Colloquium, Nicholas John / סמינר מחלקתי, 14.11.17: ניקולס ג'ון, מה שפייסבוק לא מספר לנו: לקראת אגנוטולוגיה של מדיה חברתיים

ד"ר ניקולס ג'ון, האוניברסיטה העברית

14.11.17, 12:15-13:45, רבין 8001

ד"ר ניקולס ג'ון מתמחה בחקר טכנולוגיה וחברה, אינטרנט, מדיה חדשים, מדיה חברתיים ושיתוף. הוא מחברו של הספר The Age of Sharing אשר זכה ב- Nancy Baym Book Award מטעם The Association of Internet Researchers, וכן זכה בפרס הספר המצטיין של האגודה הישראלית לתקשורת. ד"ר ג'ון עוסק גם באי-חיבוריות (disconnectivity), שמהווה רובד חדשני בחקר התרבות הדיגיטלית (למשל, מה מניע אנשים להתנתק מהפייסבוק).

____________

*אגונטולוגיה היא מחקר התופעה התרבותית של זריעת ספק ובורות, בייחוד באמצעות פרסומים בלתי מדויקים או מטעים

Home_HE