החוג לתקשורת

  University of Haifa

  התוכניות:

  • תוכנית תקשורת BA לתלמידי משפטים
  • תעודת הוראה בתקשורת
  • מסלול חד-חוגי

   

  תוכנית תקשורת BA למשפטים

  שלוש שנות לימוד בחוג לתקשורת (מס' תוכנית: 208108-23-01)

  היקף הלימודים לתואר בחוג לתקשורת הינו 60 נקודות זכות.

  מבנה תכנית תקשורת ומשפטים:

  54 נקודות זכות בחוג לתקשורת.

  להשלמת 60 נקודות זכות בחוג לתקשורת יש לבחור את אחת מהאפשרויות הבאות:

  • 4 נקודות זכות קורס בחירה בתקשורת וקורס מ"אשכולות העשרה" בהיקף של 2 נקודות זכות.
  • 2 נקודות זכות קורס בחירה בתקשורת וקורס/ים מ"אשכולות העשרה" בהיקף של 4 נקודות זכות.

  במסגרת לימודי הבחירה בפקולטה למפשטים יש ללמוד קורסי בחירה בעלי עניין משותף לשני התחומים בערך של 6 נקודות זכות בהתאם לרשימה שתפורסם על ידי מזכירות החוג לתקשורת.

   

   

  תעודת הוראה בתקשורת (דף מידע)

  החוג לתקשורת רואה חשיבות רבה בהכשרת מורים לתקשורת שיהיו בעלי ידע מוצק בתקשורת, מזה, ובעלי מיומנויות הוראה, מזה. מתוך כך גובש ונבנה המסלול להכשרת מורים לתקשורת בחוג להוראה, והחוג לתקשורת מעודד את תלמידיו להירשם לתכנית.

  תכנית הלימודים בחוג להוראה מכשירה בעלי תואר ראשון בתקשורת (משנה ג' ומעלה) להוראת תקשורת בבתי הספר העל-יסודיים, כולל תיכון, ובמובן הזה היא היחידה מסוגה בארץ. הלימודים עוסקים בנושאים כללים כמו סוציולוגיה של בית הספר ופסיכולוגיה חינוכית, אך הם מתמקדים בהוראת התקשורת באמצעות תרגיל וסמינר דידקטי, קורס של ניתוח מצבי הוראה בתקשורת, אימונים בהוראה בבתי הספר בהיקף מצומצם של שעות מדי שבוע, ועוד. לצד ההכשרה הדידקטית והפדגוגית, תעודת ההוראה מקנה מעמד מועדף בכל מסגרת של עבודה (פורמאלית ולא פורמאלית) מול משרד החינוך.

  הלימודים מתקיימים במסלול דו-שנתי (לתלמידי שנה ג'). הלימודים מתנהלים במסגרת החוג להוראה בפקולטה לחינוך שבאוניברסיטה, בתמיכה תחומית של החוג לתקשורת.

  למידע:
  גב' איבנה רטנר, מרכזת אימוני ההוראה בתקשורת, 050-7156711
  גב' כרמלה שמר, עוזרת מנהלית לראש החוג ללמידה, הוראה והדרכה, טל' 04-8249086

   

   

  מסלול חד חוגי

  תכנית לימודים בתקשורת במסלול חד-חוגי אושרה על-ידי המועצה להשכלה גבוהה (המל''ג), ותפתח החל משנת הלימודים תשס''ז. המסלול מיועד לסטודנטים שמעוניינים להתמחות בלימודי התקשורת, ומתאים במיוחד לסטודנטים שמבקשים להמשיך ללימודי תואר שני בתקשורת.

  לעומת המסלול הדו-חוגי, שבו לומדים 60 נקודות בתקשורת ועוד 60 נקודות בחוג אחר, המסלול החד-חוגי מציע 80 נקודות במסגרת החוג לתקשורת, שמורכבות מהעשרה של קורסי הבחירה והסדנאות. הסטודנטים ילמדו במקביל במסגרת תכנית שנבנתה במיוחד מקורסי מבוא (בהיקף של 20 נקודות), קורסים שמעניקים ידע וכלים בתחומים שמשיקים לתקשורת. מיקבץ בחירה (אף-הוא בהיקף של 20 נקודות) ישלים את תכנית הלימודים לב''א חד-חוגי בתקשורת בהיקף של 120 נקודות.

  הנקודות יחולקו על פי הפירוט הנ''ל:

  • 80 נקודות בחוג
  • 20 נקודות חובת בחירה מחוץ לחוג: מבואות וקורס בחירה
  • 20 נקודות לימודי מיקבץ בחירה