לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

קול קורא למלגות קרן ידיעות חיפה - 2017

כמדי שנה, יעניק החוג לתקשורת מלגות לתלמידי מ"א ודוקטורט, תרומת קרן "ידיעות חיפה" בטקס שייערך ב-9.5.2017. המלגות בסך כ-3,700 ₪ לכל זוכה מוענקות לסטודנטים על מנת לעודד אותם להציג את עבודותיהם בכנסים אקדמיים, והחוג מצפה שהעבודות הזוכות תוגשנה לשיפוט בכנסים אקדמיים בחו"ל או בארץ. המלגות תוענקנה לעבודות אקדמיות שנכתבו במסגרת לימודי הסטודנטים בחוג לתקשורת בתכניות המ"א המחקרי (מסלול רגיל ומואץ), מ"א בתקשורת אסטרטגית והדוקטורט. ניתן להגיש עבודות שנכתבו במסגרת קורסים או סמינרים, שנלמדו בחוג או בחוגים אחרים, ושהציון הסופי בקורס או בסמינר שבו הוגשו היה 90 ומעלה. כמו כן, ניתן להגיש מאמרים המבוססים על עבודות מ"א ודוקטורט (או חלקים מהן), הנכתבות או שנכתבו במסגרת הלימודים בחוג. יחד עם זאת, אין להגיש פרקי מ"א או דוקטורט כפי שהם, אלא יש להתאים את ההגשה למבנה המקובל של מאמר או עבודה סמינריונית (הכולל בין השאר פתיחה, תשתית מושגית, מתודולוגיה, שאלות מחקר דיון מסכם וכו'). אורך ההגשה המקסימלי – עד 25 עמודים (ברווח כפול), לא כולל רשימת מקורות ונספחים.
רשאים להגיש מועמדות: תלמידי מ"א מחקרי (מסלול רגיל ומואץ), מ"א בתקשורת אסטרטגית ודוקטורט בחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה, במצב לימודים תקין שטרם קיבלו את התואר (לתלמידי שנה ג' במ"א: מצב לימודים תקין כולל הגשת הצעת תיזה והשלמת החובות בכל הקורסים). ניתן להגיש עבודות שנכתבו בזוגות, אולם במקרה כזה המלגה תחולק באופן שווה בין הכותבים. במקרה של עבודות שוות באיכותן, תינתן עדיפות לעבודות שכותביהן לא זכו בעבר למלגות מהחוג. אין להגיש עבודות שזכו בעבר במלגת ידיעות חיפה או בפרס יפעת במסגרת כנס מתקשרים. ואולם, זוכי מלגות ידיעות חיפה ופרס יפעת מוזמנים בחום להגיש עבודות חדשות לתחרות. כל סטודנט/ית רשאי/ת להגיש עבודה אחת בלבד.
העבודות יעברו שיפוט ויבחרו ע"י ועדה חוגית.
הבקשות צריכות לכלול 1. טופס בקשה, 2. קורות חיים 3. עותק אחד של העבודה, כולל תקציר של עד 150 מילים (גם הוא בארבעה עותקים).

יש להגיש את החומר למזכירות החוג לתקשורת.
לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות לד"ר נחמה לואיס-פרסקי
תאריך אחרון להגשת עבודות לשיפוט: 9 במרץ, 2017

.