הוכרזו הזוכים בפרס חיפה ע"ש מארק ביאנו ובפרס יפעת לעבודות מצטיינות

החל מן השנה שעברה החוג לתקשורת מעניק בכנס "מתקשרים" שני פרסים:

פרס חיפה ע"ש מארק ביאנו, תרומת עיריית חיפה מוענק לסטודנטים במ"א שלנו המצטיינים אקדמית, בתחום המקצועי ובתרומה לקהילה. בוועדת הפרס ישבו ד"ר נחמה לואיס-פרסקי, פרופ' יריב צפתי וד"ר אורן מאיירס מסגל החוג, וגב' שירלי זינגר, מוסמכת החוג ועורכת "ידיעות הקיבוץ".

הזוכים בפרס השנה הם יצחק משיח מתכנית המ"א בתקשורת אסטרטגית ועדי צור ועופר כרמל מהתכנית המחקרית. לכל אחד מן הזוכים יוענקו 3,330 ₪.

פרס יפעת לעבודות מצטיינות, תרומת חברת יפעת מוענק לעבודות המצטיינות שהוגשו לשיפוט לכנס. מתוך 37 תקצירים שהוגשו נבחרו 24 המציגים בכנס. מתוכם נבחרו 9 העבודות שזכו לציונים הגבוהים ביותר וכותביהן/ם התבקשו לשלוח לשיפוט את העבודות המלאות. בתהליך השיפוט של העבודות  המלאות שהוגשו לפרס השתתפו חברי סגל מחוגים וממחלקות לתקשורת באוניברסיטאות ובמכללות. כל אחת מן העבודות המלאות נשפטה על ידי השופט/ת חבר/ת הסגל האקדמי שקרא/ה את התקציר בסיבוב השיפוט הראשון ועל ידי חבר/ת סגל אקדמי נוסף/ת. ואלו הזוכות בפרסי יפעת:

מקום ראשון - 4,000 ₪

גב' שרון רינגל, החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה

טכנולוגיה דיגיטלית ועיצוב זיכרון העתיד: תהליך הדיגיטציה של ארכיונים בספרייה הלאומית בישראל

מקום שני – 3,000 ₪

מר ניר נון נוה, המחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית

הפוליטיקה של הפוסטים הפוליטיים: מהם המאפיינים של פוסטים פוליטיים הזוכים להצלחה בפייסבוק?

מקום שלישי – שלוש זוכות, כל אחת  ב-1,000 ₪ (סה"כ 3,000 ₪)

גב' מיה שרייבר, המחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית

מרחב הפרשנות העיתונאית: הדיווח על גינויים בישראל כמקרה בוחן

גב' יעל פישמן, המחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית

על קו התפר: גבולות גיאוגרפים, דמוגרפיים, תרבותיים ולשוניים בזהותן של סטודנטיות ערביות באוניברסיטה העברית

גב' נטע יעקובי-אלכסנדר, החוג לתקשורת, אוניברסיטת תל-אביב

שימושים של צעירים חסרי בית באינטרנט: בין חברות להישרדות

להתראות ב"מתקשרים" לתכנית הכנס 

 

החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה | כתובת החוג: חדר 8034, בניין רבין, אוניברסיטת חיפה, חיפה 3498838| טלפון: 04-8249283 | פקס: 04-8249120 | מייל: nnathan@univ.haifa.ac.il

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE

Home_HE