מטרת הלימודים

ההרשמה למסלול תימשך עד ה- 30.06.2016.


מטרת הלימודים בתכנית המחקרית לתואר שני בחוג לתקשורת היא הרחבת הידע העיוני והמחקרי בתקשורת יחד עם התמחות בנושא מחקרי בהנחיה אישית של חוקרי החוג. התכנית כוללת התבוננות בין-תחומית על תופעות תקשורתיות מגוונות וכוללת מחקר על תכני תקשורת, השפעות תקשורת המונים, תרבות פופולארית, תקשורת בין אישית ולשונית, הקשר בין תקשורת לפוליטיקה, ועוד. הסטודנטים יוכלו למקד את לימודיהם בתחום נושא מסוים ולבנות, יחד עם המנחה האישי, תכנית המתאימה להתעניינות וליידע הנדרש לשם כתיבת עבודת המ''א (תיזה).

על התוכנית המחקרית לתואר שני בתקשורת
סגל המרצים בחוג לתקשורת מתמחה בתקשורת, אך מגיע מרקע מגוון שמבטא שילוב בין מסורות פסיכולוגיות, סוציולוגיות, אנתרופולוגיות, וגיאוגרפיות, לבין מסורות היסטוריות, בלשניות ומשפטיות. ברוח זו, תכנית המ''א המחקרית שהחוג מציע מטפחת התבוננות בין-תחומית על תופעות תקשורתיות מגוונות, ומשלבת מחקר על השפעות, תכנים ודימויים של תקשורת המונים ותרבות פופולארית עם מחקר על תקשורת בין-אישית ולשונית. התכנית מקנה כישורים מחקריים שיאפשרו לתלמידים להמשיך בקריירה אקדמית באוניברסיטאות או במכללות וכן להשתמש בכישורים אלו בתפקידי מחקר במסגרות אחרות כגון מכוני מחקר, משרדי ממשלה, ארגוני תקשורת וכדומה. בוגרים רבים של התכנית המשיכו את לימודיהם לתואר שלישי, חלקם בתכניות דוקטורט של בתי ספר לתקשורת מובילים בחו"ל.

תכנית המ''א המחקרית היא תכנית קטנה אליה מתקבלים כ- 15 סטודנטים בכל שנה, באופן שמאפשר מתן יחס אישי והדרכה מקצועית לכל סטודנט/ית. כעשרה מבין תלמידי התכנית נבחרים בכל שנה לתפקידי הוראה ומחקר בחוג. עוזרי ההוראה מקבלים משכורת חודשית וסיוע בתשלום שכר לימוד. מספר סטודנטים זוכים מידי שנה במלגות על הצטיינות בלימודים ועל כתיבת עבודות מחקר מצטיינות. נוסף על כל אלה, מסייעת הרשות ללימודים מתקדמים באיתור מלגות ומענקים מקרנות חיצוניות לסטודנטים על פי תחומי העניין והמחקר שלהם.

הלימודים בתכנית המחקרית לתואר שני בתקשורת מתקיימים במסלול א' הכולל כתיבת תיזה. הלימודים הם בהיקף של 36 שש''ס (כולל 4 שש"ס של סדנת המחקר) והם אורכים עד 3 שנים, כאשר במהלך השנתיים הראשונות נלמדים קורסי החובה והבחירה ומוגשת הצעת תיזה. הלימודים יתקיימו במשך יום אחד בשבוע. הלימודים כוללים:2 קורסי חובה, סדנת תיזה ו- 5-6 קורסי בחירה, שאותם בוחר/ת הסטודנט/ית מבין הקורסים המוצעים בחוג או בחוגים אחרים. במהלך השנה הראשונה מומלץ ללמוד את קורסי החובה ולהשלים לפחות מחצית מתכנית הלימודים.


זכאים להגיש מועמדות:
תנאי הקבלה

 1. בעלי תואר ראשון בתקשורת
  בוגרים שסיימו תואר ב''א בתקשורת במסגרת דו-חוגית או חד-חוגי במוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ ובעולם, בציון 85 לפחות. ועדת המ"א רשאית לדון גם במועמדים בעלי ציון נמוך יותר במקרים חריגים.
 2. בעלי תואר ראשון בחוגים אחרים
  בוגרים שסיימו תואר ב''א בחוגים אחרים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארץ ובעולם, בממוצע 85 לפחות בכל אחד מהחוגים. ועדת המ"א רשאית לדון גם במועמדים בעלי ציון נמוך יותר במקרים חריגים. מועמדים לתכנית ההשלמות  יעברו את תהליך הקבלה המלא, יחויבו בתכנית השלמה שתיקבע ע''י ועדת מ''א, ויידרשו לסיים את קורסי ההשלמה עד תום שנת הלימודים הראשונה בציון ממוצע 86 לפחות. סיום קורסי ההשלמה בציון ממוצע 86 מבטיח קבלה לתכנית המ''א. בשנה''ל תשס''ט התקבלו לתכנית ההשלמות סטודנטים אשר ממוצע הציונים שלהם דומה לממוצע הציונים של הסטודנטים שהתקבלו ישירות לתכנית המ''א.
 3. מועמדים שטרם קיבלו אישור זכאות לתואר ב''א
  תלמידים אשר סיימו את כל חובותיהם לתואר ב''א למעט הגשת עבודות סמינריוניות, ויביאו אישור רשמי על כך משני חוגי הלימודים שלהם, יתקבלו עפ''י התנאים שמפורטים בסעיף 1 ו- 2 ויתחייבו להשלים את חובותיהם לתואר ב''א עד לתחילת הסמסטר הראשון של לימודי המ''א או ההשלמות.
* מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה.

תהליך ההרשמה
ההרשמה ללימודי מ''א בחוג תערך בשני שלבים:

שלב 1: רישום בין התאריכים 24.1.2016 עד 30.6.2016. בשלב הראשון יישקלו כל התיקים של המועמדים שנרשמו עד לתאריך  30.6.2016.
שלב 2: לאחר תאריך 31.6.2016 נבחן מועמדים נוספים, על בסיס מקום פנוי.


כמו כן, ניתן להירשם לאוניברסיטה באמצעות האינטרנט בדף ''מידע למועמדים''.
פרטים נוספים והרשמה אלקטרונית באתר האוניברסיטה, בדף הרשמה.

במקביל להרשמה לאוניברסיטה, על המועמדים להעביר לידי מזכירות החוג את המסמכים הבאים:

 1. שתי המלצות: תינתן עדיפות להמלצות אקדמיות. הממליצים ישלחו את המלצותיהם ישירות למזכירות החוג ולא ימסרו את המלצתם למעומד/ת. על המועמד/ת לוודא שההמלצות הגיעו לחוג עד לתום ימי הרישום.
 2. גיליון ציונים מעודכן של לימודי הב''א.
 3. שאלון אישי ותמונה, יישלחו ע''י המועמד/ת ישירות למזכירות החוג.
 4. מדרג (מיקום המועמד/ת מבחינת ציונים ביחס לשאר התלמידים במחזור)

ניתן לקבל את טפסי השאלון האישי וההמלצות (סעיפים 1 ו-3) במזכירות החוג ובאתר זה.
אנא ודאו שהגשתם את כל המסמכים 1-3. לצערנו, לא נוכל לטפל בתיק לא שלם.

שימו לב!
בטופסי הרישום יש לציין את הפרטים הבאים:

לתלמידי מ''א:   לתלמידי השלמות:
208201-16-01   208150-16-01

תהליך הקבלה
תהליך הקבלה מבוסס על חומרי ההרשמה שיועברו לחוג (שאלון אישי, המלצות וגליונות ציונים). מועמדים שיעברו סינון ראשוני יוזמנו למבחן הבנת טקסט מחקרי באנגלית (ציון עובר בבחינה: 80), ולראיון אישי. ההחלטה לגבי קבלה או דחיה מבוססת על מכלול נתוניו של המועמד/ת והשוואת נתונים אלו לנתוני המועמדים האחרים. בסיום תהליך המיון, המועמדים יקבלו הודעת קבלה או דחייה.

מידע נוסף
ראש החוג: פרופ' יריב צפתי
ראש ועדת מ''א: ד"ר אורן מאיירס
מרכזת החוג: גב' נורית נתן
מזכירת החוג: גב' איילת נהרי

כתובת החוג
מזכירות החוג לתקשורת, חדר 8034, קומה 8, בניין רבין, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905.

טלפונים
04-8249121, 04-8249283, 04-8288716

פקס
04-8249120

מזכירות הרשמה
קומה 1, בית הסטודנט. טלפון: 04-8240325, 04-8240663

לימודי השלמות
לימודי ההשלמות נועדו למועמדים ללימודי מ''א בתקשורת שאין בידם תואר ב''א בתקשורת, או שתכנית הלימודים שלהם שונה במידה ניכרת מן המקובל בחוג. מטרת ההשלמות לבסס רקע אקדמי בתחום הדעת ולהקנות כלי חשיבה ומחקר ללימודים מתקדמים, ובכך להבטיח הזדמנות שווה לכל המשתתפים בתכנית המ''א. הלימודים הם בהיקף של עד 22 נקודות זכות אקדמיות (כ-5-7 קורסים), שנפרשות על-פני שנת לימודים מלאה במסגרת קורסי הב''א של החוג לתקשורת. ועדת המ''א תקבע את הרכב הקורסים הנדרש מכל מועמד ומועמדת. סיום קורסי ההשלמות עד תום שנת הלימודים הראשונה בציון ממוצע 86 לפחות מבטיח קבלה לתכנית המ''א.

מרצי החוג

פרופ' אלי אברהם מוסדות והפקה של חדשות
ד''ר עוזי אלידע היסטוריה של תקשורת, תרבות פופולארית
ד"ר רועי דודזון תקשורת פוליטית, תקשורת השוואתית, חדשות כלכליות
פרופ' גבי וימן השפעות של תקשורת, דעת קהל, טרור ותקשורת
ד''ר נורית טל-אור תקשורת בין-אישית ושכנוע
פרופ' יונתן כהן חקר קהלים, תקשורת קהילתית
פרופ' תמר כתריאל אתנוגרפיה של תקשורת
ד''ר אורן מאיירס עיתונות, זיכרון קולקטיבי
ד"ר נחמה לואיס-פרסקי  תקשורת בריאות, שכנוע, השפעות מדיה ומסרים, קמפיינים
ד"ר ארן ליביו  חקר שיח ביקורתי, תקשורת ומרחב
פרופ' יריב צפתי תקשורת פוליטית
ד''ר מישל רוזנטל היסטוריה של תקשורת, דת ותקשורת
ד''ר רבקה ריב''ק תקשורת וחיברות, טכנולוגיות של תקשורת

 

החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה | כתובת החוג: חדר 8034, בניין רבין, אוניברסיטת חיפה, חיפה 3498838| טלפון: 04-8249283 | פקס: 04-8249120 | מייל: nnathan@univ.haifa.ac.il

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE