יריב צפתי, שירה דביר-גבירצמן וקלי גארט זכו בפרס המאמר המצטיין בכנס האגודה הבינלאומית לתקשורת

 פרופ' יריב צפתי זכה ביחד עם ד"ר שירה דביר-גבירצמן ופרופ' ר. קלי גארט בפרס המאמר המצטיין של מחלקת התקשורת הפוליטית באגודה הבינלאומית לתקשורת (ICA) בכנס השנתי של האגודה. המחקר עליו מבוסס המאמר מומן חלקית על ידי מענק ממשרד המדע הישראלי.

Dvir-Gvirsman, S., Garrett, R.K., Tsfati, Y. (2015). Why do partisan audiences participate? Perceived public opinion as the mediating mechanism.

 

החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה | כתובת החוג: חדר 8034, בניין רבין, אוניברסיטת חיפה, חיפה 3498838| טלפון: 04-8249283 | פקס: 04-8249120 | מייל: nnathan@univ.haifa.ac.il

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE