תלמידי הדוקטורט, אבי מרציאנו ושרון רינגל, הרצו במסגרת כנס מידע וידע באוניברסיטת חיפה

תלמידי הדוקטורט, אבי מרציאנו ושרון רינגל, הציגו את מחקריהם בכנס מידע וידע שמתקיים ב-13.11.2013 בפקולטה לניהול באוניברסיטת חיפה. אבי הרצה במושב המליאה בנושא "התכנית הישראלית להנפקת מסמכי זיהוי ונסיעה חכמים ולהקמת מאגר ביומטרי לאומי: תמונת מצב והשלכות חברתיות". שרון הרצתה בנושא: "טכנולוגיות דיגיטליות ועיצוב זיכרון העתיד: תהליך הדיגיטציה של הספרייה הלאומית בישראל".

 

החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה | כתובת החוג: חדר 8034, בניין רבין, אוניברסיטת חיפה, חיפה 3498838| טלפון: 04-8249283 | פקס: 04-8249120 | מייל: nnathan@univ.haifa.ac.il

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE