אספהאן בהלול, תלמידת תואר שני במסלול המחקרי, זכתה במענק מחקר ממכון שטרוכליץ

אספהאן בהלול, תלמידת תואר שני במסלול המחקרי, זכתה במענק מחקר בגובה 5,000 ₪ ממכון שטרוכליץ למחקר השואה באוניברסיטת חיפה לביצוע מחקר התזה "ייצוגים של השואה בעיתונות בשפה הערבית בישראל". אספהאן מבצעת את מחקר התזה בהנחיית ד"ר אורן מאיירס.

 

החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה | כתובת החוג: חדר 8034, בניין רבין, אוניברסיטת חיפה, חיפה 3498838| טלפון: 04-8249283 | פקס: 04-8249120 | מייל: nnathan@univ.haifa.ac.il

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE