ענת לשניק ואור קריספיל, תלמידי תואר שני, זכו במלגות ע"ש זבולון המר לסטודנטים מצטיינים

ענת לשניק ואור קריספיל, תלמידי תואר שני במסלול המחקרי, זכו במלגות ע"ש זבולון המר המוענקות על-ידי המועצה להשכלה גבוהה. תכנית המלגות ע”ש זבולון המר ז”ל, שהיה שר החינוך ויו”ר המל”ג, קיימת מאז שנת הלימודים תש”ס. התכנית מיועדת לסטודנטים אשר סיימו את התואר הראשון שלהם במוסד אקדמי ישראלי שאיננו אוניברסיטה וממשיכים לתואר שני מחקרי באוניברסיטאות.

ענת היא בוגרת תואר ראשון ממכללת ספיר. אור הוא בוגר תואר ראשון מהמכללה האקדמית עמק יזרעאל.

 

החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה | כתובת החוג: חדר 8034, בניין רבין, אוניברסיטת חיפה, חיפה 3498838| טלפון: 04-8249283 | פקס: 04-8249120 | מייל: nnathan@univ.haifa.ac.il

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE