החוג לתקשורת

  University of Haifa

  Select your language

  ד"ר אבי מרציאנו גילבורד

  Avi Marciano

  כתובת דוא"ל: avimarci@bgu.ac.il

  מנחה: ד"ר רבקה ריב"ק

  נושא עבודת הדוקטורט: ניתוח השיח סביב פרויקט הביומטריה הישראלי בזירות התקשורתית, הציבורית והמוסדית: ביטחון, התנגדות והפוליטיקה של התִקנון

  שנת סיום: אוגוסט 2016

  אבי מתעניין בהיבטים חברתיים ותרבותיים של פיקוח ומעקב. עבודת הדוקטורט שלו, בהנחייתה של ד"ר רבקה ריב"ק, בוחנת את השיחים התקשורתי, הציבורי והמדיני סביב התכנית הישראלית להנפקת מסמכי זיהוי ונסיעה חכמים ולהקמת מאגר ביומטרי לאומי. באמצעות שיטות לניתוח תוכן ושיח הוא בוחן רעיונות של פרטיות, התנגדות, אזרחות, קטגוריזציה חברתית (social sorting) ואינפורמטיזציה של הגוף. אבי מתעניין גם במגדר, מיניות ומדיה חדשים.

   

  תקציר הדוקטורט: 

  בשנת 2009 אושר בכנסת חוק המכשיר הנפקה של תעודות זהות ודרכונים ביומטריים לכלל אזרחי ישראל והקמה של מאגר ביומטרי כפוי שעתיד לכלול את נתוניהם הגופניים. תכנית זו ספגה ביקורת נוקבת מצד ארגונים חברתיים, אנשי רוח ומומחים מקצועיים, שהזהירו מפני פגיעה בפרטיות האזרחים ומפני התגבשות מדיניות כוללת של מעקב.

  עבודה זו שואבת משני שדות מחקר מרכזיים: לימודי מעקב (Surveillance Studies) ולימודי מדע וטכנולוגיה (STS), והיא מציעה ניתוח של השיח סביב פרויקט הביומטריה הישראלי בשלוש זירות שונות – תקשורתית, ציבורית ומוסדית – כדי להתחקות אחר הדרכים שבהן השיחים בזירות הללו מַבְנים את הפרויקט בהקשרים שונים. באמצעות ניתוח השיחים הללו ביקשתי להתוודע לדמיון התרבותי הישראלי ביחס לפרויקט, כפי שהוא מתבטא ברעיונות מגוונים כמו מעקב, טכנולוגיה, לאומיות, אזרחות, זהות, גוף, ביטחון ועוד.

  הניתוח בזירה התקשורתית כלל 272 פריטים עיתונאיים שעסקו בפרויקט ופורסמו ב"ישראל היום", ב"הארץ" וב-Ynet. הניתוח בזירה זו הצביע על שני שיחי משנה מתחרים: שיח ביטחוני שמצדיק את הפרויקט ושיח ביקורתי שמערער על נחיצותו, והוא הראה שהשיח הישראלי שונה משיחים מקבילים בעולם. הניתוח בזירה הציבורית כלל 2060 סטטוסים שפורסמו בפייסבוק, והוא הצביע על שיח חתרני ומחאתי שמתאר את הפרויקט כיוזמה דכאנית ואנטי דמוקרטית, שמסמן את הביטחון כתוצר חברתי-פוליטי מוּבְנה, ושחותר תחת האומניפוטנטיות המיוחסת לטכנולוגיות ביומטריות. הניתוח בזירה המוסדית כלל 32 מסמכי מדיניות שהיוו בסיס למחקר חברתי של סטנדרטים כמקובל בלימודי תשתיות (Infrastructure Studies). באמצעות מחקר זה ביקשתי להאיר את הפוליטיקה החבויה מאחורי סטנדרטים ביומטריים, ובייחוד את השימוש בהם כאמצעי של הדרה וכסַמן של חריגוּת. מצאי המחקר מצביעים על מתח המתגבש בין המדינה לאזרחים כמאפיין מרכזי של הפרויקט, ועל בסיסם טענתי שהפרויקט עלול להפוך בעתיד לאמצעי טכנו-פוליטי ולסֶמל של כוח ריבוני.  

  תחומי מחקר

  לימודי פיקוח ומעקב (Surveillance Studies)
  טכנולוגיות ביומטריות
  לימודי להט"ב ותיאוריה קווירית

  השכלה

  תואר ראשון: בית הספר לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר (בהצטיינות יתרה)
  תואר שני: החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה (מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמים). כותרת עבודת התזה: מקומו של המרחב הווירטואלי בהבניה של חוויות חיים טרנסג'נדריות (בהנחיית ד"ר רבקה ריב"ק)

  רשימת פרסומים

  מרציאנו, א' (2016). עיון ביקורתי בפרויקט הביומטריה הישראלי. תיאוריה וביקורת, 46, 66-41.

  מרציאנו, א' (2009). תפקיד הפורומים הווירטואליים בהתמודדותם של נערים הומואים עם תהליך היציאה מהארוןמסגרות מדיה, 4, 28-1.

  Marciano, A. (2014). Living the VirtuReal: Negotiating transgender identity in cyberspaceJournal of Computer Mediated Communication, 19(4), 824-838. DOI: 10.1111/jcc4.12081

  Marciano, A. (2011). The role of internet newsgroups in the coming-out process of gay male youth: An Israeli case study. In E. Dunkels, G. M. Franberg, & C. Hallgren (Eds.), Youth culture and net culture: Online social practices (pp. 222-241). Hershey, PA: Information Science Reference. DOI: 10.4018/978-1-60960-209-3.ch013

  פרסומים לא אקדמיים

  מרציאנו, א' (28.03.2008). עדיף גטו ורוד על גן ילדים חשוך ושחור. Ynet. מתוך: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3523344,00.html.

  מרציאנו, א' (18.02.2013). פרטיות או הומופוביה. העין השביעית. מתוך: http://www.the7eye.org.il/43310.

  מרציאנו, א' (07.06.2013). לא אישי. העין השביעית. מתוך: http://www.the7eye.org.il/67032.

  מרציאנו, א' (25.01.2014). דעה מאומצת. העין השביעית. מתוך: http://www.the7eye.org.il/94901.

  הצגות בכנסים

  מרציאנו, א' (2013). התכנית הישראלית להנפקת מסמכי זיהוי ונסיעה חכמים ולהקמת מאגר ביומטרי לאומי: תמונת מצב והשלכות חברתיות. כנס מחקר מידע וידע, אוניברסיטת חיפה (13.11.2013). [קישור לתכנית הכנס] [קישור לתקציר ההרצאה]

  מרציאנו, א' (2015). הערכת נזקי המעקב הביומטרי. סנדת פרטיות וסייבר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב (28.04.2015). [קישור לתכנית הכנס] [קישור לתקציר ההרצאה]

  מרציאנו, א' (2015). בין הווירטואלי לממשי: טרנסג'נדרים ישראליים במרחב הווירטואלי. מתקשרים: הכנס ה-12 לתלמידי מחקר בתקשורת ע"ש מארק ביאנו, החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה (31.12.2015) [קישור לחוברת התקצירים]

  Marciano, A. (2014). Biometric technologies as surveillance: Bodies, information and citizenship. Doctoral colloquium, iSchool, Berlin School of Library and Information Science, Humboldt-Universität zu Berlin (4-7 March 2014).

  Marciano, A. (2014). Biometric technologies in Israel: Surveillance, citizenship and resistance. SCMS 54th Annual Conference, Seattle, Washington (19-23 March 2014).

  Marciano, A. (2014). Biometric technologies and Surveillance: Social sorting, discrimination and citizenship. Pre-conference: Data and discrimination: Converting critical concerns into productive inquiry. ICA 64th Annual Conference, Seattle, Washington (22-26 May 2014).

  Marciano, A. (2015). The ambivalent discourse on biometric technologies in Israeli media. Research Seminar: Exploring Media Ambivalence. The Center for Media, Religion and Culture, University of Colorado, Boulder, Colorado (17-18 November 2015).

  Marciano, A. Marciano, A. (2016). Evaluating the harms of biometric surveillance. Association of Internet Researchers (AoIR) 17th Annual Meeting, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany (5-8 October 2016).

  Marciano, A., & Ringel, S. (2016). Technological standards and the politics of representation. Association of Internet Researchers (AoIR) 17th Annual Meeting, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany (5-8 October 2016).

  פרסים ומלגות

  2016: פרס למאמר סטודנטים מצטיין של האגודה הישראלית לחברת ומשפט (ILSA). הוענק בכנס האגודה, האוניברסיטה העברית בירושלים, 06.04.16
  2015: פרס ידיעות חיפה עבור מאמר מצטיין
  2014: מלגת הצטיינות מטעם קרן וולף לסטודנטים לתואר שלישי
  2013: מלגת הצטיינות לתלמידי תואר שלישי, הרשות ללימודים מתקדמים, אוניברסיטת חיפה (2013-2015)
  2012: פרס הקהילה הגאה ע"ש מורן צפריר לעבודת תזה מצטיינת (מקום שני)
  2011: פרס ידיעות חיפה עבור עבודה סמינריונית מצטיינת (בהנחיית פרופ' תמר כתריאל)
  2010: פרס למאמר מצטיין מטעם האגודה הישראלית לתקשורת. הוענק בכנס האגודה, המרכז הבינתחומי בהרצליה, 25.03.10
  2009: מלגת המר לבוגרי מכללות מצטיינים
  2008: פרס הצטיינות מטעם קרן וולף לסטודנטים לתואר ראשון

  קורסים

  2016: טכנולוגיות חדשות של מעקב (בית הספר לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר)
  2015: פרו"ס: סקנדלים טלוויזיוניים על חברת המעקב (החוג לתרבות, יצירה והפקה, המכללה האקדמית ספיר)
  2014-2016: פרו"ס: אתגרים חברתיים בעידן הביומטרי (החוג לתרבות, יצירה והפקה, המכללה האקדמית ספיר)
  2010-2015: יסודות הכתיבה האקדמית (בית הספר לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר)
  2011-2015: גאווה ודעה קדומה: הומוסקסואליות בהיסטוריה, בחברה ובתרבות (החוג לתרבות, יצירה והפקה, המכללה האקדמית ספיר)
  2012-2013: יסודות הקריאה והכתיבה האקדמיות (החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה)
  2012-2014: פרו"ס: ייצוגים של גברים וגבריות בתקשורת ההמונים (החוג לתרבות, יצירה והפקה, המכללה האקדמית ספיר)

  תרגול

  2009-2010: מבוא לתקשורת כתרבות (החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה)
  2010-2012: מבוא לתקשורת המונים (בית הספר לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר)

  Please publish modules in offcanvas position.