הדוקטורנטית נירית וייס-בלט תרצה בכנס עיתונות בפורטלנד, אורגון

תלמידת התואר השלישי נירית וייס-בלט תרצה באפריל 2015 בכנס What is Journalism? Exploring the past, present and future שיתקיים בביה"ס לעיתונות ותקשורת של אוניברסיטת אורגון בפורטלנד, ארה"ב. כותרת הרצאתה היא: Tech Journalists, Tech Bloggers and Their Role in Tech News. הרצאה זו מבוססת על ממצאי עבודת הדוקטורט של נירית. 

 

החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה | כתובת החוג: חדר 8034, בניין רבין, אוניברסיטת חיפה, חיפה 3498838| טלפון: 04-8249283 | פקס: 04-8249120 | מייל: nnathan@univ.haifa.ac.il

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE