פיחות במעמד העיתונאי ובאמון שרוכש לו הציבור - ממצאי מחקר שערכו ארן ליביו ויונתן כהן (מעריב)

 יונתן כהן התראיין ברשת ב' בתוכנית "רוח צפונית" אודות המחקר (החל מ-29:18).

 

החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה | כתובת החוג: חדר 8034, בניין רבין, אוניברסיטת חיפה, חיפה 3498838| טלפון: 04-8249283 | פקס: 04-8249120 | מייל: nnathan@univ.haifa.ac.il

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE