קול קורא למלגות קרן ידיעות חיפה - 2019

כמדי שנה, יעניק החוג לתקשורת מלגות לתלמידי מ"א ודוקטורט, תרומת קרן ידיעות חיפה בטקס שייערך ב-14.5.2019. השנה נעניק מלגות בשני מסלולים:

מסלול 1: המלגות תוענקנה לסטודנטים/יות על מנת לעודד אותם/ן להציג את עבודותיהם/ן בכנסים אקדמיים, והחוג מצפה שהעבודות הזוכות תוגשנה לשיפוט בכנסים אקדמיים. המלגות תוענקנה לעבודות אקדמיות שנכתבו במסגרת לימודי הסטודנטים בחוג לתקשורת בתכניות המ"א המחקרי (מסלול רגיל ומואץ), מ"א בתקשורת אסטרטגית והדוקטורט. ניתן להגיש עבודות שנכתבו במסגרת קורסים או סמינרים, שנלמדו בחוג או בחוגים אחרים, ושהציון הסופי בקורס או בסמינר שבו הוגשו היה 90 ומעלה. כמו כן, ניתן להגיש מאמרים המבוססים על עבודות מ"א ודוקטורט (או חלקים מהן), הנכתבות או שנכתבו במסגרת הלימודים בחוג. יחד עם זאת, אין להגיש פרקי מ"א או דוקטורט כפי שהם, אלא יש להתאים את ההגשה למבנה המקובל של מאמר או עבודה אקדמית (הכולל פתיחה, תשתית מושגית, מתודולוגיה, שאלות מחקר דיון מסכם וכו'). אורך ההגשה המקסימלי – עד 25 עמודים (ברווח כפול), לא כולל רשימת מקורות ונספחים.

רשאים להגיש מועמדות: תלמידי מ"א מחקרי (מסלול רגיל ומואץ), מ"א בתקשורת אסטרטגית ודוקטורט בחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה, במצב לימודים תקין שטרם קיבלו את התואר (לתלמידי שנה ג' במ"א: מצב לימודים תקין כולל הגשת הצעת תיזה והשלמת החובות בכל הקורסים). ניתן להגיש עבודות שנכתבו בזוגות, אולם במקרה כזה המלגה תחולק באופן שווה בין הכותבים. במקרה של עבודות שוות באיכותן, תינתן עדיפות לעבודות שכותביהן לא זכו בעבר למלגות מהחוג. אין להגיש עבודות שזכו בעבר במלגת ידיעות חיפה או בפרס יפעת במסגרת כנס מתקשרים. אולם, זוכי מלגות ידיעות חיפה ופרס יפעת מוזמנים בחום להגיש עבודות חדשות לתחרות. כל סטודנט/ית רשאי/ת להגיש עבודה אחת בלבד. העבודות יעברו שיפוט ויבחרו ע"י ועדה חוגית.

מסלול 2: המלגה תוענק לתלמיד/ת שנה ג' בתכנית הב"א בחוג שלו/לה ממוצע ציונים של 90 ומעלה, המתכוון/ת להמשיך את לימודיו/יה בחוג בתואר השני במסלול המחקרי בשנת הלימודים הבאה. המלגה תוענק לזוכה לאחר השלמת תהליך ההרשמה ללימודי המ"א (ייתכן ותוענק יותר ממלגה אחת).

הבקשות למסלול 1 יכללו: 1. טופס בקשה 2. עותק של העבודה 3. תקציר של עד 150 מילים. הבקשות למסלול 2 יכללו טופס בקשה.

יש להגיש את החומרים למזכירות החוג לתקשורת בדוא"ל nnathan@univ.haifa.ac.il

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות לד"ר נחמה לואיס-פרסקי nlewis@com.haifa.ac.il

תאריך אחרון להגשת עבודות לשיפוט ומועמדויות: 26 במרץ, 2019

 

החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה | כתובת החוג: חדר 8034, בניין רבין, אוניברסיטת חיפה, חיפה 3498838| טלפון: 04-8249283 | פקס: 04-8249120 | מייל: nnathan@univ.haifa.ac.il

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE

Home_HE