סמינר מחלקתי, 7.3.17: שרון עטיה-קריגר, מי מפחד ממגפות חברתיות? / Colloquium, Sharon Attia-Krieger

ד"ר שרון עטיה-קריגר, המכללה למינהל

7.3.17, 12:15-13:45, רבין 7052

תקציר:

ההרצאה תתמקד בחקר מגפות חברתיות, תחום אינטרדיסציפלינרי הבוחן תהליכי התפשטות של רעיונות, מוצרים או התנהגויות ואשר חוקר את המנגנונים הפסיכולוגיים והתקשורתיים האחראים להצלחתם.

ההרצאה תחל ברקע תיאורטי על תופעת המגפות החברתיות, תוך נגיעה בתיאוריות הבוחנות תרבות מנקודת מבט נטורליסטית-אבולוציונית לפיה, כמו בטבע, רעיונות נאבקים על מקומם וביסוסם במרחב התפיסתי-תרבותי. החלק השני יתמקד בשאלת ה"מה" – מה מאפיין את אותם רעיונות, מוצרים והתנהגויות מדבקים, תוך מתן דגש לאיכויות קוגניטיביות ורגשיות וכן לתפקיד המדיה החברתית. החלק השלישי והמסכם יאפשר הצצה אל עבודת הדוקטורט בנושא ואל מחקר חדש ויישומי הנעשה בשיתוף עם ד"ר נחמה לואיס-פרסקי ואשר עוסק בהפצת נרטיבים מדבקים בתחום הבריאות.