ד"ר ערן כתר, בוגר החוג, הגן בהצלחה על עבודת הדוקטורט

ד"ר ערן כתר, בוגר החוג, הגן בהצלחה על עבודת הדוקטורט שלו בחוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת חיפה. עבודתו של ד"ר כתר עסקה ב"תפקיד השיווק בתהליך התכנון התיירותי". מנחי העבודה היו פרופ' אלי אברהם מהחוג לתקשורת ופרופ' יואל מנספלד מהחוג לגיאורפיה. ד"ר כתר הוא בוגר תואר ראשון ושני של החוג לתקשורת, ומלמד בתוכנית לתואר שני עם התמחות בתקשורת אסטרטגית ויחסי ציבור של החוג לתקשורת.

 תקציר:

תיירות הינה אחד מענפי המשק בעל שיעורי הצמיחה והגידול הגבוהים בעולם. מערכת התיירות מורכבת משתי יחידות מרכזיות: מערכת ההיצע (Tourism supply system) ומערכת הביקוש התיירותי (Tourism demand system). הקשר החיוני בין שתי מערכות אלה נעשה באמצעות שיווק (Marketing). בספרות התיירותית, שיווק מתואר כרכיב מרכזי בפעילות המערכת התיירותית; מאידך, קיימת בספרות חוסר בהירות לגבי התפקיד והפונקציות המדויקות אותן השיווק ממלא בתהליך התכנון התיירותי. בתגובה לחוסר בהירות זה, המחקר הנוכחי בוחן את תפקידו של השיווק בתכנון תיירות אזורי. באמצעות שילוב של ניתוח כמותי ואיכותני, המחקר הנוכחי בוחן תוכניות תיירות אזוריות במטרה לחקור ולהבין את תפקיד השיווק בתהליך התכנון התיירותי.

 

החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה | כתובת החוג: חדר 8034, בניין רבין, אוניברסיטת חיפה, חיפה 3498838| טלפון: 04-8249283 | פקס: 04-8249120 | מייל: nnathan@univ.haifa.ac.il

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE