יעל פטקין, תלמידת תואר שני במסלול המחקרי בחוג, זכתה בפרס עבודת הסטודנטים המצטיינת מטעם האגודה הישראלית לתקשורת

יעל פטקין זכתה בפרס עבודת הסטודנטים המצטיינת ע"ש יובל שחל של האגודה הישראלית לתקשורת על עבודת הסמינר שלה "צוחקים בכיכר? הנצחת יצחק רבין ורציחתו בהומור הישראלי".

 

החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה | כתובת החוג: חדר 8034, בניין רבין, אוניברסיטת חיפה, חיפה 3498838| טלפון: 04-8249283 | פקס: 04-8249120 | מייל: nnathan@univ.haifa.ac.il

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE