פרופ' נורית טל-אור

תחומי ענייןפסיכולוגיה של המדיה ותקשורת בין אישית

טלפון: 04-824-9601

דוא"ל: ntalor@com.haifa.ac.il

חדר: בניין רבין 8033

שעות קבלה: בתיאום מראש

CV להורדה

פרופ' נורית טל-אור הינה בעלת תואר ד"ר בפסיכולוגיה חברתית מהחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה (2001). כיום היא פרופ' חבר בחוג לתקשורת. תחומי המחקר שלה כוללים היבטים שונים של הפסיכולוגיה של התקשורת, בין השאר שכנוע נרטיבי והשפעות של צפייה משותפת בטלוויזיה. מחקריה זכו למימון של הקרן הלאומית למדעים והאגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך. מאמריה פורסמו בכתבי עת מובילים בתחום התקשורת.

הוראה: פסיכולוגיה חברתית בתקשורתשיטות מחקר כמותיות, שינוי עמדות ושכנוע, תקשורת ביחסים בין אישייםתקשורת לא מילוליתיצירת רושם והתרשמות בתקשורת בין-אישית וסוגיות נבחרות בפסיכולוגיה של התקשורת.

פרסומים נבחרים

Tal-Or, N., Boninger, D. S., Poran, A., & Gleicher, F. (2004).  Counterfactual thinking as a mechanism in narrative persuasion. Human Communication Research, 30, 301-328.

Tal-Or, N. (2008). Communicative behaviors of outperformers and their perception by the outperformed people.  Human Communication Research, 34, 234-262.

Tal-Or, N. (2010). Indirect ingratiation: Pleasing people by associating them with successful others and by praising their associates. Human Communication Research, 36, 163-189.

Tal-Or, N., Cohen, J., Tsfati, Y., & Gunther, A. C. (2010). Testing causal direction in the influence of presumed media influence.Communication Research, 37, 801-824.

Tal-Or, N., & Drukman, D. (2010). Third-person perception as an impression management tactic. Media Psychology 13, 301-322.

Tal-Or, N., & Cohen, J. (2010). Understanding audience involvement: Conceptualizing and manipulating identification and transportation. Poetics, 38, 402-418.

Cohen, J., TalOr, N., & Mazor‐Tregerman, M. (2015). The tempering effect of transportation: exploring the effects of transportation and identification during exposure to controversial two‐sided narratives. Journal of Communication, 65(2), 237-258.

Tal-Or, N. (2016). How Co-Viewing Affects Attitudes: The Mediating Roles of Transportation and Identification. Media Psychology, 19, 381-405.

Tal-Or, N. (2019). The Relationship between viewing environment, narrative environment, and involvement with narratives: The case of temperature. Human Communication Research, 45, 395-426

Home_HE