תלמיד הדוקטורט מתן אהרוני זכה במלגת מחקר

מתן אהרוני, סטודנט לתואר שלישי, זכה במלגת מחקר של ה-Memorial Foundation for Jewish Culture עבור תלמידי דוקטורט. המלגה מאפשרת את השלמת עבודת הדוקטורט בנושא קולנוע חרדי בישראל, אותה מתן כותב בהנחיית פרופ' תמר כתריאל.

 

החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה | כתובת החוג: חדר 8034, בניין רבין, אוניברסיטת חיפה, חיפה 3498838| טלפון: 04-8249283 | פקס: 04-8249120 | מייל: nnathan@univ.haifa.ac.il

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE