תלמידת התואר השני אספהאן בהלול זכתה בפרס הצטיינות ע"ש דבורה ומיכאל גולדהירש בנושא חקר השואה והתקומה

תלמידת התואר השני אספהאן בהלול זכתה בפרס הצטיינות על פרויקט התיזה שהיא מבצעת במסגרת לימודי המאסטר. כותרת הפרויקט היא "בין אל-כאריתה לבין אל-הולוקוסט: עיצוב שיח השואה בעיתונות בשפה הערבית בישראל". את הפרס העניק מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן-גוריון. אספהאן כותבת את עבודת התיזה שלה בהנחיית ד"ר אורן מאיירס. אספהאן הרצתה על פרויקט המחקר שלה במעמד חלוקת הפרס. 

Asfahan BGU

בצילום (מימין לשמאל): רות גולן, פרופ' אבי גולן-גולדהירש, אספהאן בהלול, מוטי גולדהירש ועופר גולדהירש. צילמה: אורה גולדהירש 

 

החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה | כתובת החוג: חדר 8034, בניין רבין, אוניברסיטת חיפה, חיפה 3498838| טלפון: 04-8249283 | פקס: 04-8249120 | מייל: nnathan@univ.haifa.ac.il

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE