אספהאן בהלול זכתה במלגה מטעם הבמה לתולדות ארץ ישראל והעם היהודי

Isfahan scholarship June 2013

בתמונה: אספהאן נואמת בטכס קבלת הפרס ב-5.6.2013

 

אספהאן בהלול, תלמידת תואר שני במסלול המחקרי, זכתה במלגה מטעם הבמה לתולדות ארץ ישראל והעם היהודי למחקר התזה שלה שיעסוק בייצוג השואה בעיתונות הערבית בישראל.

 

החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה | כתובת החוג: חדר 8034, בניין רבין, אוניברסיטת חיפה, חיפה 3498838| טלפון: 04-8249283 | פקס: 04-8249120 | מייל: nnathan@univ.haifa.ac.il

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE