או כמותי) לתלמידי המסלול המחקרי

סדנת מחקר ב. קורס, 2 שש"ס

סדנת המחקר מלווה את תלמידי המסלול המחקרי בתהליך כתיבת הצעת המחקר שלהם. בחלק השני של הסדנה, הסטודנטים עובדים בצורה שיטתית (בשיתוף עם מנחי התזות) על הצעות המחקר שלהם – החל מניסוח שאלות המחקר כלליות, עבור בבניית התשתיות המושגיות של המחקר, ניסוח שאלות המחקר האופרטיביות ובחירת המתודולוגיה שבאמצעותן יבחנו השאלות הללו. במקביל, הסטודנטים מתוודעים למאפייני עולם המחקר, ובכלל זה תהליך השיפוט האקדמי, הצגה בכנסים ועוד.

 

 

החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה | כתובת החוג: חדר 8034, בניין רבין, אוניברסיטת חיפה, חיפה 3498838| טלפון: 04-8249283 | פקס: 04-8249120 | מייל: nnathan@univ.haifa.ac.il

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE

Please publish modules in offcanvas position.