ועדת המ''א של החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה

ועדת המ.א. מורכבת מחברי החוג ומרכזת את כל הפעילות הקשורה ללימודי התואר השני ולתלמידי התואר השני. הועדה נבחרת ע''י מועצת החוג, וכפופה לרשות ללימודים מתקדמים באוניברסיטה ולראש החוג. הוועדה פועלת בהתאם לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים מתוך רצון לקדם את לימודי התואר השני בחוג.

חברי הוועדה:

פרופ' רועי דודזון (יו"ר)

פרופ' נחמה לואיס פרסקי nlewis@com.haifa.ac.il 

פרופ' אורן מאיירס (ראש חוג מתוקף תפקידו) omeyers@com.haifa.ac.il

בין תפקידי הועדה

  • גיוס מועמדים לתוכנית
  • מיון המועמדים וניהול תהליך המיון והקבלה
  • בניית תוכנית הלימודים
  • עזרה לתלמידי התואר השני בייעוץ
  • מתן פתרון אישי לבעיות בתוכנית לימודים (הכרה בלימודים קודמים, אישור קורסים מיוחדים ועוד)
  • תיאום והמלצה על מועמדים למלגות ופרסים
  • מעקב אחרי התקדמות התלמידים
  • שיפוט ההצעות ועבודות התיזה

Department of Communication, University of Haifa | Department address: Room 8034, Rabin Building, University of Haifa, 199 Aba Khoushy Ave., Mount Carmel, Haifa 31905 | Phone: 04-8249283 | Fax: 04-8249120 | e-mail: nnathan@univ.haifa.ac.il |

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE