פרק שכתבה נירית וייס-בלט העוסק בתפקיד של בלוגרים בקביעת סדר יום יופיע בכרך ערוך ע"י מקסוול מקומבס

פרק שחיברה נירית וייס-בלט, דוקטורנטית בחוג לתקשורת, יופיע בכרך שעורך פרופ' מקסוול מקומבס, מאבות תיאוריית קביעת סדר יום. הפרק שכותרתו "Role of tech bloggers in the flow of information" מסכם את עבודת הדוקטורט שלה. שם הכרך הוא: The Power of Information Networks: New Directions for Agenda Setting.

 Weiss-Blatt cover

 

החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה | כתובת החוג: חדר 8034, בניין רבין, אוניברסיטת חיפה, חיפה 3498838| טלפון: 04-8249283 | פקס: 04-8249120 | מייל: nnathan@univ.haifa.ac.il

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE